Analiza biomechaniczna

Najważniejsze informacje

Biodex System 4 – zestaw do oceny i treningu izokinetycznego

Ocena i trening izokinetyczny są obecnie integralną częścią skutecznej rehabilitacji. Obiektywny charakter oceny izokinetycznej pozwala precyzyjnie diagnozować, śledzić postęp w trakcie usprawniania i weryfikować podejmowane działania związane z rehabilitacją. Każda analiza stanu pacjenta dokonywana przez rehabilitanta czy lekarza jest subiektywna i może być obarczona marginesem błędu.

System Biodex – urządzenie do oceny procesu rehabilitacji, umożliwia ocenę obiektywną i rzetelną, a co za tym idzie pozwala precyzyjnie dobierać najbardziej optymalne parametry ćwiczeń usprawniających. Jest to uznany na całym świecie najwyższy standard w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i rehabilitacyjnego.

Doskonałe rezultaty pracy z Biodexem zostały opisane w wielu artykułach i doniesieniach naukowych na temat badania izokinetycznego. Przede wszystkim wyniki testu mówią nam, jaka jest najwyższa wartość siły mięśnia oraz jego wytrzymałość w każdym momencie ruchu izokinetycznego. Pozwala to między innymi określić ryzyko wystąpienia kontuzji (naderwania, naciągnięcia mięśni), czy określić i weryfikować postępy w treningu.

Do oceny stabilności służy Biodex Balans z niestabilnym podłożem platformy. Badania dowodzą, że dopiero stymulacja mechanoreceptorów w krańcowych zakresach ruchu w stawie, optymalnie pobudza informację aferentną, niezbędną do wywołania prawidłowych reakcji odpowiednich grup mięśniowych. Oceniamy różne elementy propriocepcji, równowagi, stabilności.

Trzecim elementem badania jest platforma dynamometryczna MTD. Ocenia siły reakcji podłoża na nacisk i symetrię obciążenia. Badanie można wykonać w różnych funkcjonalnych ćwiczeniach tj. przysiad, podskoki. Siła działa prostopadle na każda płytkę pomiarową i jest wykrywana przez czujniki. Sygnał następnie jest przekazywany do komputera przez kontroler za pomocą złącza seryjnego. W trybie pomiarowym dane wyświetlane są w formie wykresów. Dysproporcje w symetrii mogą świadczyć o przebytym urazie czy lęku przed pełnym obciążeniem kończyny.

Dokładne określenie różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną pomaga indywidualnie dostosować parametry rehabilitacji.

Wszystkie testy są drukowane i stanowią dokumentacje medyczną potwierdzającą prawidłowy przebieg rehabilitacji, ocenę skuteczności czy też wykrywającą osłabienie siły mięśniowej, dysbalans mięśniowy, słabszą wytrzymałość, niestabilność, czy też nieprawidłową symetrię. Całe badanie trwa godzinę czasu.


 

Jak przygotować się do zabiegu ?

Pacjenci leczeni wcześniej poza Domem Lekarskim proszeni są o przyniesienie, jeżeli posiadają, dokumentacji przebiegu dotychczasowego leczenia:

  • wypisu ze szpitala,
  • skierowania na rehabilitację, zaleceń lekarza,
  • wyników badań obrazowych (rtg, usg).

Prosimy o zabranie na zmianę stroju sportowego oraz obuwia sportowego lub klapek. Przy sali rehabilitacyjnej można skorzystać z bezpłatnej, zamykanej szafki na ubrania oraz prysznica. Prosimy o ubranie dostosowane do ćwiczeń danej partii ciała – np. jeżeli rehabilitowane będzie kolano, wskazane są krótkie spodenki, jeżeli bark – koszulka na ramiączkach.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt 91 469 22 82.