Kim jesteśmy?

Dom Lekarski S.A. powstał w 2001 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi szpitalne. Zrodzony z ideału o profesjonalnej i niezależnej placówce, w której czułby się dobrze zarówno lekarz, pielęgniarka, a przede wszystkim pacjent, Dom Lekarski szybko zyskał zaufanie pacjentów.

1
Prezes Domu Lekarskiego Dariusz Piotrowski

Obecnie prowadzimy w Szczecinie cztery ośrodki, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne w tym jeden z oddziałem szpitalnym i nowoczesną salą operacyjną oraz dwa niezależne oddziały szpitalne z nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi. Ponieważ coraz więcej pacjentów chce być leczona szybko i skutecznie, w komfortowych warunkach, zapotrzebowanie na nasze usługi rośnie. Dlatego w 2016r. Dom Lekarski uruchomi kolejne dwie placówki.

Dom Lekarski S.A., notowany na giełdzie NewConnect od 2011r., w przeszłości otrzymał wiele nagród, między innymi Nagrodę Gospodarczą „Busolę Biznesu” w kategorii Innowacja Roku 2011 wręczaną przez Prezydenta Miasta Szczecina, czy Diamenty miesięcznika Forbes. Nasz ośrodek posiada również Certyfikat ISO 9001:2008 nadany przez Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o. oraz certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej. Należymy także do HOPE – Europejskiej Federacji Szpitali.

Dom Lekarski jest założycielem i członkiem Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia, którego celem jest rozwój sektora medycznego w regionie i wzrost jakości opieki zdrowotnej poprzez integrację, innowacje i współdziałanie.

Jesteśmy firmą związaną silnie z regionem, dlatego wspieramy lokalne kluby sportowe. Dom Lekarski jest oficjalnym partnerem medycznym klubów Pogoni Szczecin – piłki nożnej, futsalu i piłki ręcznej.

Ponieważ pracujemy dla pacjentów, na bieżąco monitorujemy satysfakcję leczonych u nas osób. Doskonałe wyniki przeprowadzonych ankiet utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze starania są przez Państwa doceniane. Jest to dla nas najwyższe wyróżnienie!

nfz_logo_C_kolor    new connect PCA & QMS logo pamt certyfikat hope 1

Opinie pacjentów

Jak badamy satysfakcję naszych pacjentów?

153Ocena jakości świadczonych przez Dom Lekarski usług jest sporządzana na podstawie ankiety wypełnianej dobrowolnie przez Pacjentów Domu Lekarskiego od stycznia 2009r. Badani wyrażają swoją opinię w 6 podstawowych kategoriach, przydzielając każdej z nich ocenę w skali od 1 do 10. Pacjenci mają również możliwość wyrażenia ogólnej opinii oraz podkreślenia największych plusów i minusów naszych usług.

Co miesiąc dokonujemy aktualizacji prezentowanych wyników o nowe ankiety. Stawiamy na rzetelność i autentyczność, dlatego zamieszczamy wszystkie indywidualne opinie, które do nas trafiły, niezależnie od ich wydźwięku. Poniżej z dumą prezentujemy Państwa ocenę.

Dla pacjentów z zagranicy

Do Domu Lekarskiego od wielu lat przyjeżdżają pacjenci spoza Polski, którzy korzystają z oferowanych przez nas wysokiej klasy zabiegów.

  • Konsultacje i zabiegi jednego dnia – wachlarz wysoce specjalistycznych zabiegów operacyjnych, ograniczających pobyt pacjenta w klinice do kilku godzin, maksymalnie doby wraz z konsultacjami i badaniami

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

W 2013 r. Dom Lekarski SA podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie CSR w spółce Dom Lekarski o numerze 00037-5/16-SPPW/1 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości w firmie poprzez zapoznanie z tematyką odpowiedzialności społecznej. Od momentu zakończenia projektu firma z powodzeniem realizuje koncepcję CSR między innymi poprzez wspieranie lokalnych społeczności, wspieranie pracowników w procesach integracyjnych i samorealizacji oraz kontynuacji działań na rzecz ochrony środowiska. O projekcie możesz przeczytać więcej w odrębnej zakładce.

Partnerzy

Dom Lekarski jest oficjalnym partnerem medycznym zespołów Pogoni Szczecin: piłki nożnej, futsalu i piłki ręcznej. Na co dzień współpracujemy z wieloma innymi klubami, sportowcami i instytucjami.

Praca

006W Domu Lekarskim wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do czerpania z wszelkich dobrodziejstw współczesnej medycyny. Aby coraz więcej ludzi mogło na co dzień korzystać z tego prawa, potrzebna jest praca wielu ludzi.

Jesteśmy placówką prywatną, dlatego wiemy, że nasz największy kapitał stanowią właśnie nasi pracownicy. Wiedza, doświadczenie i prawdziwe zaangażowanie zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i pracowników administracji i wszystkich innych działów stanowią o jakości naszych usług. Tutaj dbamy o każdego pracownika!

.

Oferujemy:

– pracę w nowoczesnej, stawiającej na rozwój placówce, – wspieranie kreatywności, inicjatywy i zaangażowania, – atrakcyjne wynagrodzenie, – pakiet socjalny.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracą w naszej firmie, niezależnie od zakresu aktualnych ofert, do przysyłania swojego cv na adres mailowy: kwrocławska@domlekarski.pl.

Projekty unijne

Dom Lekarski S.A. jest beneficjentem unijnych funduszy. W przeszłości zostało zrealizowanych kilka projektów, między innymi:

  •    „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”.
  •    „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Dom Lekarski SA”.

Badania i rozwój

Ciągły rozwój nauk medycznych oraz technologii biomedycznych stwarza możliwości wdrażania innowacyjnych, bardziej efektywnych metod leczenia. Naszą misją jest ciągły rozwój, tak by pacjent miał dostęp do najnowocześniejszych i możliwie najskuteczniejszych terapii. Dlatego też nasza firma zaangażowana jest w szereg projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych.