Leczenie stawów rzekomych

Stawy rzekome

Stawy rzekome kości łódeczkowatej – nowoczesne metody leczenia

Złamania kości nadgarstka nie należą do częstych urazów szkieletu dorosłego człowieka, stanowią natomiast niezwykle trudny problem diagnostyczny i leczniczy. Kości nadgarstka to wyjątkowo skomplikowany układ wielu stawów i ośmiu kości połączonych w wyważony i stabilny układ. Zaburzenie tego układu, zarówno poprzez złamania w obrębię nadgarstka, jak również uszkodzenie więzadeł, prowadzi do utraty funkcji, bólów i zmniejszenia zakresu ruchomości. Zwykle złamania dotyczą młodych, prowadzących aktywny styl życia, ludzi. Urazy często mają miejsce podczas aktywności sportowej. Zazwyczaj bagatelizowane są przez pacjentów, często również nierozpoznane podczas rutynowej diagnostyki. Najczęstszym urazem nadgarstka jest złamanie kości łódeczkowatej. Nawet właściwie leczone, doprowadza w 10% do braku zrostu (inaczej stawu rzekomego), a z czasem do zmian zwyrodnieniowych. W rezultacie pacjent odczuwa bóle nadgarstka – początkowo jedynie przy silnym obciążeniu, później w miarę upływu czasu ból jest stały, odczuwalny nawet bez wysiłku. Problem ten dotyczy najczęściej ludzi młodych i uniemożliwia im wykonywanie codziennych czynności zawodowych i wszelkiej aktywności fizycznej.

Diagnostyka złamań nadgarstka nie jest prosta. Często rutynowe zdjęcia rtg nie wykazują urazu, a badanie tomografii komputerowej nie jest jeszcze powszechnie dostępne i wykonywane. Z tego powodu liczba pacjentów z problemami po złamaniu kości łódeczkowatej jest bardzo wysoka. Leczenie stawu rzekomego kości łódeczkowatej jest jeszcze trudniejszym zagadnieniem niż jego diagnostyka i niestety nie zawsze jest skuteczne. (Stawem rzekomym lub brakiem zrostu określa się złamanie, które nie wykazuje cech gojenia pomimo upłynięcia czasu, w którym powinno się zrosnąć.)


W Domu Lekarskim dysponujemy pełnym zakresem możliwości leczniczych – wykonujemy zespolenie kostne implantami kaniulowanymi przezskórne z dostępu operacyjnego około 1 cm, – leczymy przeszczepami kostnymi unaczynionymi i wolnymi przeszczepami kostnym, – wykonujemy również zabiegi niestandardowe, mało inwazyjne.


Niektóre stawy rzekome, jak i opóźnienie zrostu złamania kości łódeczkowatej, leczyć można nieinwazyjnie (bezoperacyjnie). Stosujemy fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości pobudzające osteoblasty – komórki tworzące kości, do aktywności. Jedyny aparat do tego typu leczenia, Exogen, zakłada się na nadgarstek w rzucie kości łódeczkowatej. Stosując fale ultradźwiękowe raz dziennie przez 20 minut przez 150 dni, zrost złamanej kości przyspiesza, a wielu przypadkach powoduje nawet wyleczenie stawu rzekomego. Inną niestandardową metodą leczenia stawu rzekomego jest podanie komórek macierzystych pobranych ze szpiku pacjenta w miejsce chorej kości, by pobudzić zrost kostny. Pobrane komórki od pacjenta są izolowanie i zagęszczane w specjalnym urządzeniu, a następnie podawane pod kontrolą lekarza (przy użyciu artroskopu) do stawu rzekomego kości łódeczkowatej. Jest to nowa metoda, stosowana często w stawach rzekomych kości długich (np. piszczeli). W naszym kraju komórki macierzyste stosuje się do leczenia zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej od niedawna. Jest to metoda biologiczna wykorzystująca naturalne właściwości osteogenezy komórek macierzystych.