Operacja przepukliny

Przepuklina

PRZEPUKLINY JAMY BRZUSZNEJ

Istotą schorzenia jest trwały ubytek warstwy powięziowej powłok jamy brzusznej. Wskutek tego przy wzmożonym ciśnieniu wewnątrz jamy brzusznej dochodzi do uwypuklania się niektórych narządów (pętle jelitowe, sieć) ponad poziom jej powłok i wytworzenia tzw. worka przepuklinowego. Przepukliny mogą powstawać w miejscach naturalnego osłabienia warstwy powięziowej powłok brzusznych (przepuklina pępkowa, udowa, pachwinowa) lub wtórnie w miejscach blizn pooperacyjnych. Poza osłabieniem tkanek powstawaniu przepuklin sprzyja stale utrzymujące się wzmożone ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej (uporczywy kaszel, przewlekłe zaparcia, puchlina brzuszna, duży i nagły wysiłek fizyczny). Początkowo przepuklinie towarzyszą dolegliwości bólowe, negatywny efekt kosmetyczny oraz upośledzona sprawność fizyczna. Dużo poważniejszą konsekwencją przepukliny jest jej uwięźnięcie. Jest to sytuacja, kiedy do worka przepuklinowego przedostanie się zbyt dużo treści (np. kilka pętli jelitowych) i wskutek narastającego obrzęku jego zawartość nie może się wycofać. Narastający obrzęk powoduje zaciskanie naczyń krwionośnych i stopniowe niedokrwienie. Przy braku interwencji chirurgicznej może to prowadzić do martwicy zawartości worka przepuklinowego. Jest to stan zagrożenia życia.

Operacja przepukliny

Niezależnie od jej rodzaju polega na odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego do jamy brzusznej oraz zamknięciu ubytku powłok brzusznych, przez które worek się uwypukla. Procedurę chirurgiczną wykonuje się najczęściej w znieczuleniu zewnątrz-oponowym lub miejscowym. Większe przepukliny wymagają znieczulenia ogólnego. Zamkniecie ubytku powłok brzusznych, czyli plastyka przepukliny może polegać na zbliżeniu lub nałożeniu własnych tkanek pacjenta lub wzmocnieniu ściany brzucha przez wszczepienie niewchłanialnej siatki z tworzywa sztucznego. Sposób plastyki zależy przede wszystkim od warunków miejscowych.

Typowe powikłania leczenia operacyjnego przepuklin to krwiak i obrzęk okolicy operowanej (lub sąsiadującej, np. moszny po operacji przepukliny pachwinowej) oraz zaburzenia czucia powierzchownego w okolicy rany pooperacyjnej. Istotnym problemem może być infekcja rany pooperacyjnej lub odczyn na tworzywo sztuczne. Oba te powikłania często zmuszają do usunięcia siatki i w odległym efekcie do nawrotu przepukliny. Zasadnicze powikłanie leczenia jakim jest nawrót przepukliny jest zagadnieniem złożonym. Może wynikać z wyjątkowego osłabienia tkanek powłok brzusznych lub utrzymywania się (szczególnie w okresie wczesno-pooperacyjnym) czynników odpowiedzialnych za wzrost ciśnienia w jamie otrzewnej (uporczywy kaszel, przewlekłe zaparcia, intensywny wysiłek fizyczny). Podstawowe zalecenie pooperacyjne w tym przypadku to unikanie takich sytuacji. Na ogół przebieg pooperacyjny nie wymaga dłuższego pobytu w szpitalu niż do dnia następnego po operacji. Dobra instrukcja rehabilitacyjna pozwala uniknąć typowych dolegliwości bólowych przy zmianie pozycji. Gojenie niepowikłanej rany pooperacyjnej nie wymaga utrzymywania szwów dłużej niż 7-8 dni.

Najczęściej występujące przepukliny brzuszne:

Pachwinowa

Jest to najczęściej spotykany rodzaj przepukliny brzusznej (70% przepuklin). Występuje dziesięciokrotnie częściej u mężczyzn. Powstaje najczęściej po stronie prawej. Przepuklina ta rozwija się w obrębie kanału pachwinowego i w zależności od miejsca wyjścia z jamy brzusznej może być prosta lub skośna. Przepuklina skośna może osiągnąć znaczne rozmiary schodząc do moszny (przepuklina mosznowa). Nie leczona przepuklina pachwinowa może ulec uwięźnięciu stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia. Objawy: uwypuklenie w pachwinie wyczuwalne głównie w pozycji stojącej; ból, dyskomfort w okolicy pachwiny po wysiłku fizycznym, uciążliwym kaszlu lub wydaleniu stolca.

Udowa

Powstaje w kanale udowym, przez który pod więzadłem pachwinowym przechodzą do kończyny dolnej naczynia i nerw udowy. Ten rodzaj przepukliny najczęściej występuje u kobiet – może powstać szczególnie w okresie ciąży i porodu. Ze względu na swe niewielkie rozmiary jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Objawy: ujawnia się pod postacią uwypuklenia tuż poniżej pachwiny. Często, pierwszym ich objawem jest uwięźnięcie. Nie należy zwlekać z operacją, ponieważ uwięźnięcie przepukliny stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Pępkowa

Jest to najczęściej przepuklina wrodzona. Występuje głównie u otyłych kobiet. Objawem jest powiększające uwypuklenie w samym pępku lub tuż obok niego

Jak przygotować się do zabiegu?

W celu umówienia terminu zabiegu lub dodatkowych pytań organizacyjnych w związku z planowanym zabiegiem, proszę kontaktować się z p. Dorotą Maciejewską, tel. 534 368 023, e-mail: dmaciejewska@domlekarski.pl . Informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16.00.