Rehabilitacja neurologiczna

Najważniejsze informacje

 • W Domu Lekarskim oferujemy rehabilitację neurologiczną.

Zastosowanie rehabilitacji neurologicznej

Wczesna rehabilitacja neurologiczna służy odzyskaniu sprawności – to podstawa leczenia w przypadku wielu różnych schorzeń neurologicznych. Wskazania zastosowania rehabilitacji neurologicznej to m.in.:

 • stan po operacji guza mózgu,
 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stan po udarze mózgu,
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
 • polineuropatie,
 • porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • zespół Brown-Sequarda,
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA).