Dokumenty polityki informacyjnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów

Szanowna Pacjentko,

Szanowny Pacjencie,

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ryszarda Strzeleckiego.
 3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych:
 • telefonując pod numer: 91 4601408;
 • wysyłając e-mail do Administratora: administracja@domlekarski.pl;
 • wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych iod@domlekarski.pl;
 • kierując pisemną korespondencję na adres: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w Domu Lekarskim S.A. przed wszystkim w celu: diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla tych celów, jest art. 9 ust. 2 pkt h RODO* oraz przepisy polskiego prawa, przed wszystkim ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Abyś mógł skorzystać z naszej oferty/naszych świadczeń musisz podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, nr PESEL i – w szczególnych przypadkach – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania opiekuna prawnego. Dane te będą częścią dokumentacji medycznej. Bez nich nie będziemy mogli udzielić Ci oczekiwanej pomocy.
 4. Dla ułatwienia kontaktu prosimy również o dobrowolne podanie nr telefonu i adresu e-mail. Będziemy z nich korzystali w celu potwierdzenie lub odwołanie terminu wizyty, poinformowania o sposobach przygotowania się do umówionego zabiegu itp. Nie są one niezbędne do korzystania z naszej oferty/naszych świadczeń.
 5. Twoje dane z dokumentacji medycznej są szczególnie chronione i mogą być udostępniona tylko i wyłącznie osobom oraz instytucjom wymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Możesz upoważnić dowolną osobę do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia. Jeżeli nie udzieliłeś takich upoważnień nikt – oprócz Ciebie – nie będzie mógł np. potwierdzić terminu wizyty, ani otrzymać kopii dokumentacji medycznej.
 7. Twoja dokumentacja medyczna zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie przechowywana przez co najmniej 20 lat.
 8. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe:
 • w celu zawarcia umowy na wykonanie badania lub innego świadczenia;
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na badaniu poziomu zadowolenia z naszych usług, ochrona bezpieczeństwa i mienia Pacjentów i pracowników (monitoring);
 • w innych, konkretnie określonych przez Administratorach celach – o ile zechcesz wyrazić na nie  zgodę.
 1. Zgodę, której udzieliłeś, możesz wycofać w dowolnym momencie zgłaszając to Administratorowi. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa na możliwość korzystania z oferowanych świadczeń i ich jakość.
 2. Twoje dane możemy udostępnić tylko i jedynie odbiorcom upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych (np. na wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych, obsługę finansowo-księgową, informatyczną itp.).
 3. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych za granicę ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Twoje dane – z wyłączeniem zawartych w dokumentacji medycznej – będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony przepisami prawa (np. przepisami finansowymi i skarbowymi) lub do momentu cofnięcia zgody, o ile jej udzieliłeś.
 5. Masz prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania i uzupełnienia danych.

Z wyłączeniem danych medycznych masz również prawo  – o ile zezwalają na to przepisy – do:

 • ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu swoją szczególną sytuację,
 • przeniesienia danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Szczegółowych informacji związanych z realizacją Twoich praw udzieli Ci Inspektor Ochrony Danych.
 2. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Dysponując Twoimi danymi osobowymi nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.

__________________

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

** Profilowanie oznacza wykorzystanie danych do oceny, analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej zdrowia, osobistych preferencji, pracy, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Dom Lekarski S.A. z siedzibą pod adresem ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu twojej przeglądarki internetowej.
 11. Za pomocą serwisu domlekarski.pl mogą być też umieszczane cookies pochodzące z serwisów facebook.com oraz google.com. Takie umieszczanie plików cookies przez partnerów serwisu uregulowane jest jednak oddzielnymi politykami cookies tych serwisów. Jeśli nie chcesz aby te serwisy umieszczały pliki cookies przed wizytą na stronie domlekarski.pl należy wylogować się z facebook.com oraz google.com

Dowiedz się więcej na temat plików COOKIES.

Przetwarzanie danych osobowych przez Dom Lekarski S.A. na portalach społecznościowych:

W ramach działań podejmowanych poza serwisem Dom Lekarski S.A. może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie. Poniżej przedstawiamy linki zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Dom Lekarski S.A.:

Informacja o przetwarzaniu danych w korespondencji e-mailowej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem – w odniesieniu do korespondencji incydentalnej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
b) w celu zawarcia lub realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami – w zakresie korespondencji prowadzonej w tym celu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
c) w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów, usług lub świadczeń – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie takiej informacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO); zwracamy uwagę na fakt, że wysłanie zapytanie o informację stanowi – poprzez wyraźne działanie potwierdzające – dobrowolne wyrażenie zgody na przesłanie przez Dom Lekarski S.A. takich informacji na podany adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 pkt a RODO); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem;
d) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 pkt f oraz art. 9 ust. 2 pkt f RODO).
4. Jeżeli w przysłanej korespondencji poda Pani/Pan dane szczególnych kategorii, zwłaszcza dotyczące zdrowia, prosimy o udzielenie wyraźnej, odrębnej zgody na ich przetwarzanie. Jest to warunek konieczny, aby takie przetwarzanie było zgodne z prawem. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana korespondencję przechowujemy przez rok, licząc od końca roku, w którym ona do nas dotarła. Jeżeli jednak  wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom oprócz wspierających procesy biznesowe Domu Lekarskiego S.A. i przetwarzających dane na zlecenie i w imieniu Domu Lekarskiego S.A. w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. obsługi poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych.
7. Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) obsługi umowy, w tym kontaktowania się w sprawach z nią związanych, zapłaty za jej wykonanie – w zakresie niezbędnym do jej realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych i podatkowych – w zakresie wynikającym z właściwych przepisów (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
d) zapewnienia bezpieczeństwa budynków oraz mienia Domu Lekarskiego S.A. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie fizycznej i monitoringu pomieszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
e) ewentualnej prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zwłaszcza dotyczących zdrowia, jest:
a) art. 9 ust. 2 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
6. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów,
b) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych kontaktowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, doradcze, audytowe, utrzymania systemów informatycznych itp.) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
9. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e)do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
11. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla pracowników - umowa o pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) organizacji i zarządzania pracą, w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b) wyliczania i wypłaty wynagrodzeń – w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
c) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
d) realizacji obowiązków związanych z bhp – wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
e) prowadzenia akt pracowniczych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
f) realizacji obowiązków wobec ZUS wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
g) realizacji obowiązków podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
h) realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych, wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
i) ewentualnych egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
j) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów;
k) zapewnienia bezpieczeństwa budynków oraz mienia Domu Lekarskiego S.A. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegającego na ochronie fizycznej i monitoringu pomieszczeń w zakresie regulowanym Kodeksem pracy i przepisami wewnętrznymi;
l) ewentualnej prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy:
a) taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów (m.in. ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym),
b) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a – po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
7. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
8.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy - umowa o pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, tj. do momentu przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
c) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Jeżeli w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub załączonych dokumentach poda Pani/Pan dobrowolnie inne, dodatkowe dane, będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody; zgoda ta jest wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przekazaniu do Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
5. Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich dla potrzeb kolejnych naborów”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
6. Jeżeli podaje Pani/Pan dane dotyczące  zdrowia (np. informacje o niepełnosprawności) prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu  oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych dotyczących zdrowia zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich w procesie naboru”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
9. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. utrzymania systemów informatycznych.
10. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
12. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
14. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy - umowa cywilnoprawna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
c) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, tj. do momentu przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy jej przyjęcia.
4. Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich dla potrzeb kolejnych naborów”.
a) Pani/Pana dane będą przetwarzane w tym celu przez 1 rok, a wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
5. Jeżeli podaje Pani/Pan dane dotyczące  zdrowia (np. informacje o niepełnosprawności) prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu  oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych dotyczących zdrowia zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich w procesie naboru”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
6. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
7. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. utrzymania systemów informatycznych.
8. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szcze-cin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie/porozumieniu/zamówieniu będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia i rozliczeń po jej/ich zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur itp. (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
e) jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę – w innych określonych celach i zakresach, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia.
5. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
7. Pani/Pana osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
8. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pa-ni/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla pracowników lub osób wskazanych przez kontrahenta

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi (Domowi Lekarskiemu S.A.) przez naszego kontrahenta. Jest Pani/Pan jego pracownikiem/współpracownikiem/reprezentantem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia i rozliczeń po jej/ich zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym(art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
5. Dom Lekarski przetwarza co najwyżej następujące zwykłe dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
6 .Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia.
7. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
8. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
9. Pani/Pana osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
10. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
12. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o monitoringu wizyjnym w Domu Lekarskim S.A.

Szanowny Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego w systemie monitoringu wizyjnego jest Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Ryszarda Strzeleckiego.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych :
a) telefonując pod numer: 91 4601408;
b) wysyłając e-mail do Administratora: administracja@domlekarski.pl;
c) wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych iod@domlekarski.pl;
d) kierując pisemną korespondencję na adres: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
4. Pana/Pani wizerunek jest przetwarzany (rejestrowany) na potrzeby monitoringu wizyjnego. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Strefa objęta systemem monitoringiem jest oznaczona i wejście w nią jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje poczekalnie i korytarze znajdujące się wewnątrz placówek Domu Lekarskiego S.A.
7. Monitoring jest prowadzony przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO):
a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom i pracownikom;
b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Pacjentów, pracowników i Administratora.
8. Pani/Pana wizerunek przetwarzany jest wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu.
9. Pani/Pana wizerunek może być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na postawie i w granicach obowiązującego prawa.
10. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. Pana/Pani wizerunek przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Po tym czasie nagranie zostanie zastąpione nowymi nagraniami, chyba że nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
12. Informujemy, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby.
13. Po podaniu dodatkowych informacji umożliwiających Administratorowi identyfikację (np. o czasie i szczegółach zdarzenia), ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora:
a) dostępu do swoich danych;
b) ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
14. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.
15. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że w ramach systemu monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy i narusza to przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
16. Dysponując Pani/Pana danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z pózn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO ). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)
4. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do korespondencji,
d) numer telefonu,
e)adres poczty elektronicznej,
f) numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
g) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.
4. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym.
5. Dom Lekarski S.A. udostępni Pani/Pana dane osobowe PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52. Dane będą udostępniane na podstawie umowy o prowadzenie PPK. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest instytucją finansową umieszczoną w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, tj. okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji pracowniczej (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
7. W odniesieniu do przetwarzanych danych ma Pani/Pan prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to prawnie i technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile będzie to prawnie możliwe (art. 21 RODO).
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.