Przetoka odbytu

Przetoka odbytu

Przetoka odbytu jest kanałem prowadzącym z wnętrza odbytu, mającym ujście zewnętrzne na powierzchni skóry, osłabiającym zwieracze. Stanowi przewlekłe stadium ropnia okołoodbytniczego, najczęściej powstaje na skutek jego niewygojenia – w miejscu blizny po jego chirurgicznym nacięciu lub samoistnym przebiciu się.

Przetokę okołoodbytniczą ze względu na umiejscowienie kanału można podzielić na podstawowe rodzaje:

 • międzyzwieraczową – między zwieraczem wewnętrznym a zewnętrznym odbytu
 • przezzwieraczową – kanał przetoki przebija zarówno zwieracz wewnętrzny, jak i zewnętrzny odbytu
 • nadzwieraczową – po przejściu przez zwieracz wewnętrzny kananł kieruje się ku górze i przechodzi ponad zwieraczem zewnętrznym odbytu
 • pozazwieraczową – kanał przetoki przechodzi obok zwieracza wewnętrznego i zewnętrznego odbytu

Przyczyny

 • przebicie się na powierzchnię skóry lub nacięcie ropnia okołoodbytniczego
 • infekcja bakteryjna gruczołów znajdujących się w kanale odbytu
 • występowanie szczeliny odbytu
 • zranienie błony śluzowej kanału odbytu przez ciało obce
 • powikłanie po zabiegach operacyjnych okolic odbytu
 • uraz okolicy odbytu
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • gruźlica
 • promienica
 • nowotwór
 • naświetlania (radioterapia nowotworów okolicy krocza i miednicy)
 • choroba Leśniowskiego-Crohna

Objawy

 • wyciek ropnej wydzieliny z otworu zewnętrznego przetoki
 • ból w okolicy odbytu podczas lub po oddaniu stolca
 • nawracające ropnie
 • świąd odbytu
 • zapalenie, podrażnienie lub zmiana barwy skóry wokół przetoki
 • miękki, bolesny w dotyku guzek w okolicy otworu przetoki

Diagnostyka

W celu potwierdzenia rozpoznania przetoki należy skonsultować się z lekarzem proktologiem. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem lekarz wykona podstawowe badanie proktologiczne (per rectum) lub zleci również badania dodatkowe. Podstawowy sposób leczenia przetoki to zapewnienie odpływu przez jeden z jej możliwie najkrótszych kanałów poprzez jego nacięcie lub jej całkowita likwidacja poprzez wycięcie kanału, obu jego ujść oraz wszystkich ewentualnych rozgałęzień. Wybór metody zależy w dużej mierze od długości i głębokości przetoki. Przetoka odbytu powoduje uczucie dyskomfortu, jest niezwykle uciążliwa i zwykle ma charakter długotrwały. Nawracająca może być powikłaniem choroby zapalnej jelit, dlatego należy być pod obserwacją proktologa, który oceni konieczność interwencji chirurgicznej.