Witreoliza

Najważniejsze informacje

Witreoliza laserowa – jest zabiegową metodą leczenia mętów ciała szklistego.

Witreoliza polega na odparowaniu mętów ciała szklistego lub ewentualnym ich rozdrobnieniu i przesunięciu. Metoda wykorzystuje nanosekundowe impulsy światła laserowego o niskiej energii. Podczas procesu energia laserowa odparowuje składniki mętów – cząsteczki kolagenu i kwasu hialuronidowego – wytwarzając gaz. W wyniku tego męt jest usunięty lub zmniejszony do rozmiaru, który nie utrudnia widzenia.

Zabieg przeznaczony jest dla wszystkich osób cierpiących z powodu trwałych (obecnych ponad 2 miesiące) ruchomych cieni w polu. W celu określenia, czy u danej osoby leczenie mętów w ciele szklistym będzie skuteczne – przeprowadza się badanie kwalifikacyjne.

Podczas kwalifikacji do zabiegu bierze się pod uwagę:

  • wiek pacjenta
  • wielkość i liczebność mętów oraz ich położenie,
  • współistnienie innych schorzeń oczu.

Nie jest zalecane przeprowadzanie zabiegu u młodszych osób (<45) cierpiących z powodu mikroskopijnych, często niewidocznych w badaniu mętów położonych blisko siatkówki (1-2 mm).

Witreoliza  to zabieg niebolesny, pozbawiony chirurgicznych powikłań, wykonywany ambulatoryjnie, bez konieczności pobytu w szpitalu, z szybkim powrotem widzenia i małym ryzykiem powikłań.