Medycyna pracy

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Medycyna pracy to specjalizacja badająca wpływ środowiska pracy na nasz organizm. Obejmuje zarówno profilaktykę chorób zawodowych, jak też diagnostykę chorób już istniejących.
  • Badania medycyny pracy wykonujemy w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia. Przeprowadzamy badania dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Świadczymy badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne, a także psychotesty, badania specjalistyczne oraz badania laboratoryjne. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie opieki medycznej dla pracowników.
  • W Centrum Medycznym Rydla przy ul. Rydla 37 w Szczecinie realizujemy w ramach medycyny pracy:
  • Konsultacje specjalistyczne (okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, psychologiczne), psychotesty
  • Badania do pracowniczej książeczki zdrowia, do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, audiometryczne)
  • Badania wysokościowe – poniżej i powyżej 3m
  • Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, także u kierowców zawodowych
  • Orzecznictwo o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
  • Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego

Troska o zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby wynika z przepisów prawnych, zgodnie z którymi postępujemy w podejmowanych przez nas działaniach. Zakres i przebieg badań określa rodzaj stanowiska, na którym dana osoba jest lub będzie zatrudniona.

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy przeprowadzana przez nasz ośrodek, czyli dla osób zatrudnionych, obejmuje profilaktykę chorób zawodowych oraz diagnostykę zaburzeń już istniejących. Centrum Medyczne Rydla przeprowadza badania z zakresu medycyny pracy dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Wykonujemy badania zgodnie z wymogami tego obszaru medycyny nałożonymi przez obowiązujące przepisy prawne. W ramach świadczenia medycyny pracy pacjent poddany zostaje badaniom wstępnym, okresowym lub kontrolnym. Na podstawie otrzymanych wyników (uzyskanych w ramach informacji przekazanych w trakcie wywiadu, badań okulistycznych itp.) lekarz wystawia zaświadczenie o możliwościach podjęcia działalności zarobkowej lub przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie jest szczególnie pożądane przez kandydatów na kierowców zawodowych oraz osoby chcące podjąć pracę w specyficznych warunkach.

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

W ramach medycyny pracy przeprowadzamy zarówno badania wstępne, na które trzeba się zgłosić przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia, jak i okresowe (dokonywane w trakcie trwania stosunku pracy) oaz kontrolne (w przypadku osób powracających do wykonywania powierzonych czynności po długiej chorobie).

Do naszego prywatnego ośrodka należy się zgłosić z obowiązkowym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę w celu zarejestrowania się na wizytę. Dokument powinien zawierać oznaczenie stanowiska oraz informacje o czynnikach zewnętrznych, z jakimi dana osoba będzie miała styczność w trakcie wykonywania obowiązków.

Psychotechnika

W Centrum Medycznym Rydla wykonujemy również specjalistyczne badania z zakresu psychotechniki dla kierowców. Ten szczególny rodzaj badań, jakim są badania psychotechniczne, muszą odbyć wszyscy kierowcy zatrudnieni w firmie, czyli wykonujący swój zawód w połączeniu z jazdą samochodem. Jakie grupy zawodowe powinny wykonać psychotesty dla kierowców?
• Egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy, sędziowie czy detektywi, ale też osoby, które sporadycznie korzystają z auta w pracy (służbowo), kierowcy zawodowi, przedstawiciele handlowi i wszystkie zawody związane z transportem drogowym;
Psychotesty dla kierowców zawodowych to dwie części: wywiad psychologiczny oraz badanie kwestionariuszem, a także część oceniająca umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, społecznych, czy też refleks i szybkość reakcji na bodźce.
Warto pamiętać, że skierowanie na badanie psychotechniczne jest ważne tak samo, jak skierowanie do lekarza specjalisty – 30 dni i jest to badanie, które należy okresowo powtarzać.

Cennik

Cennik Domu Lekarskiego znajduje się tutaj – SPRAWDŹ CENNIK.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane na stronach ceny mogą ulec zmianie.