Medycyna pracy

Dlaczego warto nam zaufać?

  • medycyna pracy, to specjalizacja badająca wpływ środowiska pracy na nasz organizm
  • oddziaływanie takich czynników w miejscu pracy bada lekarza medycyny pracy wykonując lub zlecają odpowiednie badania
  • medycyna pracy obejmuje zarówno profilaktykę chorób zawodowych, jak też diagnostykę już istniejących
  • w przychodni Dom Lekarski Rydla w Szczecinie przyjmują wykwalifikowani specjaliści medycyny pracy, dzięki którym wykonasz badania: okresowe, wstępne lub kontrolne, psychotesty, badania specjalistyczne oraz badania z krwi;

Nasza przychodnia zlokalizowana przy ul. Rydla 37 w Szczecinie to nowoczesne centrum medycyny pracy – wykonuje badania medycyny pracy, których celem jest sprawdzanie i dbałość o stan zdrowia pracowników. Troska o zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby wynika z przepisów prawnych, zgodnie z którymi postępujemy w podejmowanych przez nas działaniach. Zakres i przebieg badań określa rodzaj stanowiska, na którym dana osoba jest lub będzie zatrudniona.

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy przeprowadzana przez nasz ośrodek, czyli dla osób zatrudnionych, obejmuje profilaktykę chorób zawodowych oraz diagnostykę zaburzeń już istniejących. Centrum Medyczne Rydla przeprowadza badania z zakresu medycyny pracy dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Wykonujemy badania zgodnie z wymogami tego obszaru medycyny nałożonymi przez obowiązujące przepisy prawne. W ramach świadczenia medycyny pracy pacjent poddany zostaje badaniom wstępnym, okresowym lub kontrolnym. Na podstawie otrzymanych wyników (uzyskanych w ramach informacji przekazanych w trakcie wywiadu, badań okulistycznych itp.) lekarz wystawia zaświadczenie o możliwościach podjęcia działalności zarobkowej lub przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie jest szczególnie pożądane przez kandydatów na kierowców zawodowych oraz osoby chcące podjąć pracę w specyficznych warunkach.

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

W ramach medycyny pracy przeprowadzamy zarówno badania wstępne, na które trzeba się zgłosić przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia, jak i okresowe (dokonywane w trakcie trwania stosunku pracy) oaz kontrolne (w przypadku osób powracających do wykonywania powierzonych czynności po długiej chorobie).

Do naszego prywatnego ośrodka należy się zgłosić z obowiązkowym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę w celu zarejestrowania się na wizytę. Dokument powinien zawierać oznaczenie stanowiska oraz informacje o czynnikach zewnętrznych, z jakimi dana osoba będzie miała styczność w trakcie wykonywania obowiązków.

Psychotechnika

W Centrum Medycyny Pracy Domu Lekarskiego przy ul. Rydla w Szczecinie wykonujemy również specjalistyczne badania z zakresu psychotechniki dla kierowców. Ten szczególny rodzaj badań, jakim są badania psychotechniczne, muszą odbyć wszyscy kierowcy zatrudnieni w firmie, czyli wykonujący swój zawód w połączeniu z jazdą samochodem. Jakie grupy zawodowe powinny wykonać psychotesty dla kierowców?
• Egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy, sędziowie czy detektywi, ale też osoby, które sporadycznie korzystają z auta w pracy (służbowo), kierowcy zawodowi, przedstawiciele handlowi i wszystkie zawody związane z transportem drogowym;
Psychotesty dla kierowców zawodowych to dwie części: wywiad psychologiczny oraz badanie kwestionariuszem, a także część oceniająca umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, społecznych, czy też refleks i szybkość reakcji na bodźce.
Warto pamiętać, że skierowanie na badanie psychotechniczne jest ważne tak samo, jak skierowanie do lekarza specjalisty – 30 dni i jest to badanie, które należy okresowo powtarzać.

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr Wojciech Cieślak - - 09:30 - 11:30 - -
dr Małgorzata Rzekanowska - 12:00 - 17:00 - - -
dr Agnieszka Ostojska - - 09:30 - 11:30 - -
mgr Monika Subocz - - - - 10:00 - 18:00
Justyna Czyż - 16:15 - 18:15 - 16:15 - 18:15 -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom. 

Cennik

Badania medycyny pracy
Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)
80 zł
Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy (wstępne/okresowe) +książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne
125 zł
Wydanie orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego lub przedłużenieważności książeczki sanitarno-epidemiologicznej
65 zł
Badanie okulistyczne do celów medycyny pracy
80 zł
Badanie neurologiczne do celów medycyny pracy
80 zł
Badanie laryngologiczne do celów medycyny pracy + bezpłatne badanie audiologiczne
80 zł
Badanie laryngologiczne do celów medycyny pracy - audiometria tonalna
50 zł
Badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na broń
130 zł
Badanie lekarskie - pozwolenie na broń
180 zł
Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej
140 zł
Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia dla marynarzy (certyfikatmiędzynarodowy)
140 zł
Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia dla nurków
160 zł
Podstawowe badania laboratoryjne – OB, morfologia pełna, badaniemoczu-analiza ogólna
35 zł
Dodatkowe badania laboratoryjne: • glukoza we krwi • ALT • AST • Mocz– bilirubina • kreatynina • cholesterol • LIPIDY /cholesterol, TG, HDL,LDL/
95 zł
EKG z opisem
50 zł
Badania psychotechniczne, psychologia transportu dla kierowców
Badanie psychologiczne kierowcy transportu drogowego (badania wstępne, okresowe)
150 zł
Badanie psychologiczne kierowcy pojazdu służbowego kat. B
80 zł
Badanie egzaminatora, instruktora nauki jazdy
150 zł
Badanie kierowcy autobusu, busa, taxi osobowej i bagażowej, pojazdów ciężarowych, motorniczego tramwaju
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu i przewożących wartości pieniężne
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
150 zł
Badanie kandydatów na kierowców rozpoczynających kurs kat. C, kat. CE, kat. D
150 zł
Badanie kierowcy w związku z prowadzeniem pod wpływem alkoholu, przekroczeniem 24 punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni
150 zł
Badanie indywidualne: operatorów maszyn budowlanych, drogowych, wózków jezdniowych, sztaplarek, koparek, ładowarek
80 zł
Badanie robotników przemysłowych: malarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, tynkarz, elektromonter
80 zł
Badania na inne stanowiska pracy, na zlecenie lekarza medycyny pracy lub pracodawcy
80 zł
Badanie psychologiczne osoby występującej o wydanie pozwolenia na broń
250 zł
Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę pracowników ochrony fizycznej
200 zł
Badanie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa lub posiadającej ją
150 zł
Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratorów, kuratorów, komorników
180 zł
Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
180 zł
Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej
250 zł
Badanie psychologiczne pracowników służby leśnej
100 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.