Badania kliniczne w Domu Lekarskim

Pacjent biorąc udział w badaniach klinicznych w Domu Lekarskim otrzymuje możliwość bezpłatnej diagnostyki i regularnych badań kontrolnych w ramach badania klinicznego. Każdy uczestnik przechodzi przez szczegółowe badania oparte na innowacyjnych metodach terapeutycznych, będąc pod opieką doświadczonych lekarzy specjalistów. Udział Pacjenta w badaniu klinicznym ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

Jakie są korzyści udziału w badaniach klinicznych?

Korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniu klinicznym to:

 • bezpłatna diagnostyka i regularne badania kontrolne w ramach badania klinicznego
 • innowacyjne metody terapeutyczne
 • opieka medyczna doświadczonych specjalistów w prywatnym Centrum Medycznym
 • zwrot kosztów związanych z udziałem w badaniu klinicznym

Badania kliniczne oferują zarówno pacjentom, jak i specjalistom medycznym, możliwość skorzystania z innowacyjnych oraz zaawansowanych metod terapeutycznych.

 

W Centrum Medycznym Struga Dom Lekarski w Szczecinie prowadzimy innowacyjne projekty badawcze z udziałem wykwalifikowanej kadry medycznej. Nasi specjaliści (lekarze, pielęgniarki, laboranci, koordynatorzy) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Fazy badań klinicznych

Badania kliniczne to kluczowy element programów badawczych skupiających się na analizie leków i terapii. Mają duży wpływ na postęp medycyny – dzięki badaniom możliwe jest dostarczenie dowodów naukowych na temat skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod leczenia pacjentów oraz weryfikacji innowacyjnych sposobów profilaktyki schorzeń.

Podczas prowadzenia badań klinicznych istotne jest kierowanie się wytycznymi, które zapewniają przestrzeganie standardów etycznych oraz gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestników. Wszystkie etapy badania są prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi protokołami, co przekłada się na wiarygodność wyników i zapobiega potencjalnym ryzykom.

Badania kliniczne z wykorzystaniem preparatów farmaceutycznych lub biotechnologicznych obejmują cztery fazy:

 1. Faza I – do jednego roku – do 100 uczestników:
  Eksperymentalny lek lub terapię podaje się niewielkiej liczbie zdrowych ochotników lub – w zależności od typu cząsteczki – pacjentom (nie więcej niż 100) w celu oceny bezpieczeństwa, ustalenia bezpiecznego zakresu dawek oraz wykrycia ewentualnych działań niepożądanych.
 2. Faza II – od 1 do 2 lat – 100-500 uczestników:
  Leczenie stosuje się w większej grupie pacjentów (100-500) w celu oceny jego skuteczności i dalszej oceny bezpieczeństwa.
 3. Faza III – od 1 do 3 lat – 1000-5000 uczestników:
  Największy etap, w którym leczenie stosuje się w dużej grupie pacjentów (1000-5000) w celu określenia jego skuteczności, dalszego monitorowania działań niepożądanych oraz porównania z placebo i/lub innymi dostępnymi opcjami terapeutycznymi.
 4. Faza IV – wiele lat – dziesiątki tysięcy uczestników:
  Po wprowadzeniu produktu do obrotu prowadzi się badania i rejestry w celu dalszego monitorowania jego profilu bezpieczeństwa i skuteczności w codziennej praktyce klinicznej, często w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami terapeutycznymi.

Źródło danych dot. faz badań klinicznych: https://www.infarma.pl/

Kontakt ws. badań klinicznych

Masz pytania dot. badań klinicznych? Chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami na adres: monika.chomej@domlekarski.pl