Badania medycyny pracy

Najważniejsze informacje

medycyna pracyMedycyna pracy łączy wiele specjalizacji, dzięki którym powstaje wspólny obraz czynników wpływających na nas na danym stanowisku pracy. Jest to również specjalizacja zajmująca się profilaktyką i diagnostyką chorób zawodowych. Do postawienia odpowiedniej diagnozy lub wystawienia orzeczenia konieczne jest wykonanie odpowiednich badań, do których obliguje ustawodawstwo.

W naszych ośrodkach lekarze medycyny pracy wykonują:

  • badania wstępne – wykonywane przed rozpoczęciem pracy, a także po zmianie stanowiska pracy, jeśli pojawiają się nowe czynniki ryzyka oraz gdy na obecnym stanowisku pracy pojawia się nowy czynnik ryzyka;
  • badania okresowe – przeprowadzane, gdy upływa termin ważności badań wykonanych wcześniej w ramach danego stanowiska; mogą być też wykonywane przed upływem terminu ważności badań jeśli pracownik zgłosi pogorszenie stanu zdrowia, np. wzroku;
  • badania kontrolne – obowiązują pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni i mają na celu sprawdzenie, czy są zdolni do dalszej pracy na danym stanowisku.

Wszystkie wymienione powyżej badania mogą wymagać przeprowadzenia lub zlecenia badań (np. okulistycznych lub laboratoryjnych) niezbędnych do wystawienia pracownikowi orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Lekarze medycyny pracy wydają orzeczenie lekarskie, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr Wojciech Cieślak - - 09:30 - 11:30 - -
dr Małgorzata Rzekanowska - 12:00 - 17:00 - - -
dr Agnieszka Ostojska - - 09:30 - 11:30 - -
Justyna Czyż - 16:15 - 18:15 - 16:15 - 18:15 -
dr n. med. Maria Ludwika Tarnowska - - - 09:00 - 14:00 -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.