Hematolog

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Specjalista hematolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi i układu chłonnego oraz zaburzeń krzepnięcia.
 • Najczęściej występujące problemy to: białaczki, chłoniaki, niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenie, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe oraz skazy krwotoczne
 • W diagnostyce wykorzystuje się m.in. badania podstawowe wykonywane z krwi obwodowej, badania molekularne, badania obrazowe, badanie cytologiczne, histopatologiczne, immunofenotypowe oraz cytogenetyczne szpiku kostnego.
 • Wczesna diagnostyka pozwoli na leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego, a także innych schorzeń np. niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedokrwistości syderoblastyczne, megaloblastyczne, hemolityczne.
 • W naszych ośrodkach w Piastów Office Center i Outlet Park przyjmują doświadczeni hematolodzy, którzy konsultują, przeprowadzają diagnostykę oraz leczenie.

Hematologia to nauka o krwi, narządach krwiotwórczych (gr. haima – krew) oraz ich chorobach. Hematologia jest również działem medycyny zajmującym się badaniem składu, funkcji, właściwości i chorób krwi (patogeneza, przebieg, leczenie), jak również zastosowaniem krwi i preparatów krwiopochodnych do celów leczniczych. Hematologia zajmuje się chorobami związanymi z ryzykiem szybkiego zgonu (białaczki, chłoniaki) albo kalectwa (hemofilia).

Częstość występowania chorób nowotworowych układu krwiotwórczego wciąż się zwiększa. Wynika to ze starzenia się społeczeństwa, a także z postępu medycyny. Ma to również związek z zanieczyszczeniem środowiska i wpływem czynników chemicznych na organizm ludzki, a zwłaszcza na szczególnie wrażliwe komórki macierzyste.

Postęp w dziedzinie hematologii w ostatnim dziesięcioleciu jest zawrotny. Okazało się, że wiele z chorób do niedawna uważanych za bezwzględnie śmiertelne można wyleczyć lub przynajmniej przedłużyć chorym życie o kilka czy kilkanaście lat.

Te objawy powinny zaniepokoić:

 • spadek wagi ciała bez istotnej przyczyny
 • stany podgorączkowe, gorączka, nocne poty, kaszel
 • zmęczenie, osłabienie, brak apetytu
 • powiększone węzły chłonne, powiększona wątroba, śledziona (hepatosplenomegalia)
 • zmiany skórne: teleangiektazje, wybroczyny, siniaki, miejscowe zgrubienia skóry
 • krwawienia z błon śluzowych nosa, owrzodzenia w jamie ustnej
 • nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, moczowych
 • narastające bóle głowy, zaburzenia widzenia
 • dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej
 • upośledzenie sprawności ogólnej,

Współczesne metody diagnostyczne pozwalają wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości związane z chorobami krwi i układu chłonnego, co znacznie poprawia możliwości skutecznego leczenia. W tym celu, należy minimum raz do roku wykonać badanie pełnej morfologii krwi obwodowej. Dotyczy to głównie pacjentów powyżej 40 roku, ponieważ ryzyko rozwoju chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego zwiększa się wraz z wiekiem. Warto, aby byli oni pod okresową kontrolą hematologa.

Cennik

Cennik Domu Lekarskiego znajduje się tutaj – SPRAWDŹ CENNIK.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane na stronach ceny mogą ulec zmianie.