Salowa

Miejsce pracy: Dom Lekarski Centrum Medyczne z Oddziałem Szpitalnym w Piastów Office Center

Opis stanowiska: praca w systemie zmianowym – współpraca z drugą osobą zatrudnioną na takim samym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 • pomoc personelowi medycznemu w obsłudze pacjenta
 • sprzątanie sal pacjentów, gabinetów lekarskich, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych
 • dezynfekcja sprzętu szpitalnego itp.
 • praca w części ambulatoryjnej (gabinety lekarskie) oraz części szpitalnej (naprzemiennie z drugą osobą)

Wymagania:

 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • mile widziane odbyte szczepienie przeciw żółtaczce

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę

Kontakt:

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: administracja@domlekarski.pl

Prosimy o załączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r.”
Rezerwujemy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestratorka medyczna

Miejsce pracy: Szczecin – Prawobrzeże (ul. Struga)

Opis stanowiska:

Bieżąca obsługa pacjentów w rejestracji pośredniej, w tym:

 • informowanie o usługach dostępnych w placówce,
 • obsługa systemu rejestracyjnego,
 • zarządzanie dokumentacją medyczną,

Wymagania:

 • minimum 1 rok w obsłudze klienta,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • podzielność uwagi,
 • wysoka kultura osobista,
 • empatia, osoba zatrudniona powinna lubić pracę z ludźmi,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średnio komunikatywnym,
 • znajomość branży medycznej jest dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • ciekawą i urozmaiconą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na umowę o pracę.

Kontakt:

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: jkoziello@domlekarski.pl (ośrodek Outlet)

Prosimy o załączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r.”
Rezerwujemy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin – Centrum

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie prac pielęgniarskich, a także  za pobieranie oraz oznakowanie materiału do badań, przygotowanie i zabezpieczenie materiału do transportu, obsługę programów komputerowych, obsługę kasy fiskalnej, sporządzanie raportów kasowych.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– odpowiedzialność i wytrwałość,
– miła aparycja i otwartość na ludzi.

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę,
– stabilną pracę w przyjaznej atmosferze w młodym zespole o zróżnicowanym przekroju wykształcenia,
– możliwość rozwoju dla osób aktywnych i zdolnych,

Kontakt:
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: mkumalska@domlekarski.pl.
Prosimy o załączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r.”
Rezerwujemy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Asystentka stomatologiczna - Prawobrzeże

Dom Lekarski Centrum Medyczne (Prawobrzeże)

Opis stanowiska
– Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych
– Przygotowywanie gabinetu do pracy, utrzymywanie porządku w gabinecie
– Sterylizacja narzędzi
– Kontakt z Pacjentem
– Obsługa systemu rejestracyjnego

Wymagania
– Wymagane doświadczenie na stanowisku asystentki stomatologicznej
– Kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach stresowych
– Komunikatywność, wysoka kultura osobista
– Bardzo dobry kontakt z Pacjentem
– Zaangażowanie w wykonywaną pracę
– Dyspozycyjność (praca zmianowa)

Oferujemy:
– pracę w dynamicznym, przyjaznym zespole stomatologów i pomocy stomatologicznych
– umowę o pracę

Kontakt:
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy jkoziello@domlekarski.pl

Koordynator badań klinicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Wymagania (preferowane):

 • wiedza z zakresu prowadzenia, monitoringu badań klinicznych, przedklinicznych;

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • udział w prowadzeniu  badań klinicznych;
 • weryfikacja prowadzenia badań klinicznych w zgodzie z wytycznymi i protokołem badania klinicznego;
 • gromadzenie i segregowanie dokumentów;
 • przygotowywanie dokumentów dla Badaczy;
 • zarządzanie obsługą administracyjną badań klinicznych;
 • organizacja i archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzonym projektem badawczym.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;

Lekarz

Zapraszamy do współpracy lekarzy wszelkich specjalizacji. Dom Lekarski jest dynamicznie rozwijającą się firmą, dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych lekarzy. Jesteśmy otwarci na propozycje.

Prosimy o przesłanie CV lub zapytania z podstawową zawodową informacją na swój temat na adres mailowy:kwroclawska@domlekarski.pl lub kontakt telefoniczny 91 46 01 408.

 

Fizjoterapeutka/Fizjoterapeuta

Miejsce pracy: Centrum Medyczne Dom Lekarski w C.H. Turzyn

Centrum Medyczne Dom Lekarski jest miejscem świadczącym usługi z zakresu ortopedii, diagnostyki obrazowej i rehabilitacji.

Oczekujemy:

 • Prawa do wykonywania zawodu
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i kultury osobistej
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Chęci rozwoju
 • Zaangażowania, ambicji oraz entuzjazmu

Mile widziane:

 • Kursy terapii manualnej
 • Kursy tkanek miękkich
 • Doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prężnie rozwijającym się Centrum Medycznym
 • Możliwość nauki i rozwoju zawodowego w młodym, zgranym zespole
 • Możliwość pracy z pacjentami ortopedycznymi oraz sportowcami

Warunki zatrudnienia: kontrakt

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: akalinska@domlekarski.pl i dopisanie do odpowiedzi następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji na niniejsze stanowisko, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych”.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesach rekrutacji

Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Lekarski S.A, ul. Rydla 37 70-783 Szczecin.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin;
 2. pod adresem poczty elektronicznej: administracja@domlekarski.pl;
 3. w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@domlekarski.pl.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych w CV i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
 2. W zakresie wskazanym w pkt II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.
 7. Odbiorcy danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług teleinformatycznych lub utrzymanie systemów informatycznych.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Administrator nie będzie  podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały  profilowaniu.

VIII. Wycofania zgody

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 3. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

VIII Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.