Projekty zrealizowane

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Dom Lekarski SA".

projekt2_plansza


 

"Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski".

W dniu 18 grudnia 2012 roku Dom Lekarski S.A. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-105/12 pn. „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”.

Realizacja projektu polega na rozbudowie przedsiębiorstwa o nowy prywatny oddział szpitalny zlokalizowany w istniejącym szpitalu w Gryfinie, w którym świadczone będą na rzecz szpitala oraz klientów prywatnych udoskonalone usługi medyczne: chirurgiczne, ortopedyczne i ginekologiczne. Ponadto w jednostce będą realizowane eksperymentalne badania medyczne w ramach projektu badawczego pod nazwą „Biologiczne wspomaganie leczenia uszkodzenia łąkotki z zastosowaniem membrany kolagenowej Chondro-Gide (Gestlish Pharma i Regen Biologics, Biocare Therepeutics) i komórek macierzystych szpiku kostnego”.
Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności spółki Dom Lekarski na europejskim rynku usług medycznych. Stworzony w wyniku realizacji projektu prywatny oddział szpitalny będzie świadczył udoskonalone usługi, konkurencyjne pod względem stosowanych technologii na skalę świata. Innowacje procesowe wdrożone w firmie przełożą się na następujące rezultaty: zwiększenie bezpieczeństwa operowanego, skrócenie czasu procedury chirurgicznej oraz znieczulenia ogólnego, zmniejszenie traumatyzacji tkanek ograniczenie ryzyka powikłań pooperacyjnych.

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013