Psychologia transportu i psychotechnika

Najważniejsze informacje

  • badania psychotechniczne kierowców przeprowadzamy w Centrum Medycyny Pracy Dom Lekarski w Szczecinie przy ul. Rydla 37;
  • badaniami objęte są dwie grupy kierowców: wykonujący pracę kierowcy zawodowo, a także kierujący pojazdem w ramach obowiązków służbowych w trakcie godzin pracy;
  • badania psychologiczne i psychotesty przeprowadza w naszym Centrum Medycyny Pracy doświadczona kadra – psycholog transportu z wieloletnim doświadczeniem;

Psychotechnika i psychotesty

Psychotesty dla kierowców – jak przebiegają?

W ramach badania psychologicznego przeprowadzany jest krótki wywiad, dzięki któremu psycholog może ustalić aktualny stan zdrowia pacjenta oraz ustalić przebieg badania, aby egzaminowany wiedział, jak będzie wyglądała całość.

I etap to badania przeprowadzane za pomocą kwestionariuszy w formie papierowej – zadania muszą być wykonane w określonym przez psychologa czasie. Sprawdzane są przede wszystkim cechy danej osoby, jej dojrzałość emocjonalna, poziom gwałtowności, agresji, czy też umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Ważne są też umiejętności społeczne, czyli np. praca w grupie, samokontrola, podatność na presję społeczną. Poprzez kwestionariusze psycholog pracy ma też możliwość ocenić pamięć i spostrzegawczość przyszłego zawodowego kierowcy.

II etap to część, w której sprawdzane są szybkość reakcji i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Psycholog transportu do tego rodzaju testów wykorzystuje specjalistyczne sprzęty. Dzięki użyciu maszyn, ocena sprawności jest obiektywna i niezależna.

Jeżeli obie części – teoretyczna i praktyczna – zostaną ocenione pozytywnie, kandydat otrzyma orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na wskazanym stanowisku.

Przygotowanie do badań

Dobre przygotowanie do badania ułatwi ich wykonanie zarówno specjaliście, jak i samemu badanemu. Zachęcamy do skorzystania z naszego krótkiego przewodnika:

  • każdy pacjent powinien posiadać: dowód osobisty, prawo jazdy i skierowanie na badania,
  • na badania warto przyjść wypoczętym, wyspanym i najedzonym – sprawdzana jest motoryka, na którą wpływ ma nasze samopoczucie,
  • nie rekomendujemy przychodzić na badania po całym dniu pracy – zmęczenie obniża nasze funkcje poznawcze;
  • jeśli pacjent nosi okulary lub soczewki kontaktowe – powinien je mieć przy sobie,
  • może przydać się przekąska i coś do picia – pomogą w regeneracji, gdyby nadeszło nieoczekiwane zmęczenie,
  • na 24 godz. przed badaniem nie należy spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych,
  • w przypadku, gdy osoba badana choruje na cukrzycę lub epilepsję, należy zabrać ze sobą kartę konsultacyjną od lekarza specjalisty.

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
mgr Monika Subocz - - - - 10:00 - 18:00

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

Cennik

PSYCHOLOGIA PRACY I PSYCHOTECHNIKA
Badanie psychologiczne kierowcy transportu drogowego (badania wstępne, okresowe)
150 zł
Badanie psychologiczne kierowcy pojazdu służbowego kat. B
80 zł
Badanie egzaminatora, instruktora nauki jazdy
150 zł
Badanie kierowcy autobusu, busa, taxi osobowej i bagażowej, pojazdów ciężarowych, motorniczego tramwaju
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu i przewożących wartości pieniężne
150 zł
Badanie kierowcy pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
150 zł
Badanie kandydatów na kierowców rozpoczynających kurs kat. C, kat. CE, kat. D
150 zł
Badanie kierowcy w związku z prowadzeniem pod wpływem alkoholu, przekroczeniem 24 punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni
150 zł
Badanie indywidualne: operatorów maszyn budowlanych, drogowych, wózków jezdniowych, sztaplarek, koparek, ładowarek
80 zł
Badanie robotników przemysłowych: malarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, tynkarz, elektromonter
80 zł
Badania na inne stanowiska pracy, na zlecenie lekarza medycyny pracy lub pracodawcy
80 zł
Badanie psychologiczne osoby występującej o wydanie pozwolenia na broń
250 zł
Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę pracowników ochrony fizycznej
200 zł
Badanie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa lub posiadającej ją
150 zł
Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratorów, kuratorów, komorników
180 zł
Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
180 zł
Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej
250 zł
Badanie psychologiczne pracowników służby leśnej
100 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.