Lekarz rodzinny NFZ Szczecin

Co to jest Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach NFZ?

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej, która umożliwia osobom uprawnionym* korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, jak również w domu pacjenta – w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w naszej placówce:

Do Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą przystąpić jedynie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Sprawdź, czy jesteś objęty ubezpieczeniem na stronie: https://www.zus.pl/pue.

*Dot. osób zamieszkałych lub przebywających na terenie Polski.

Dlaczego warto dołączyć do POZ w Centrum Medycznym Dom Lekarski?

Pacjenci, którzy wybrali lekarza POZ w Centrum Medycznym Dom Lekarski, mają możliwość skorzystania ze sprawnej realizacji bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ:

 • wizyty pediatry i internisty od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
 • skierowania do poradni specjalistycznej NFZ
 • skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację
 • skierowania na badania diagnostyczne
 • wystawianie recept na leki
 • dostęp do obowiązkowych szczepień ochronnych
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
 • opieka pielęgniarki i położnej

Jedna deklaracja to wiele korzyści!

Osoby, które złożą u nas deklarację przystąpienia do POZ, dodatkowo otrzymają:

50% zniżki na jedną prywatną konsultację*
u lekarza dowolnej specjalizacji (np. laryngolog, okulista, dermatolog itp.) realizowaną w Domu Lekarskim.

*Zniżka udzielana jest na konsultacje komercyjne w Domu Lekarskim na podstawie vouchera, który wydajemy po złożeniu deklaracji POZ. Konsultację należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia vouchera. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Domu Lekarskiego. Dane osoby odbywającej konsultację muszą być zgodne z danymi podanymi w złożonej deklaracji POZ.

Jak złożyć deklarację POZ?

Chcesz skorzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)?

Wybierz swojego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.
Wypełnij deklarację w Twoim Internetowym Koncie Pacjenta lub pobierz poniżej i złóż w dowolnym Centrum Medycznym Dom Lekarski (lub poproś o wydruk w rejestracji), aby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej:

 

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji nie ma konieczności, aby pacjent wypisywał się z placówki, w której wcześniej korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załóż konto na www.pacjent.gov.pl i dowiedz się więcej.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatne narzędzie Ministerstwa Zdrowia, które zapewnia szybki dostęp do dokumentacji medycznej, zebranej w jednym miejscu. Konto w IKP ma każda osoba posiadająca numer PESEL – można się zalogować do niego za pomocą e-dowodu lub profilu zaufanego. Logowanie odbywa się tutaj.

IKP udostępnia informacje o Twoim aktualnym, przeszłym lub dopiero planowanym leczeniu oraz pozwala załatwić wiele spraw bez konieczności wizyty w przychodni. Zawiera nie tylko dokumentację medyczną (e-recepty, e-skierowania, wyniki badań czy wypisy ze szpitala), lecz także inne przydatne informacje na temat świadczeń w ramach NFZ. W Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz również skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 czy zaświadczenie o odbytym szczepieniu na koronawirusa.

Kiedy warto zgłosić się do lekarza POZ?

Lekarz POZ jest zazwyczaj pierwszym lekarzem, do którego się udajemy, kiedy zaczynamy mieć problemy zdrowotne. To on przeprowadza badania, podejmuje decyzje i w razie potrzeby kieruje na dalszą diagnostykę (badania laboratoryjne, obrazowe i nieobrazowe – EKG, USG, RTG), kieruje do innego specjalisty lub do szpitala. Lekarz POZ może skierować pacjenta na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację.

Lekarzem POZ, nazywanym również lekarzem pierwszego kontaktu, jest najczęściej specjalista medycyny rodzinnej, internista czy pediatra, ale może być nim również lekarz bez specjalizacji, który ma odpowiednie uprawienia do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Zadaniem lekarza POZ jest promocja zdrowia i profilaktyka (np. chorób układu krążenia). Lekarz POZ może również zadecydować o tym, czy pacjent powinien skorzystać z przejazdu środkami transportu sanitarnego. Udziela porad patronażowych oraz wykonuje badania bilansowe u dzieci i młodzieży, a także wystawia orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia.

Szczepienia ochronne

Lekarz POZ odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym szczepień u dzieci i młodzieży.

Szczepienia są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. Odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza w drodze obwieszczenia Główny Inspektor Sanitarny.

Szczepienia obowiązkowe to:
• szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
• szczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina
• szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce
• szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
• szczepienie przeciw gruźlicy
• szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu B
• szczepienie przeciw pneumokokom

POBIERZ: Kalendarz szczepień na 2023 rok

Kalendarz szczepień na 2023 rok

 

Pielęgniarka POZ

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują także profilaktyczną opiekę sprawowaną przez pielęgniarkę. Jej praca to głównie działania profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, czyli:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • iniekcje i zabiegi wykonywane na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, również w domu pacjenta.

Położna POZ

Położna środowiskowa POZ zajmuje się kompleksową opieką pielęgnacyjną położniczą i ginekologiczną – kobietami w okresie ciąży i po porodzie oraz wymagającymi opieki ginekologicznej. Opiekuje się również noworodkami do drugiego miesiąca życia.

Wizyta położnej POZ może się odbyć:

 • w warunkach ambulatoryjnych, np. w gabinecie w przychodni;
 • w uzasadnionych przypadkach – w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna).

Położna realizuje świadczenia na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania i wykonuje je zgodnie z określonymi terminami. W przypadkach pilnych i uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentką.

Wizyty położnej obejmują m.in.

 • rozpoznanie problemów zdrowotnych
 • plan i realizację świadczeń profilaktycznych
 • edukację kobiet w ciąży, przygotowującą do porodu i rodzicielstwa – plan edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Położna środowiskowa opiekuje się kobietami w ciąży:

 • od 21 do 31 tygodnia ciąży – raz w tygodniu, maksymalnie 10 wizyt
 • od 32 tygodnia ciąży do porodu – 2 razy w tygodniu, maksymalnie 16 wizyt.

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Kiedy należy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? W sytuacjach:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane leki dostępne bez recepty lub środki dostępne w domu nie przyniosły oczekiwanego rezultatu;
 • jeśli długi czas oczekiwania na otwarcie przychodni może wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

Miejsca, gdzie udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • SPS ZOZ Szpital „ZDROJE”, ul. Mączna 4
  tel. 91 880 63 89
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33
  tel. 91 434 91 00
 • SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1
  tel. 91 81 50 100, 91 81 50 101

Ważne numery alarmowe

Numer alarmowy tel. 112

Pogotowie ratunkowe tel. 999

Telefoniczna informacja pacjenta NFZ 24 h/dobę

Pod numerem tel. 800 190 590 uzyskasz informacje o:

 • udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ,
 • średnim czasie oczekiwania na świadczenie,
 • pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Powyższe informacje można również uzyskać drogą mailową. E-mail: tip@nfz.gov.pl.

Skargi i wnioski

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:

Czas rozpatrywania w przypadku reklamacji serwisowych wynosi 7 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji medycznych 14 dni roboczych. Terminy te mogą ulec wydłużeniu z przyczyn merytorycznych. W przypadku zgłoszenia reklamacji w imieniu osoby bliskiej, ze strony Centrum Medycznego Dom Lekarski następuje kontakt z pacjentem, celem potwierdzenia zgłoszenia i uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje.

Rzecznik Praw Pacjenta tel. 800 190 590
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, faks 91 425 11 88, e-mail: skargi@nfz-szczecin.pl

Pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania.