Prowadzenie ciąży

Najważniejsze informacje

  • Lekarze ginekolodzy – położnicy z wieloletnim stażem
  • Wczesne wykrywanie patologii ciąży i wad płodu
  • W naszym ośrodku w Outlet Park dostępne są: Test Prenatalny Harmony™ i Test Prenatalny NIFTY™ – przeznaczone do wczesnej i wiarygodnej diagnostyki zespołu Downa i innych trisomii płodu oraz SANCO RHD TEST –  nieinwazyjny test prenatalny wykonywany także z krwi matki w celu oceny czynnika RhDu płodu w trakcie ciąży

Nasi lekarze to ginekolodzy-położnicy posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte zarówno w szpitalach publicznych, jak i prywatnych praktykach. Wspomagani sprzętem najwyższej klasy dbają o stan zdrowia kobiety w ciąży oraz prawidłowy rozwój dziecka.

Badanie USG

W ośrodku Domu Lekarskiego w Piastów Office Center oferujemy badania USG aparatem PHILIPS Affiniti 70 Ultrasound System z głowicą Pure Wave. Technologia Pure Wave daje najbardziej szczegółowy obraz, jaki może zaoferować obrazowanie USG.

Lekarz, na podstawie precyzyjnej wizualizacji dziecka, otrzymuje wiele informacji niedostępnych podczas badania powszechnym aparatem USG.

Podczas badania USG wykwalifikowany ginekolog–położnik może wychwycić nie tylko szczegóły anatomiczne, ale również wcześniej wykryć wady płodu i wszelkie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Leczenie niektórych wad można rozpocząć jeszcze w łonie matki. Nieoceniony jest również spokój przyszłych rodziców, który dają prawidłowo przeprowadzone badania prenatalne.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego kobieta w ciąży powinna obowiązkowo mieć wykonywane badania USG trzykrotnie, w 1-4 tygodniu ciąży, w 18-22 tygodniu ciąży i w 28-34 tygodniu ciąży.

Badania prenatalne

Test Prenatalny Harmony™

Test Prenatalny Harmony™ przeznaczony jest do wczesnej i wiarygodnej diagnostyki zespołu Downa i innych trisomii płodu. Opcjonalnie umożŽliwia określenie płci płodu i wykrywa zaburzenia chromosomów płciowych (X,Y).
Chromosomy płciowe (X i Y) decydują o płci. Istnieje szereg zespołów chorobowych powodowanych przez zaburzenia chromosomów X i Y, mogących dotyczyć: braku jednej kopii chromosomu, obecności kopii dodatkowej lub obecności kopii niekompletnej.
Test Harmony z opcją analizy chromosomów X,Y umoż‚liwia ocenę ryzyka istnienia zespołów: XXX, XYY, XXYY, XXY (zespół Klinefeltera) oraz monosomii X (X0) u dziewczynek (zespołu Turnera). Nasilenie objawów wiążących się z tymi zespołami jest silnie zró‚żnicowane. O ile w ogóle występują, to, na ogół, polegają na łagodnych zaburzeniach fizycznych lub behawioralnych.

Czym różni się Test Prenatalny Harmony od innych testów prenatalnych?
Prenatalny Test Harmony opracowano na podstawie najnowszych osiągnięć w zakresie nieinwazyjnych badan prenatalnych. Jest prostym i bezpiecznym dla matki i dziecka badaniem krwi, pozwalającym ocenić ryzyko wystąpienia określonych trisomii u płodu. Istnieją inne, nieinwazyjne przesiewowe badania wad genetycznych płodu wykorzystujące oznaczenia biochemiczne surowicy matki i/lub badanie USG. Jednak dla trisomii 21 wskaźnik wyników fałszywie dodatnich dochodzi w ich przypadku do 5%, a odsetek wyników fałszywie ujemnych aż do 30%. Badania te mogą więc błędnie wskazywać na istnienie trisomii u płodu, w sytuacji, gdy wynik powinien być ujemny (wynik badania jest wtedy fałszywie dodatni) lub przeciwnie, mogą fałszywie wskazywać na nieobecność trisomii płodu, mimo te trisomia faktycznie istnieje (wynik badania jest wtedy fałszywie ujemny). Odsetki wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych w przypadku testu Harmony są znacząco nitższe.

Test Prenatalny NIFTY™

Test Prenatalny NIFTY™ jest nieinwazyjnym, genetycznym testem prenatalnym nowej generacji, który z bardzo dużą dokładnością ocenia ryzyko chorób u dziecka, które wynikają z nieprawidłowej ilości materiału genetycznego. Z krwi przyszłej matki można wyizolować DNA rozwijającego się dziecka i poddać analizie pod kątem następujących nieprawidłowości:

  • Trisomii chromosomu 21 (zespół Downa)
  • Trismomii chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
  • Trisomii chromosomu 13 (zespół Patau)
  • Monosomii chromosomu X (zespół Turnera)
  • XXY (zespół Klinefeltera)
  • Zespołów mikrodelecyjnych: 5p (zespół cri du chat – kociego krzyku)

Test NIFTY precyzyjnie określa też płeć dziecka, która podawana jest tylko na życzenie rodziców.

Przesiewowe badania prenatalne Nifty i Harmony są do siebie bardzo podobne i wiele przyszłych mam zastanawia się, które wybrać. Oba testy charakteryzuje duże bezpieczeństwo i dokładność w wykrywaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu. Różnica między testem NIFTY a HARMONY tkwi przede wszystkim w metodzie badania i zakresie wykrywanych nieprawidłowości oraz możliwości wykonania w przypadku ciąż mnogich.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy,  której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają.  Test można wykonać pomiędzy 10 a 24  tygodniem ciąży.

Test  NIFTY™ w całości wykonywany jest w Polsce (wynik w języku polskim). Badanie umożliwia wykrycie 18 różnych zespołów wad wrodzonych. Standardowy wynik badania wydawany jest w terminie do 9 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium.

 

Test Prenatalny Sanco RHD

SANCO RHD TEST to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki od 12 do 24 tygodnia ciąży. Jest to badanie, które pozwala ocenić antygen RhD u płodu oraz ocenić konieczność profilaktyki w trakcie ciąży.

Co to jest konflikt serologiczny?

Na krwinkach czerwonych człowieka obecne są różne antygeny, które określamy mianem antygenów grupowych krwi. Ludzie różnią się tymi antygenami i mają w związku z tym różne grupy krwi. Osoba posiadająca antygen RhD ma grupę krwi oznaczaną jako RhD dodatnią. Osoba, u której antygen RhD nie jest obecny, ma grupę krwi RhD ujemną. Jeśli na krwinkach płodu jest obecny antygen, którego nie posiada matka, to jej organizm może rozpoznać ten antygen jako obcy i produkować w stosunku do niego przeciwciała. To właśnie określamy mianem konfliktu serologicznego. Pod wpływem przeciwciał krwinki płodu są niszczone, co może prowadzić do niedokrwistości, niewydolności krążenia, obrzęku a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci płodu. Najczęściej konflikt serologiczny powstaje w zakresie czynnika RhD, czyli wtedy, gdy kobieta jest RhD ujemna, a płód RhD dodatni.

Konflikt serologiczny: jak często występuje?

Około 85% ludzi w Polsce ma grupę krwi RhD dodatnią, dlatego kobieta z grupą RhD ujemną ma duże szanse, że jej partner będzie miał grupę RhD dodatnią. Taką sytuację nazywamy zestawieniem konfliktowym, ale to jeszcze nie jest konflikt serologiczny. O tym czy dojdzie do konfliktu, decyduje kilka czynników. Po pierwsze jaka grupę krwi ma płód? Konflikt wystąpi tylko wtedy, jeśli dziecko odziedziczyło po ojcu grupę krwi RhD dodatnią. Po drugie, czy doszło do przecieku matczyno-płodowego i produkcji przeciwciał? Taka sytuacja zdarza się w około 1% ciąż z zestawieniem konfliktowym i wówczas mówimy już o konflikcie serologicznym.

Profilaktyka konfliktu serologicznego

W przypadku konfliktu serologicznego w zakresie antygenu RhD profilaktyka odgrywa niezwykle ważną rolę. Polega ona na podaniu kobiecie RhD ujemnej domieśniowego zastrzyku z immunoglobuliny anty-D przy każdym podejrzeniu przecieku krwi płodu do krążenia matki, najlepiej w ciągu 72 godzin od takiego zdarzenia. Do przecieku może dojść w trakcie porodu, poronienia, zabiegów inwazyjnych, krwotoku czy innych komplikacji
położniczych. Również w zupełnie prawidłowo przebiegającej ciąży, takie ryzyko istnieje. Dlatego zaleca się tzw. profilaktykę sródciążową. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D w 28 tygodniu ciąży, aby zminimalizować ryzyko produkcji przeciwciał w reakcji na ewentualne przecieki, które znacząco rośnie w III trymestrze ciąży. Profilaktyka konfliktu serologicznego jest celowa wówczas, gdy dziecko ma grupę RhD dodatnią. Po porodzie można to łatwo stwierdzić wykonując rutynowo badanie krwi u noworodka. W trakcie ciąży natomiast, do profilaktyki kwalifikuje się każda RhD ujemna kobieta, jeśli nie znamy grupy krwi płodu. Z tego względu zasadne jest wykonanie sródciążowego, nieinwazyjnego badania Sanco RHD Test, dzięki czemu można uniknąć podawania immunoglobuliny, jeśli wynik testu wykaże, ze profilaktyka jest bezzasadna.

Co to jest SANCO RHD Test?

Jest on przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku  powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej. Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Na podstawie analizy DNA, sprawdza się czynnik RhD u płodu. Wykrywalność badania przewyższa 99,5%.  Kobiety ciężarne noszące RhD ujemne nie muszą otrzymywać zastrzyku z immunoglobuliny, natomiast jeśli płód jest RhD dodatni, ta profilaktyka niesie wymierne korzyści.

 

Lekarze

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr n.med. Dariusz Kuligowski 8:20 - 12:00 9:20 - 12:00 - - -
dr n. med. Ewa Sznura - - 15:00 - 17:00 - -
dr Agnieszka Nowak - 17:00 - 19:00 - - -
dr n. med. Katarzyna Bittel - - - 14:00 - 17:00 -
dr Włodzimierz Tudaj - - - - 17:00 - 20:00
dr Michał Szelągowski 12:00 - 15:00 - 10:00 - 12:00 - -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

PON WT ŚR CZW PT
dr Halina Dziubińska-Zybała 10:00 - 16:00 16:00 - 21:00 15:00 - 21:00 10:00 - 15:00 15:00 - 19:00
dr n.med. Tadeusz Sulisz 16:00 - 20:30 - - 18:00 - 20:30 -
dr n. med. Ewelina Chłapowska - - - - 11:00 - 15:00
dr n. med. Berenika Wiśniewska - - - 15:30 - 17:30 -

  • dr n. med. Berenika Wiśniewska przyjmuje w wybrane czwartki miesiąca – prosimy o bieżący kontakt z Rejestracją, tel. 91 469 22 82

 

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.