dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

specjalista ginekologii i położnictwa

dr n. med. Jerzy Węgrzynowski, ginekolog-położnik

Opis

Dr n. med. Jerzy Węgrzynowski w roku 1989 ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie na Wydziale Lekarskim. Już w roku 1995 obronił rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 200 uzyskał II, najwyższy, stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

Od 1989 roku do 2010 był zatrudniony w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej PAM, gdzie również od roku 1994 jest nauczycielem akademickim.
Jego zainteresowania zawodowe skupiały się głównie na diagnostyce ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie oraz leczenia wewnątrzmacicznego płodu. Współtworzył pierwszą na terenie województwa zachodniopomorskiego Pracownię Kardiologii Prenatalnej. Od wielu lat przewodzi jako kierownik naukowy kursów ultrasonograficznych dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie, które są organizowane przez PAM.

Dr n. med. Jerzy Węgrzynowski przez cały czas trwania swojej kariery zawodowej rozwijał swoje umiejętności w ultrasonografii – jest posiadaczem licznych certyfikatów polskich i zagranicznych, które je potwierdzają. Jako jedyny specjalista w województwie posiada certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU, certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation pozwalający wykonywać badania skriningowe w I trymestrze ciąży.