dr n. med. Małgorzata Kaczmarek

Specjalista okulista

Opis

Edukacja i praktyka

W 2003 roku ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Od 2004 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W 2011 roku zdobyła specjalizację z okulistyki.

Zainteresowania zawodowe

Zainteresowania zawodowe dotyczą laserowej korekcji wad wzroku oraz chirurgii zaćmy. Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Przynależność do towarzystw

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Filmy