Terapia niemowląt metodą NDT Bobath

Najważniejsze informacje

 • Metoda rehabilitacji NDT Bobath skierowana jest zarówno do dorosłych, jak i dzieci, w tym do noworodków, niemowlaków oraz dzieci z różnymi zaburzeniami psychoruchowymi. Odmiana tej terapii, NDT-Bobath-Baby, została specjalnie opracowana dla najmłodszych pacjentów.
 • Terapia NDT Bobath jest szczególnie wskazana dla niemowląt i dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią ciała, problemami ruchowymi, uszkodzeniami splotu barkowego, uszkodzeniami mózgu, zespołami genetycznymi oraz po przebytych urazach mózgowo-czaszkowych. Ma na celu wspieranie i stymulowanie rozwoju maluszka, a także pomaganie mu w osiągnięciu samodzielności oraz maksymalnym wykorzystaniu swoich możliwości, zgodnie z istniejącym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Zastosowanie rehabilitacji NDT Bobath

Rehabilitacja metodą NDT Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u dzieci z różnymi zaburzeniami, takimi jak:

 • asymetria
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • uszkodzenia splotów nerwowych
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • wady rozwojowe
 • zaburzenia koordynacji
 • zaburzenia karmienia
 • mózgowe porażenie dziecięce.

Cele terapii dzieci metodą NDT Bobath

Głównymi celami terapii dzieci metodą NDT-Bobath są: poprawa jakości ruchu, wpływanie na napięcie mięśniowe oraz eliminowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych. W czasie terapii fizjoterapeuta skupia się na całym ciele dziecka, pomagając mu w wykonywaniu ruchów i zapewniając aktywny udział małego pacjenta. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka, a jej celem jest nauczenie małego pacjenta jak największej samodzielności.

Plan rehabilitacji NDT Bobath jest opracowywany indywidualnie dla każdego dziecka – musi zapewniać poczucie bezpieczeństwa, motywować do ćwiczeń oraz ułatwiać utrwalanie nowo nabytych umiejętności funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.