Spółka

O firmie

Historia

Spółka Dom Lekarski została utworzona w 2000 roku przez lekarzy i biznesmenów, którzy posiadali wcześniejsze doświadczenia na rynku medycznym i farmaceutycznym. Motorem napędowym działań założycielskich, jak i polityki rozwoju w późniejszych latach były:

 • reforma systemu opieki zdrowotnej,
 • przekształcenia fundamentalne związane ze wzrostem popytu na usługi poza obiegiem publicznym, tj. usługi finansowane ze środków prywatnych,
 • nisza rynkowa w specjalistce, w szczególności okulistyce i ortopedii oraz
 • możliwość wykorzystania nowych technologii, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, niedostępne u konkurencji.
1
Prezes Zarządu Dariusz Piotrowski podczas debiutu

Od stycznia 2011r. akcje spółki Dom Lekarski S.A. są notowane na giełdzie w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Obecnie spółka prowadzi w Szczecinie trzy ośrodki, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne oraz dwa oddziały szpitalne z nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi. W połowie 2012 r. Dom Lekarski S.A. przejął w zarząd publiczny szpital. Transakcja zakupu pakietu kontrolnego dotyczyła „Szpitala Gryfino” Sp. z o.o.

W lutym 2021 roku większościowy pakiet akcji (73%) Domu Lekarskiego zakupiła spółka Medicover. Akwizycja Domu Lekarskiego przez Medicover pozwoliła na umocnienie pozycji inwestora w województwie zachodniopomorskim i wzmocnienie zasięgu sieci szpitali, placówek ambulatoryjnych i specjalistycznych oraz laboratoriów, które Medicover rozwija w całej Polsce.

W ramach transakcji wszystkie pięć placówek kontynuuje swoją dotychczasową działalność w niezmiennej formie – oferta medyczna tych ośrodków nie wlicza się do świadczeń gwarantowanych w ramach pakietów Medicover.

Misja

Misją Domu Lekarskiego jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysokospecjalistycznych usług szpitalnych na europejskim poziomie.

Charakterystyka działalności

Fundamentem działalności jest przeprowadzanie wysokospecjalistycznych zabiegów z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny oraz nowoczesnego sprzętu. Większość oferowanych zabiegów to procedury „jednego dnia”, niektóre z nich posiada statut innowacyjnych. Spółka prowadzi również projekty w obszarze działu „Badania i rozwój”.

Lekarze Domu Lekarskiego jako pierwsi w województwie zachodniopomorskim wprowadzili usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji jako standard dla wszystkich operowanych pacjentów. Obecnie spółka jest drugim co do wielkości (po II Klinice Okulistyki PAM w Szczecinie) w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem leczenia zaćmy tą metodą. Oddział ortopedyczny jest w liderem regionie w zakresie małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych metodą artroskopową. W zakresie chirurgii ręki bezoperacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena oferujemy jako pierwsi i do tej pory nieliczni w Polsce. Posiadamy również wyłączność na bezoperacyjne leczenie dyskopatii implantem Discogel ®. Część z zabiegów laryngologicznych, to zabiegi dostępne tylko w kilku ośrodkach w kraju, np. płukanie zatok Hydrodebrider®.

Strategia rozwoju

Podstawowym strategicznym założeniem jest szybki rozwój podstawowego biznesu spółki w formule organicznej. Przychody spółki w tej sferze rosną w ostatnich latach średnio o 10-15% w skali roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na tak wysoką dynamikę wzrostu są :

 • nowoczesne zarządzanie,
 • doskonale wykwalifikowana kadra oraz
 • innowacyjne techniki operacyjne, urządzenia i materiały

Charakterystyka rynku

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność inwestycyjną sektora ochrony zdrowia są przede wszystkim: oczekiwana długość życia, mediana wieku, zamożność społeczeństwa, ilość pieniędzy w systemie a także efektywność ekonomiczna placówek świadczących usługi. Krytyczne znaczenie ochrony zdrowia dla społeczeństwa powoduje, że jest to sektor niewrażliwy na ogólną koniunkturę gospodarczą. Wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia przy jednoczesnym poziomie przyrostu naturalnego bliskim zeru powoduje istotne zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.


Władze

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Piotr Lach

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem i finansami placówek medycznych. Od 1998 roku związany jest z grupą Medicover. W pierwszych latach działalności m.in. jako dyrektor ds. finansów. Obecnie w Medicover zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. Związany również ze spółką Rehasport Cllinic – pełni w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu, a także ze spółką Rehasport Diagnostyka sp. z o.o. (jako Członek Zarządu). Wykształcenie zdobył w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie w obszarach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. 

Członek Zarządu Karolina Akusz

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w branży medycznej. Ukończyła Program Przywództwa w Roffey Park Institute w 2018r oraz uzyskała certyfikat Lean Expert w 2019 roku. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne (2009) oraz Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia (2011). Z grupą Medicover związana od 2008 roku. Doświadczenie Pani Karoliny Akusz obejmuje m.in. rozwijanie sieci dostawców zewnętrznych, standaryzacją i zarządzanie procesowe, kierowanie zespołami projektowymi. Od 2020 roku zajmuje w Medicover stanowisko dyrektora ds. rozwoju i integracji biznesu. 

Członek Zarządu Jacek Chmielewski

Jacek Chmielewski, związany ze spółką Dom Lekarski SA od listopada 2009 r.  Jego kariera zawodowa obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menadżerskich w działach finansowych firm. W latach 1991 – 2000 pracował w sektorze bankowym w Departamencie Kredytów Banku PBKS SA oraz Corporate Finance Banku Pekao S.A. W latach 2001 – 2009 pracował w sektorze finansów korporacyjnych w firmach produkcyjnych na stanowiskach dyrektora finansowego oraz głównego księgowego, a w latach 2004-2009 pracował w Zakładach Chemicznych Police SA jako Szef Działu Finansowego. Jest absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia z zakresu finansów i bankowości. Członek Stowarzyszenia FIMA „Financial Manager Association”.

Strategiczny doradca zarządu  Dariusz Piotrowski

Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej „Polski Dom Farmaceutyczny”. Współwłaściciel firmy reklamowo – farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w 1990r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r. ukończył Studia MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W 2000r. założył wraz z Dariuszem Kuligowskim Dom Lekarski, którego jest obecnie współudziałowcem. W ramach funkcji strategicznego doradcy zarządu swoją działalnością będzie obejmował obszar budowy i rozwoju biznesu medycznego. 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Łukasiewicz

Z Medicover związany od 1995 roku. Początkowo brał udział uruchamianiu operacyjnej i medycznej strony firmy, budował Dział Obsługi Klienta, pełnił funkcję Dyrektora ds. Medycyny Pracy i Stomatologii, a następnie Dyrektora ds. Projektu Szpitalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji oraz Dyrektora Obszaru Szpitali i FFS.
Obecnie jako Członek Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Usług Szpitalnych odpowiada za działanie i rozwój usług szpitalnych w Szpitalu Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Medicover Senior, Rehasport Clinic oraz Grupie Neomedic.
Marcin Łukasiewicz jest Absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing – Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek Rady Nadzorczej Dariusz Rodak

Dariusz Rodak posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i zarządzaniu transakcjami
kapitałowymi. Specjalizuje się w obsłudze procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rozwoju biznesu poprzez
akwizycje oraz transakcji pozyskania inwestorów lub kapitału na dalszy rozwój. Od roku 2018 dyrektor ds. rozwoju w grupie Medicover, odpowiedzialny za projekty akwizycyjne i inwestycje strategiczne w dywizji Healthcare Services. Wcześniej zajmował stanowiska m.in. w banku inwestycyjnym ABN AMBRO (później RBS) w Londynie jako analityk a następnie associate wdziale doradztwa ds. fuzji i przejęć przedsiębiorstw, a także banku Barclays Capital w Londynie jako vice president w dziale bankowości inwestycyjnej w zespole Consumer IBD EMEA. Ukończył Warszawską Szkołę Główną Handlową (SGH) na wydziale Finansów i Bankowości, ze specjalizacją w dziedzinie rynków kapitałowych.

Członek Rady Nadzorczej Artur Białkowski

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 roku. Na początku jako Dyrektor Sprzedaży, a od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion commercial. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający odpowiada za funkcjonowanie placówek Medicover Polska na terenie całego kraju, a także za rozwój biznesu ambulatoryjnego, usług niemedycznych, ofertę biznesową, obsługę klienta oraz sprzedaż i marketing. Artur posiada ponad 20-letnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania i sprzedaży. Przed rozpoczęcie pracy w Medicover, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Orange (Centertel), Siemens oraz DHL Express.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Członek Rady Nadzorczej John Stubbington

John Stubbington posiada bogate doświadczenie w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Od 2010 roku związany jest z grupą Medicover, w której pełni funkcję Chief Operating Officer – Medicover Healthcare Services. W latach 1993 – 2010 związany z BUPA na różnych stanowiskach lokalnych, regionalnych i centralnych; ostatnio (w okresie 2005-2010) Chief Operating Officer w Bupa International, Managing Director w Bupa Scandinavia, Chief Executive w IHI Danmark, a w okresie 2005-2009 Chief Executive w IHI Bupa Florida Branch, Branch Controller of the Board of Directors w IHI Bupa Hong Kong, Prezes Rady Dyrektorów w IHI Bupa Mexico. W przeszłości zarządzał także sprzedażą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w CIGNA i AVIVA.

Członek Rady Nadzorczej Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski pełni funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w Medicover sp. z o.o. od 2011. Zasiada również w zarządach innych spółek grupy Medicover. Wcześniej związany m.in. z Shell Polska sp. z o.o. – 2003 do 2011 – menedżer operacji finansowych, a od 2007 roku dyrektor finansowy, jak również z Credit Suisse First Boston w Polsce (kontroler finansowy w latach 1998-2003), a także Solidex S.A. jako z-ca głównego księgowego (1997-1998). 
Od 2001 roku jest Członkiem ACCA. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ukończył ją z tytułem magistra ze specjalizacją z rachunkowości. 

Organy doradcze

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska

Kancelaria powstała w 2006 r. w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Prawnych Biel, Poczobut-Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka. Główny profil Kancelarii to kompleksowa obsługa przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wśród Klientów znajdują się m.in. Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Sklepy Komfort S.A. oraz kilkadziesiąt innych podmiotów. Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samorządowym, administracyjnym, handlowym, farmaceutycznym, bankowym, posiada komórkę windykacyjną. Prowadzi procesy przekształcenia, łączenia oraz podziały spółek prawa handlowego oraz zapewnia obsługę w zakresie przygotowań wejścia spółki na giełdę. Aktualnie zespół osobowy Kancelarii łącznie z jej partnerami składa się z pracujących i współpracujących 13 radców prawnych, 6 aplikantów radcowskich, 2 prawników oraz 2 osób obsługi Biura Kancelarii.

Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki

Firma Doradczo – Ekonomiczna prowadzona jest od blisko 20 lat i należy do jednej z pierwszych polskich firm konsultingowych, które powstały po okresie transformacji. Lista klientów zawiera kilkadziesiąt przedsiębiorstw, spółek i instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Firma ściśle współpracuje z Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a część jej pracowników prowadzi oprócz praktycznego doradztwa, projekty badawcze z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania, wyceny i inwestycji oraz rynków kapitałowych. Główną specjalizacją firmy jest wycena oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Od sierpnia 2007 r. Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku akcji NewConnect, który jest Alternatywnym Systemem Obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 528.321,50 zł i dzieli się na 1.056.643 akcji, w tym:

 •  700.000 akcji serii A,
 • 300.000 akcji serii B,
 • 40.013 akcji serii C, oraz
 • 6.630 akcji serii E.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 zł. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi. Akcje serii C i E są akcjami na okaziciela i są notowane na NewConnect.


Tabela: Główni Akcjonariusze Domu Lekarskiego S.A.

Akcjonariusz Akcje serii A Akcje serii B Akcje serii C i E (notowane na NewConnect )
ABC Medicover Holdings BV 533.750 228.750 31.274
Dariusz Piotrowski 166.250 71.250 25.369
Łącznie 700.000 300.000 56.643

Akcje imienne serii A należące do Dariusza Piotrowskiego są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Strukturę akcjonariatu Spółki prezentuje poniższy diagram:

 

 

Tabela: Zestawienie liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Lekarskiego S.A.

Akcjonariusz Akcje (liczba) Akcje (%) Głosy (liczba) Głosy (%)
ABC Medicover Holdings BV 793.774 75,12 793.774 64,91
Dariusz Piotrowski 262.869 24,88 429.119 35,09
Łącznie 1.056.643 100 1.222.893 100

Strukturę głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki prezentuje poniższy diagram:

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Wszystkie Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie przewidzianym przepisami k.s.h. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku, o którym mowa w 397 k.s.h. do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ (słownie: trzech czwartych) głosów. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo zasady zwoływania walnego zgromadzenia, zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie oraz tryb prowadzenia obrad.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
 • Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • Nabycie lub zbycie Nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w Nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
 • Dobrowolne Umorzenie akcji,
 • Zmiana statutu Spółki,
 • Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
 • Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
 • Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 • Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, współpracującym ze spółką,
 • Zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Lekarski SA 24.03.2021

Zarząd spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r., o godz.14:00, w Szczecinie w lokalu biurowym Spółki przy ul. Bagiennej 6, 70-772 Szczecin.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Piotr Lach – Prezes Zarządu

Ogloszenie o zwloaniu NWZA DLSA

Projekty uchwal NWZA DLSA

Pelnomocnictwo – formularz NWZA DLSA


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A., (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2021 r. otrzymał od działających w incydentalnym porozumieniu następujących akcjonariuszy:

1) Andrzeja Lipińskiego – posiadającego:
a. 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
c. 495 akcji na okaziciela,
2) Andrzeja Palacza – posiadającego:
a. 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B,
3) Dariusza Kuligowskiego – posiadającego:
a. 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
c. 1 942 akcji na okaziciela,
4) Piotra Kominiaka – posiadającego:
a. 35 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
b. 15 000 akcji zwykłych imiennych serii B,

dalej zwanych łącznie „Akcjonariuszami Zwołującymi”, łącznie posiadającymi 764 937 akcji, co stanowi 72,39% akcji Spółki dających prawo do łącznie 1 263 687 głosów, co stanowi 73,4% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

zawiadomienie o zwołaniu w trybie art. 399 §3 KSH Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 marca 2021 r. na godzinę 14:00 (miejsce odbycia Zgromadzenia: al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin, Kancelaria Notarialna Spółka cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski).

W załączeniu do niniejszego Raportu znajduje się treść Ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał NWZA.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Dom Lekarski S.A. 2021

Pełnomocnictwo NWZA DOM LEKARSKI SA 2021


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021

 Zarząd DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2021 r., o godz. 9:00, w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM LEKARSKI SA 2021

Pełnomocnictwo NWZA DOM LEKARSKI SA 2021

Projekty uchwał NWZA DOM LEKARSKI SA 2021


 

Statut