Spółka

O firmie

Historia

Spółka Dom Lekarski została utworzona w 2000 roku przez lekarzy i biznesmenów, którzy posiadali wcześniejsze doświadczenia na rynku medycznym i farmaceutycznym. Motorem napędowym działań założycielskich, jak i polityki rozwoju w późniejszych latach były:

 • reforma systemu opieki zdrowotnej,
 • przekształcenia fundamentalne związane ze wzrostem popytu na usługi poza obiegiem publicznym, tj. usługi finansowane ze środków prywatnych,
 • nisza rynkowa w specjalistce, w szczególności okulistyce i ortopedii oraz
 • możliwość wykorzystania nowych technologii, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, niedostępne u konkurencji.
1
Prezes Zarządu Dariusz Piotrowski podczas debiutu

Od stycznia 2011r. akcje spółki Dom Lekarski S.A. są notowane na giełdzie w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Obecnie spółka prowadzi w Szczecinie dwa ośrodki, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne oraz dwa oddziały szpitalne z nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi. W połowie 2012 r. Dom Lekarski S.A. przejął w zarząd publiczny szpital. Transakcja zakupu pakietu kontrolnego dotyczyła „Szpitala Gryfino” Sp. z o.o.

Misja

Misją Domu Lekarskiego jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysokospecjalistycznych usług szpitalnych na europejskim poziomie.

Charakterystyka działalności

Fundamentem działalności jest przeprowadzanie wysokospecjalistycznych zabiegów z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny oraz nowoczesnego sprzętu. Większość oferowanych zabiegów to procedury „jednego dnia”, niektóre z nich posiada statut innowacyjnych. Spółka prowadzi również projekty w obszarze działu „Badania i rozwój”.

Lekarze Domu Lekarskiego jako pierwsi w województwie zachodniopomorskim wprowadzili usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji jako standard dla wszystkich operowanych pacjentów. Obecnie spółka jest drugim co do wielkości (po II Klinice Okulistyki PAM w Szczecinie) w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem leczenia zaćmy tą metodą. Oddział ortopedyczny jest w liderem regionie w zakresie małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych metodą artroskopową. W zakresie chirurgii ręki bezoperacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena oferujemy jako pierwsi i do tej pory nieliczni w Polsce. Posiadamy również wyłączność na bezoperacyjne leczenie dyskopatii implantem Discogel ®. Część z zabiegów laryngologicznych, to zabiegi dostępne tylko w kilku ośrodkach w kraju, np. płukanie zatok Hydrodebrider®.

Strategia rozwoju

Podstawowym strategicznym założeniem jest szybki rozwój podstawowego biznesu spółki w formule organicznej. Przychody spółki w tej sferze rosną w ostatnich latach średnio o 10-15% w skali roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na tak wysoką dynamikę wzrostu są :

 • nowoczesne zarządzanie,
 • doskonale wykwalifikowana kadra oraz
 • innowacyjne techniki operacyjne, urządzenia i materiały

Charakterystyka rynku

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność inwestycyjną sektora ochrony zdrowia są przede wszystkim: oczekiwana długość życia, mediana wieku, zamożność społeczeństwa, ilość pieniędzy w systemie a także efektywność ekonomiczna placówek świadczących usługi. Krytyczne znaczenie ochrony zdrowia dla społeczeństwa powoduje, że jest to sektor niewrażliwy na ogólną koniunkturę gospodarczą. Wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia przy jednoczesnym poziomie przyrostu naturalnego bliskim zeru powoduje istotne zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.


Władze

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Dariusz Piotrowski

Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej „Polski Dom Farmaceutyczny”. Współwłaściciel firmy reklamowo – farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w 1990r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r. ukończył Studia MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W 2000r. założył wraz z Dariuszem Kuligowskim Dom Lekarski, którego jest obecnie współudziałowcem. Od początku istnienia firmy jest inicjatorem większości jej działań, odpowiada za wytyczanie kierunków jej rozwoju.

 

Członek Zarządu Ewa Jasińska

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1998-2000 główna księgowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie. W latach 2000-2002 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Szpitalu Miejskim w Szczecinie im. Św. Karola Boromeusza (dawniej Okręgowym Szpitalu Kolejowym). W roku 2002 była Skarbnikiem Powiatu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, a w roku 2004 inspektorem oraz głównym specjalistą ds. planowania i kontroli w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej. W latach 2005-2010 pracowała w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie – najpierw w charakterze kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, a w późniejszych latach jako zastępca dyrektora ZOZ MSWiA w Szczecinie ds. finansowo-administracyjnych. W latach 2010-2012 była dyrektorem ds. administracyjno-finansowych w firmie Praeambulus Sp z o.o. W latach 2016-2019 Członek Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy w Gryfinie. Od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy w Gryfinie. Od maja 2020 roku do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Dyrektor finansowy Jacek Chmielewski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: finanse i bankowość. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz licznych szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem, analizy finansowej i negocjacji menadżerskich. W latach 1991 – 2000 pracował w bankowości, m.in. jako Executive Relationship Manager w Dziale Corporate Finance w Centrali Banku Pekao S.A. w Warszawie. W latach 2001 – 2010 pracował w sektorze finansów korporacyjnych w różnych firmach, na takich stanowiskach jak dyrektor finansowy, główny księgowy, konsultant. Członek Stowarzyszenia FIMA „Financial Manager Association”.

Rada Nazdorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Niedzielski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na obu kierunkach. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawodowo związany początkowo z branżą morską (1989-1993 Polska Żegluga Morska, 1993-1994 PPURM TRANSOCEAN). Kolejne 4 lata życia zawodowego poświęcił grupie ATS pracując jako członek Zarządu kilku podmiotów. Od roku 1997 poświęcił się branży ubezpieczeniowej. W latach 1997-2001 pracował na stanowisku Z-cy Dyrektora ZUiR POLONIA S.A. w Szczecinie. Od 2001 do chwili obecnej piastuje różne kierownicze stanowiska w TUiR WARTA S.A. w Szczecinie poczynając od z-cy Dyrektora Oddziału w Szczecinie do Dyrektora Makroregionu Północno-Zachodniego. W latach 2005-2008 Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE.

Członek Rady Nadzorczej Michał Kuligowski

Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pietrzak

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności: rachunkowość. W latach 1995-2006 asystent w Zakładzie Finansów i Rachunkowości AR Szczecin. Od 1996 r. prowadzi własną działalność gospodarczą jako właściciel w Kancelarii Doradztwa Podatkowego P&P Tax and Finance Przemysław Pietrzak. Od 2001 r. jest głównym księgowym w firmie Rekon Sp. z o.o., gdzie zajmuje się prowadzeniem ewidencji rachunkowej w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa i innymi usługami świadczonymi w ramach biura rachunkowego. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Od 2006 r. do 2012 r. adiunkt w Katedrze Rachunkowości w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, obecnie adiunkt z tytułem doktora w Katedrze Controllingu i Rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor licznych publikacji na temat programów finansowo-księgowych oraz innych zagadnień związanych z rachunkowością.

Członek Rady Nadzorczej Tomasz Maćkowiak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, w 1991 roku uzyskał tytuł magistra techniki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Od II. 1994 do XI.1994 pracował na stanowisku Kierownika Biura Handlowego w Szczecinie w firmie „Falmar”. Następnie w latach 1995-1999 pełnił funkcję Kierownika Biura Handlowego w Szczecinie w Metro-Bip Radiowe Systemy Przywoławcze sp. z o.o. Od roku 1999 do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem siecią aptek. Ponadto w latach 2002 do 2009 działał w firmie Kompania Farmaceutyczna zajmującej się wprowadzaniem wspomagających programów marketingowych dla aptek. Od roku 2001 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu „Apteka Tęczowa” sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Członek Rady Nadzorczej Marcin Królikowski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, w 1999r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Technicznych. Od 1991 pracuje nieprzerwanie w Politechnice Szczecińskiej, następnie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako Adiunkt & Dyrektor Centrum Nowych Materiałów i Technologii. Od 1992 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, obecnie w charakterze prac naukowych i projektowych w dziedzinie nowoczesnych technologii. Jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Nowych Materiałów i Technologii. Członek Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz opiekun studenckiego koła naukowego „CADM”. Jest autorem infrastruktury informatycznej Wydziały Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT oraz realizatorem licznych projektów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Organy doradcze

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska

Kancelaria powstała w 2006 r. w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Prawnych Biel, Poczobut-Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka. Główny profil Kancelarii to kompleksowa obsługa przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wśród Klientów znajdują się m.in. Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Sklepy Komfort S.A. oraz kilkadziesiąt innych podmiotów. Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samorządowym, administracyjnym, handlowym, farmaceutycznym, bankowym, posiada komórkę windykacyjną. Prowadzi procesy przekształcenia, łączenia oraz podziały spółek prawa handlowego oraz zapewnia obsługę w zakresie przygotowań wejścia spółki na giełdę. Aktualnie zespół osobowy Kancelarii łącznie z jej partnerami składa się z pracujących i współpracujących 13 radców prawnych, 6 aplikantów radcowskich, 2 prawników oraz 2 osób obsługi Biura Kancelarii.

Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki

Firma Doradczo – Ekonomiczna prowadzona jest od blisko 20 lat i należy do jednej z pierwszych polskich firm konsultingowych, które powstały po okresie transformacji. Lista klientów zawiera kilkadziesiąt przedsiębiorstw, spółek i instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Firma ściśle współpracuje z Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a część jej pracowników prowadzi oprócz praktycznego doradztwa, projekty badawcze z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania, wyceny i inwestycji oraz rynków kapitałowych. Główną specjalizacją firmy jest wycena oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Od sierpnia 2007 r. Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku akcji NewConnect, który jest Alternatywnym Systemem Obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.056.643 akcji, w tym:

700.000 akcji Serii A,
300.000 akcji Serii B,
40.013 akcji Serii C
16,630 akcji Serii E.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 zł.


Tabela: Główni Akcjonariusze Domu Lekarskiego S.A.

  Seria A Seria B Seria C Seria D
Seria  E
Dariusz Piotrowski 166.250 71.250 Kapitał
warunkowy;
nie więcej
niż  100.000
akcji serii D
 
Dariusz Kuligowski 166.250 71.250  
Andrzej Lipiński 166.250 71.250  
Andrzej Palacz 166.250 71.250  
Pozostali Akcjonariusze 35.000 15.000  
Pozostali Akcjonariusze 40.013 16.630
Razem 700.000 300.000 40.013   16.630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje imienne serii A, należące do Dariusza Piotrowskiego, Dariusza Kuligowskiego, Andrzeja Lipińskiego oraz Andrzeja Palacza, zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony w celu przyznania praw do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Serii A.


Tabela: Zestawienie liczby akcji i głosów na WZA Domu Lekarskiego S.A.

  Akcje % Głosy %
Dariusz Piotrowski 237.500 22,48% 403.750 23,45%
Dariusz Kuligowski 237.500 22,48% 403.750 23,45%
Andrzej Lipiński 237.500 22,48% 403.750 23,45%
Andrzej Palacz 237.500 22,48% 403.750 23,45%
Pozostali Akcjonariusze 50.000 4,73% 50.000 2,90%
Pozostali Akcjonariusze 56.643 5,36% 56.643 3,29%
Razem 1.056.643 100,00% 1.721.643 100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Wszystkie Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie przewidzianym przepisami k.s.h. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku, o którym mowa w 397 k.s.h. do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ (słownie: trzech czwartych) głosów. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo zasady zwoływania walnego zgromadzenia, zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie oraz tryb prowadzenia obrad.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
 • Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • Nabycie lub zbycie Nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w Nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
 • Dobrowolne Umorzenie akcji,
 • Zmiana statutu Spółki,
 • Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
 • Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
 • Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 • Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, współpracującym ze spółką,
 • Zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2021

 Zarząd DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2021 r., o godz. 9:00, w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM LEKARSKI SA 2021

Pełnomocnictwo NWZA DOM LEKARSKI SA 2021

Projekty uchwał NWZA DOM LEKARSKI SA 2021


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2020

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 31 sierpnia 2020 r., o godz. 10:00 w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOM LEKARSKI SA 2020

Pełnomocnictwo ZWZA DOM LEKARSKI SA 2020

Projekty uchwał na ZWZA DOM LEKARSKI SA 2020


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2019

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019 r o godz. 17:00, w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOM LEKARSKI SA 2019

Pełnomocnictwo ZWZA DOM LEKARSKI SA 2019

Projekty uchwał na ZWZA DOM LEKARSKI SA 2019


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r., o godz. 9:00, w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOM LEKARSKI SA 2019

Pełnomocnictwo NWZA DOM LEKARSKI SA 2019

Projekty uchwał na NWZA DOM LEKARSKI SA 2019

Osoby reprezentujące spółkę: 

 • Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Statut