prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

specjalista kardiochirurg, transplantolog

Opis

EDUKACJA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1982 r.)

  • Specjalista kardiochirurg
  • Transplantolog kliniczny
  • Chirurg ogólny

PRACA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Po studiach pracował na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Rok później rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń PAM – jednego z wiodących wówczas ośrodków chirurgii naczyniowej w Polsce. Operował chorych z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn. Po trzech latach pracy jako pierwszy w Polsce opublikował wyniki leczenia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych spowodowanego zakrzepicą tętnic, na podstawie których obronił w 1988 roku pracę doktorską „Ocena wyników leczenia fibrynolitycznego ostrego niedokrwienia kończyn dolnych spowodowanego zakrzepicą tętnic w przebiegu miażdżycy”. W roku 1987 wraz z przekształceniem Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń w Klinikę Kardiochirurgii prof. Brykczyński poświęcił się kardiochirurgii. Odbył wiele staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, a jako stypendysta rządu francuskiego pracował przez dziewięć miesięcy na oddziale kardiochirurgii w Lyonie. Przeprowadził pierwsze operacje pomostowania naczyń wieńcowych z użyciem obu tętnic piersiowych (1994), tętnicy żołądkowo‑sieciowej (1996) i promieniowej (1998), czego naukowym efektem były prace poświęcone wynikom chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej. W 2001 roku obronił rozprawę habilitacyjną „Ocena wpływu leczenia roksytromycyną na przewlekłe zakażenie Chlamydia pneumoniae u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca”.

Łącznie jest autorem lub współautorem ponad 70 prac naukowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W 2004 roku został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiochirurgii, a od 2005 r. kieruje Kliniką Kardiochirurgii PUM.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

W kręgu zainteresowań kardiochirurgicznych Pana Profesora oprócz leczenia choroby wieńcowej serca są: chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu oraz skrajnej niewydolności serca, operacje odtwórcze wad zastawkowych oraz operacje tętniaków aorty.

ZAKRES USŁUG

Profesor dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński zajmuje się chirurgiczną analizą diagnostyki chorób układu krążenia, kwalifikacją pacjentów do operacji kardiologicznych oraz ich wykonywaniem w Szpitalu Klinicznym SPSK 2 PUM w Szczecinie.

  • leczenie choroby wieńcowej oraz powikłań po zawale serca
  • leczenie nabytych wad serca
  • operacyjne leczenie wad wrodzonych u dorosłych
  • leczenie chorób osierdzia
  • leczenie nowotworów serca
  • operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty
  • chirurgiczne leczenie chorób zatorowo-zakrzepowych tętnic płucnych.