prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

specjalista kardiochirurg, transplantolog

Opis

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1982 r.)

 • Specjalista kardiochirurg
 • Transplantolog kliniczny
 • Chirurg ogólny

Po studiach pracował na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Rok później rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń PAM – jednego z wiodących wówczas ośrodków chirurgii naczyniowej w Polsce. Operował chorych z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn. Po trzech latach pracy jako pierwszy w Polsce opublikował wyniki leczenia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych spowodowanego zakrzepicą tętnic, na podstawie których obronił w 1988 roku pracę doktorską „Ocena wyników leczenia fibrynolitycznego ostrego niedokrwienia kończyn dolnych spowodowanego zakrzepicą tętnic w przebiegu miażdżycy”. W roku 1987 wraz z przekształceniem Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń w Klinikę Kardiochirurgii prof. Brykczyński poświęcił się kardiochirurgii. Odbył wiele staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, a jako stypendysta rządu francuskiego pracował przez dziewięć miesięcy na oddziale kardiochirurgii w Lyonie. Przeprowadził pierwsze operacje pomostowania naczyń wieńcowych z użyciem obu tętnic piersiowych (1994), tętnicy żołądkowo‑sieciowej (1996) i promieniowej (1998), czego naukowym efektem były prace poświęcone wynikom chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej. W 2001 roku obronił rozprawę habilitacyjną „Ocena wpływu leczenia roksytromycyną na przewlekłe zakażenie Chlamydia pneumoniae u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca”.

Łącznie jest autorem lub współautorem ponad 70 prac naukowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W 2004 roku został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiochirurgii, a od 2005 r. kieruje Kliniką Kardiochirurgii PUM.

W kręgu zainteresowań kardiochirurgicznych Pana Profesora oprócz leczenia choroby wieńcowej serca są: chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu oraz skrajnej niewydolności serca, operacje odtwórcze wad zastawkowych oraz operacje tętniaków aorty.

Zakres usług:

 • konsultacje kardiochirurgiczne
 • leczenie choroby wieńcowej oraz powikłań po zawale serca
 • leczenie nabytych wad serca
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych u dorosłych
 • leczenie chorób osierdzia
 • leczenie nowotworów serca
 • operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty
 • chirurgiczne leczenie chorób zatorowo-zakrzepowych tętnic płucnych

Wiek pacjenta: 18+