dr Dorota Sitkiewicz-Krystosiak uczestnikiem XXX Kongresu Europejskich Towarzystw Ultrasonograficznych EUROSON 2018

Największe w tym roku spotkanie europejskiej i polskiej społeczności ultrasonograficznej odbyło się 6-9.09.2018r. Udział w niej wzięła także dr Dorota Sitkiewicz-Krystosiak, na co dzień pracująca w  dwóch naszych ośrodkach: w CH Turzyn oraz w prawobrzeżnej części Szczecina w Outlet Park.

Konferencja odbyła się w centrum kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Część merytoryczna Kongresu EUROSON 2018 obejmowała prezentacje wszystkich zastosowań USG we współczesnej diagnostyce obrazowej. Tematyka spotkania oparta była na zastosowaniu ultrasonografii w większości specjalności medycznych, od neonatologii po geriatrię, od ultrasonografii przyłóżkowej i w stanach nagłych po najnowocześniejsze techniki obrazowania.

Konferencja była ważnym wydarzeniem, które zaowocowało zdobyciem nowej, przydatnej wiedzy!