dr n. med. Maciej Kawczyński

Specjalista otolaryngolog

Opis

Dr n. med. Maciej Kawczyński to wykwalifikowany specjalista otorynolaryngolog, z niemal 20-letnią praktyką w zakresie diagnostyki i leczenia zarówno dorosłych jak i dzieci. Od 1999 roku asystent, następnie adiunkt, obecnie starszy wykładowca w Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie..

W 1998 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Bydgoszczy. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Próba obiektywnej oceny funkcji krtani po laryngektomii fronto-lateralnej poszerzonej z następową epiglotoplastyką”. W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty z otorynolaryngologii.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę zawodową, uczestnicząc w licznych sympozjach, konferencjach i szkoleniach. W wielu z nich bierze aktywny udział jako wykładowca, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz rozdziału podręcznika „Otorynolaryngologia kliniczna”.

Od początku pracy zawodowej prowadzi zajęcia z otolaryngologii ze studentami PUM, również w ramach programu anglojęzycznego. Prowadzi wykłady dla specjalizujących się w pielęgniarstwie operacyjnym. Jest kierownikiem specjalizacji rezydentów kształcących się w dziedzinie otorynolaryngologii.

Posiada duże doświadczenie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym chorób uszu, nosa, zatok przynosowych,  gardła i krtani dorosłych i dzieci. Do jego szczególnych zainteresowań należy onkologia laryngologiczna, chirurgia gardła, krtani, ślinianek, guzów szyi, leczenie schorzeń laryngologicznych u dzieci.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2014-2016 sekretarz Zarządu Oddziału Szczecińskiego. Od roku 2016 skarbnik Oddziału Szczecińskiego. Od roku 2017 sekretarz Zarządu Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.