Przykurcz Dupuytrena

Najważniejsze informacje

  • Nasz chirurg ręki jest jednym z najbardziej doświadczonych chirurgów w Polsce
  • Na bezoperacyjne zabiegi leczenia przykurczu Dupuytrena przyjeżdżają do nas pacjenci z całego kraju
  • Bez blizn, bez bólu proste palce w jeden dzień

Choroba Dupuytrena

2 Przykurcz Dupuytrena
Przykurcz Dupuytrena

Choroba Dupuytrena jest chorobą o podłożu genetycznym, polegającą na przebudowie i nadmiernym grubieniu tkanki podskórnej dłoni zwanej powięzią. Zmiany typu guzki, zaciągnięcia skóry, zgrubienia i pasma pogrubiałej tkanki pojawiają się na dłoni i rozciągać się mogą na palce. Powoduje to stopniowe przykurczanie palców, w stawach ręki. Choroba nie dotyczy bezpośrednio ścięgien, nerwów i naczyń, ponieważ te struktury zbudowane są z innego rodzaju kolagenu. Miejscowy przerost tkanki Dupuytrena może pojawić się również na rozcięgnie podeszwowym i męskich narządach rozrodczych co nie jest częstą manifestacją choroby, lecz świadczy jednak o bardziej agresywnym przebiegu choroby.

Choroba najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia. Często dotyczy lewej i prawej dłoni jednocześnie, w różnym stopniu zaawansowania. Zaczyna się na wysokości palca małego i czwartego. Przebieg choroby jest stopniowy i powolny, trudny do przewidzenia i nie podlega modyfikacji pod wpływem rehabilitacji, czy jakichkolwiek środków farmakologicznych. Obecnie nie ma dowodów naukowych, iż rozwój choroby związany jest z jakąś ekspozycją zawodową i czynnościami dnia codziennego. Bardziej agresywny przebieg choroby obserwuje się u osób młodych z bardziej uogólnioną chorobą.

Diagnoza

Diagnoza zazwyczaj stawiana jest po badaniu klinicznym. Nie ma jednoznacznych testów medycznych z krwi, które by potwierdziły tę chorobę. Wskazaniem do leczenia jest przykurcz palców zmniejszający sprawność kończyny. W przypadkach niewielkich przykurczów, niedających upośledzenia funkcji kończyny, zaleca się obserwację pacjenta. W przypadkach bardziej zaawansowanych, zaleca się leczenie chirurgiczne lub farmakologiczne polegające na podaniu leku, tj. enzymu rozpuszczającego pasma łącznotkankowe powodujące przykurcz (lek ma nazwę Xiapex).

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne wymaga znieczulania regionalnego i pobytu w szpitalu minimum 2 doby. Rana po operacji musi być drenowana i wymaga codziennych zmian opatrunku. Często dla zmaksymalizowania efektu leczniczego po zabiegu wymagana jest rehabilitacja. Rekonwalescencja pooperacyjna trwa do 4 tygodni. Pomimo zachowania wszystkich ostrożności i zasad, po operacji nie da się uniknąć powstania blizny po stronie dłoniowej w miejscu operowanym. Blizna może pozostawić dyskomfort w miejscu operowanym, a w wyjątkowych przypadkach może być bolesna podczas nacisku i masowania, a także pracy.

Bezoperacyjne leczenie preparatem Xiapex

Xiapex jest nowoczesną metodą nieoperacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena. Poprzez wstrzykniecie enzymu (kolagenazy) bezpośrednio do chorej tkanki dochodzi do rozpuszczenia odcinkowego pasm łącznotkankowych. Następnie po 24 h poprzez manipulacje można uzyskać wyprost palców. Xiapex musi być podany pod kontrola usg przez osobę uprawnioną, wyszkoloną w chirurgii ręki i leczeniu preparatem Xiapex. Korzyścią tej metody jest unikniecie blizny pooperacyjnej po stronie dłoniowej, krótszy okres hospitalizacji i rekonwalescencji oraz krótszy okres do pełnego powrotu do zdrowia. Podanie preparatu nie wymaga użycia znieczulenia splotu ramiennego, a jedynie miejscowego znieczulenia skóry. Zazwyczaj nie jest wymagany program rehabilitacji po leczeniu Xiapexem. Niestety nie wszystkie postacie choroby Dupuytrena nadają się na leczenie farmakologiczne Xiapexem.

Dłoń przed i na następny dzień po podaniu preparatu Xiapex.
Dłoń przed i na następny dzień po podaniu preparatu Xiapex.

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem w Europie i USA. Dr Ireneusz Walaszek uczestniczył w szkoleniach w zachodnich ośrodkach i posiada doświadczenie w podawaniu preparatu XIAPEX.

Dr n. med. Ireneusz Walaszek jest pierwszym i jedynym chirurgiem ręki w Polsce, który z powodzeniem regularnie przeprowadza to bezoperacyjne, enzymatyczne leczenie choroby Dupuytrena.