Prowadzenie ciąży

Najważniejsze informacje

 • Lekarze ginekolodzy – położnicy z wieloletnim stażem;
 • Wczesne wykrywanie patologii ciąży i wad płodu dzięki USG prenatalnemu;
 • Wykonujemy również badanie KTG – zapytaj o dostępność w Centrum Medycznym w Piastów Office Center

Nasi lekarze to ginekolodzy-położnicy posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte zarówno w szpitalach publicznych, jak i prywatnych praktykach. Wspomagani sprzętem najwyższej klasy dbają o stan zdrowia kobiety w ciąży oraz prawidłowy rozwój dziecka.

USG prenatalne

Lekarz, na podstawie precyzyjnej wizualizacji dziecka, otrzymuje wiele informacji niedostępnych podczas badania powszechnym aparatem USG.

Podczas badania USG wykwalifikowany ginekolog–położnik może wychwycić nie tylko szczegóły anatomiczne, ale również wcześniej wykryć wady płodu i wszelkie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Leczenie niektórych wad można rozpocząć jeszcze w łonie matki. Nieoceniony jest również spokój przyszłych rodziców, który dają prawidłowo przeprowadzone badania prenatalne.

USG prenatalne

Badania prenatalne przeznaczone są dla kobiet ciężarnych, które chcą sprawdzić, czy ich dziecko jest zdrowe. Niemal 97% wszystkich wyników przeprowadzanych badań prenatalnych to wyniki prawidłowe, a jeśli jakieś nieprawidłowości zostaną wykryte, to dzięki diagnozie lekarze mają możliwość wprowadzenia odpowiedniego leczenia jeszcze w łonie matki, lub bezpośrednio po porodzie.

USG prenatalne wykonujemy w naszym Centrum Medycznym w Szczecinie przy al. Piastów 30 (Piastów Office Center). USG prenatalne to badanie, które pozwala wykrywać w różnym stadium ciąży takie schorzenia jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pateau, wady anatomiczne, wady serca etc.

USG prenatalne w I trymestrze

USG prenatalne w I trymestrze, lub inaczej Badanie genetyczne w I trymestrze przeprowadzamy pomiędzy 11 (11+0) a 13 (13+6) tygodniem ciąży, lub w przypadku nieregularnego miesiączkowania i braku precyzyjnego oznaczenia daty zapłodnienia – wielkość CRL (ciemieniowo-siedzeniowa) płodu, która powinna wynosić między 45-84mm.

Co jest oceniane na tym etapie rozwoju płodu? Przede wszystkim wstępnej ocenia podlega budowa anatomiczna: budowa i wymiary główki (BPD), klatki piersiowej i brzuszka, rączek i nóżek (FL), budowa i przepływy w sercu, przewodzie żylnym i w pępowinie, a także obecność narządów wewnętrznych: żołądka, pęcherza moczowego oraz położenie kosmówki. Oceniane są również markery genetyczne uwzględniane w programie kalkulującym ryzyko wystąpienia wad płodu: NB (kość nosowa), NT (przezierność karkowa), TV (przepływ w zastawce trójdzielnej w sercu), DV (przepływ w przewodzie żylnym), FHR (tętno płodu).
Jest to bardzo ważne, aby zgłosić się w odpowiednim czasie, ponieważ po upływie I trymestru marker przezierności karku (NT) płodu nie jest już możliwa do oczytania. 

Test prenatalny PAPPA (test podwójny)

Test podwójny to połączenie badania USG prenatalnego w I trymestrze oraz testu PAPPA. Test PAPPA jest nieinwazyjnym testem biochemicznym, który otrzymywany jest z krwi żylnej pobranej od Mamy. Najczęściej wykonuje się go równolegle z USG prenatalnym w I trymestrze (na tej samej wizycie), lub krótko przed wizytą z USG. Czas na jego wykonanie wypada pomiędzy 10 tygodniem ciąży, a 13 tygodniem ciąży.
W badaniu oceniane jest stężenie białka PAPP-A, a także beta-HCG we krwi Mamy. Wynik ten zestawiany jest z parametrami USG prenatalnego według kalkulacji FMF (The Fetal Medicine Foundation). Dzięki takiej kalkulacji otrzymywany jest indywidualny wynik ryzyka urodzenia dziecka z patologiami genetycznymi. Wynik uzyskuje się po około 10-14 dniach od badania.

USG prenatalne w II trymestrze

Drugie badanie USG prenatalne wykonywane jest pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży (najlepiej między 20 a 22 tygodniem). Jest to tzw. USG połówkowe – w trakcie jego wykonywania lekarz może ocenić szczegółową anatomię płodu. Badanie genetyczne w drugim trymestrze to m.in. wykonywanie ECHO serca płodu, ocena budowy innych układów: nerwowego, pokarmowego, moczowego, kostnego.
W trakcie badania możliwe jest też określenie położenia łożyska, ocena ilości wód płodowych, określenie wieku ciążowego i przybliżonej masy płodu. To również czas na poznanie płci dziecka (jeśli ułoży się odpowiednio).

USG prenatalne w III trymestrze

Badanie genetyczne w trzecim trymestrze to kontynuacja diagnostyki z poprzednich badań USG. Jeśli nie wykryto wcześniej zmian – ponownie umożliwia ocenę anatomii, tempo wzrostu, prawidłowy rozwój, ale też wady, które wcześniej nie były możliwe do wykrycia, których podłoże nie wynika z genetyki, a może być uwarunkowane wystąpieniem infekcji lub zaburzeń naczyniowych.

Badanie wykonuje się pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży.

Jeśli we wcześniejszych badaniach prenatalnych wykryto wady wrodzone, to badanie w III trymestrze pozwala ocenić progresję zmian.

W tym czasie możliwe jest również wykonanie badania USG 3D/4D, czyli zobrazowanie ruchów dziecka w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe tylko w przypadku dobrego ułożenia dziecka.

Badanie KTG

Kardiotokografia, czyli badanie KTG, to w uproszczeniu monitorowanie pracy serca płodu (jego tętna) oraz skurczów macicy. W prawidłowym przebiegu ciąży badanie KTG wykonywane jest dopiero pod koniec ciąży, a także w trakcie samego porodu, aby monitorować stan dziecka.

W przypadku ciąży zagrożonej, lub wielopłodowej badanie to wykonuje się już od 28 tygodnia – regularnie.

W naszym Centrum Medycznym w Piastów Office Center Pacjentki mają możliwość wykonać KTG jako usługę z opisem lekarza.

Badania prenatalne

Testy Prenatalne Sanco i Harmony

SANCO Test Prenatalny to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży. To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21,18 i 13 płodu (Zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosowymi.

Test Prenatalny HARMONY, podobnie jak test SANCO, to genetyczny test prenatalny, nieinwazyjny – wykonywany z krwi matki pomiędzy 10. a 24. tygodniem ciąży. Określa możliwość wystąpienia trisomii chormosomów 21, 18 i 13 (patrz wyżej), a także aneuploidii chromosomów, mikrodelecji i co bardzo ważne dla części rodziców  – płci dziecka.

Jak przebiega badanie?

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka. Wykrywalność badania przewyższa 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań nieinwazyjnych, których tak bardzo się obawiają. Test w całości wykonywany jest w Polsce.

Wskazania do zrobienia testu

Testy Prenatalne SANCO  i HARMONY są właściwym wyborem w następujących sytuacjach:

 • wiek ciężarnej powyżej 35 lat,
 • podejrzenie wystąpienia trisomii 21,18 lub 13 w związku z nieprawidłowymi wynikami USG płodu lub testów biochemicznych,
 • urodzenie z poprzedniej ciąży dziecka z pełną triosmią chromosomu 21,18 lub 13,
 • ciąża po zapłodnieniu in vitro lub u biorcy komórki jajowej,
 • przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej, np. łożysko przodujące, zwiększone ryzyko, poronienia, infekcja wirusem zapalenia wątroby typu B,
 • niepokój rodziców pomimo prawidłowych wyników rutynowych badań przesiewowych,
  * badanie można wykonać także w przypadku ciąży bliźniaczej

Test Prenatalny SANCO:

Trisomie:

 • zespół Downa (Trisomia 21)
 • zespół Edwardsa (Trisomia 18)
 • zespół Patau (Trisomia 13)

Zaburzenia liczby chromosomów płci

 • zespół Turnera  (Monosomia X)
 • zespół Klinefeltera (XXY)
 • XXX
 • XYY
 • Aneuploidie wszystkich chromosomów

Zespoły Delecyjne

 • zespół DiGeorge’a
 • 1p36
 • zespół Cri-du-Chat (kociego krzyku)
 • zespół Wolfa-Hirschhorna
 • zespół Pradera-Williego/Angelmana

Test prenatalny HARMONY:

Trisomie:

 • zespół Downa (Trisomia 21)
 • zespół Edwardsa (Trisomia 18)
 • zespół Patau (Trisomia 13)

Zaburzenia liczby chromosomów płci:

 • zespół Turnera  (Monosomia X)
 • zespół Klinefeltera (XXY)
 • XXX
 • XYY

Aneuploidie wszystkich chromosomów

Mikrodelecje

Płeć dziecka

Specjaliści