Prowadzenie ciąży

Najważniejsze informacje

 • Lekarze ginekolodzy – położnicy z wieloletnim stażem
 • Wczesne wykrywanie patologii ciąży i wad płodu
 • W naszym ośrodku w Outlet Park dostępne są: Test Prenatalny Harmony™ i  Test Prenatalny SANCO  

Nasi lekarze to ginekolodzy-położnicy posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte zarówno w szpitalach publicznych, jak i prywatnych praktykach. Wspomagani sprzętem najwyższej klasy dbają o stan zdrowia kobiety w ciąży oraz prawidłowy rozwój dziecka.

Badanie USG

W ośrodku Domu Lekarskiego w Piastów Office Center oferujemy badania USG aparatem PHILIPS Affiniti 70 Ultrasound System z głowicą Pure Wave. Technologia Pure Wave daje najbardziej szczegółowy obraz, jaki może zaoferować obrazowanie USG.

Lekarz, na podstawie precyzyjnej wizualizacji dziecka, otrzymuje wiele informacji niedostępnych podczas badania powszechnym aparatem USG.

Podczas badania USG wykwalifikowany ginekolog–położnik może wychwycić nie tylko szczegóły anatomiczne, ale również wcześniej wykryć wady płodu i wszelkie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Leczenie niektórych wad można rozpocząć jeszcze w łonie matki. Nieoceniony jest również spokój przyszłych rodziców, który dają prawidłowo przeprowadzone badania prenatalne.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego kobieta w ciąży powinna obowiązkowo mieć wykonywane badania USG trzykrotnie, w 1-4 tygodniu ciąży, w 18-22 tygodniu ciąży i w 28-34 tygodniu ciąży.

Badania prenatalne

Test Prenatalny Harmony™

Test Prenatalny Harmony™ przeznaczony jest do wczesnej i wiarygodnej diagnostyki zespołu Downa i innych trisomii płodu. Opcjonalnie umożŽliwia określenie płci płodu i wykrywa zaburzenia chromosomów płciowych (X,Y).
Chromosomy płciowe (X i Y) decydują o płci. Istnieje szereg zespołów chorobowych powodowanych przez zaburzenia chromosomów X i Y, mogących dotyczyć: braku jednej kopii chromosomu, obecności kopii dodatkowej lub obecności kopii niekompletnej.
Test Harmony z opcją analizy chromosomów X,Y umoż‚liwia ocenę ryzyka istnienia zespołów: XXX, XYY, XXYY, XXY (zespół Klinefeltera) oraz monosomii X (X0) u dziewczynek (zespołu Turnera). Nasilenie objawów wiążących się z tymi zespołami jest silnie zró‚żnicowane. O ile w ogóle występują, to, na ogół, polegają na łagodnych zaburzeniach fizycznych lub behawioralnych.

Czym różni się Test Prenatalny Harmony od innych testów prenatalnych?
Prenatalny Test Harmony opracowano na podstawie najnowszych osiągnięć w zakresie nieinwazyjnych badan prenatalnych. Jest prostym i bezpiecznym dla matki i dziecka badaniem krwi, pozwalającym ocenić ryzyko wystąpienia określonych trisomii u płodu. Istnieją inne, nieinwazyjne przesiewowe badania wad genetycznych płodu wykorzystujące oznaczenia biochemiczne surowicy matki i/lub badanie USG. Jednak dla trisomii 21 wskaźnik wyników fałszywie dodatnich dochodzi w ich przypadku do 5%, a odsetek wyników fałszywie ujemnych aż do 30%. Badania te mogą więc błędnie wskazywać na istnienie trisomii u płodu, w sytuacji, gdy wynik powinien być ujemny (wynik badania jest wtedy fałszywie dodatni) lub przeciwnie, mogą fałszywie wskazywać na nieobecność trisomii płodu, mimo te trisomia faktycznie istnieje (wynik badania jest wtedy fałszywie ujemny). Odsetki wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych w przypadku testu Harmony są znacząco nitższe.

Test Prenatalny Sanco

SANCO Test Prenatalny to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży. To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21,18 i 13 płodu (Zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosowymi.

Jak przebiega badanie?

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka. Wykrywalność badania przewyższa 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań nieinwazyjnych, których tak bardzo się obawiają. Test w całości wykonywany jest w Polsce.

Wskazania do zrobienia testu

Test Prenatalny SANCO jest właściwym wyborem w następujących sytuacjach:

 • wiek ciężarnej powyżej 35 lat
 • podejrzenie wystąpienia trisomii 21,18 lub 13 w związku z nieprawidłowymi wynikami USG płodu lub testów biochemicznych
 • urodzenie z poprzedniej ciąży dziecka z pełną triosmią chromosomu 21,18 lub 13
 • ciąża po zapłodnieniu in vitro lub u biorcy komórki jajowej
 • przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej, np. łożysko przodujące, zwiększone ryzyko poronienia, infekcja wirusem zapalenia wątroby typu B
 • niepokój rodziców pomimo prawidłowych wyników rutynowych badań przesiewowych
  * badanie można wykonać także w przypadku ciąży bliźniaczej

Nowy test – nowe możliwości

Proponujemy dwie wersje testu – podstawową – SANCO oraz rozszerzoną – SANCO PLUS. Badanie może być uzupełnione o oznaczenie obecności antygenu RhD u płodu.

Test Prenatalny SANCO:

Trisomie

 • zespół Downa (Trisomia 21)
 • zespół Edwardsa (Trisomia 18)
 • zespół Patau (Trisomia 13)

Zaburzenia liczby chromosomów płci

 • zespół Turnera  (Monosomia X)
 • zespół Klinefeltera (XXY)
 • XXX
 • XYY

Test Prenatalny SANCO PLUS:

 • Aneuploidie wszystkich chromosomów

Zespoły Delecyjne

 • zespół DiGeorge’a
 • 1p36
 • zespół Cri-du-Chat (kociego krzyku)
 • zespół Wolfa-Hirschhorna
 • zespół Pradera-Williego/Angelmana

UWAGA: Testy prenatalne wykonywane są jedynie w ośrodku Outlet Park. Prosimy o kontakt z rejestracją: 91 469 22 82. 

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr n. med. Dariusz Kuligowski - - - - -
dr n. med. Ewa Sznura 15:00 - 17:00 - - - -
dr n. med. Agnieszka Nowak - 17:00 - 19:00 - - -
dr n. med. Katarzyna Bittel - - - 14:00 - 17:00 -
dr Włodzimierz Tudaj - - - - 17:00 - 20:00

Dr n. med. Dariusz Kuligowski – o dostępność terminów prosimy pytać w rejestracji lub 91 469 22 82.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

PON WT ŚR CZW PT
dr Halina Dziubińska-Zybała 10:00 - 16:00 15:00 - 21:00 14:00 - 21:00 10:00 - 15:00 15:00 - 19:00
dr n. med. Tadeusz Sulisz 16:00 - 20:30 - - 18:00 - 20:30 -
dr n. med. Ewelina Chłapowska - - - - 11:00 - 15:00
dr n. med. Berenika Wiśniewska - - - 15:30 - 17:30 -

Dr n. med. Berenika Wiśniewska przyjmuje w wybrane czwartki miesiąca – o dostępność terminów prosimy pytać w rejestracji lub 91 469 22 82.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.