Diagnoza psychologiczna

Najważniejsze informacje

  • Diagnoza psychologiczna to proces, który ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie występowania określonego zaburzenia psychicznego.
  • W Domu Lekarskim przeprowadzamy: konsultacje diagnostyczne, badanie pamięci, przesiewowe badanie funkcji poznawczych, badanie pacjentów neurologicznych, psychiatrycznych, badanie sprawności poznawczej po COVID-19, badanie kompetencji, testy osobowości, analizę wyników diagnostycznych.
  • Badania psychologiczne u osób dorosłych przeprowadza wykwalifikowany psycholog diagnosta mgr Krystian Konieczny. Po każdym badaniu Pacjent otrzymuje zaświadczenie o odbytej wizycie oraz w wymaganych przypadkach opinię psychologiczną.

Diagnoza psychologiczna

Konsultacja diagnostyczna

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego psychologa diagnostę. Celem spotkania jest wstępne rozpoznanie problemu i jego charakteru, z którym zgłasza się pacjent. Podczas spotkania psycholog poznaje potrzeby i problemy pacjenta, między innymi poprzez użycie wywiadu diagnostycznego, analizę dokumentacji medycznej (jeżeli taka istnieje). W czasie spotkania diagnosta dobiera metody i narzędzia (najczęściej o krótkich, przesiewowym charakterze), które stanowią uzupełnienie wywiadu i uzupełniają wyniki. Ze względu na często skomplikowany charakter problemów, do przeprowadzenia pełnego wywiadu, badania i sporządzenia pisemnej opinii potrzebne jest więcej niż jedno spotkanie – dlatego pacjenci mogą umówić więcej niż jedną wizytę diagnostyczną lub mogą rozpocząć proces specjalistycznej diagnozy umawiając wizytę, której długość pozwoli swobodnie przeprowadzić badanie osobowości.

Każde badanie osobowości musi być poprzedzone konsultacją diagnostyczną.

Z konsultacji diagnostycznej mogą skorzystać pacjenci skierowani na diagnozę (np. przez lekarza psychiatrę) jak również osoby, które mierzą się z problemami, trudnościami lub motywowane są chęcią samopoznania.

Przesiewowe badanie funkcji poznawczych

Badanie przesiewowe funkcji poznawczych dostarcza wstępnych informacji o funkcjonowaniu takich obszarów jak uwaga, pamięć i inne. Może stanowić uzupełnienie diagnozy innych schorzeń lub samodzielnie wskazywać na ogólny poziom funkcjonowania wybranych aspektów poznawczych.

Na badanie warto zabrać dokumentację medyczną (jeżeli istnieje), szczególnie dotyczącą chorób neurologicznych, psychicznych, przebytych urazów czaszkowo-mózgowych, chorób neurodegeneracyjnych i innych.

Na badanie może skierować lekarz, najczęściej neurolog lub psychiatra, lub pacjent może głosić się na nie sam. Najczęściej badanie kierowane jest do osób starszych, które odczuwają obniżenie swojej sprawności poznawczej. Badani mogą być również pacjenci, którzy w przebiegu chorób mogą odczuwać przemijające lub trwałe obniżenie sprawności poznawczej, np. po zachorowaniu na COVID-19.

Szczególnie ważne jest wczesne rozpoznawanie objawów chorób otępiennych, jak choroba Alzheimera, w czym badanie przesiewowe może pomóc.

Ważnym aspektem jest współpraca z rodziną chorego – często, ze względu na stan pacjenta, rodzina może brać udział w wizycie i udzielać niezbędnych informacji

Badanie to może być powtarzane w odstępie roku i może służyć jako sposób monitorowania stanu klinicznego.

Po odbyciu badania przesiewowego można kontynuować diagnostykę poprzez udział w konsultacjach diagnostycznych, np. w celu pogłębieniu badania przesiewowego.

Każdorazowo wizyta zakończona jest wydaniem przez psychologa pisemnego raportu z badania, które zawiera wyniki badania. Raport taki może być użyteczny np. dla lekarza neurologa.

Testy osobowości

Przeprowadzenie badania osobowości jest szczególnie przydatne w procesie leczenia psychiatrycznego, psychoterapii lub pracy z psychologiem. Wyniki badania mogą przyczynić się do odpowiedniego zdiagnozowania problemu pacjenta, a w konsekwencji do rozpoczęcia właściwego leczenia.

Badanie osobowości kierowane jest do osób po hospitalizacjach, leczonych ambulatoryjnie, uczestniczących w psychoterapii oraz osób, które chciałyby rozpocząć rozpoznawanie swojego problemu. Badanie osobowości może również dotyczyć osób zdrowych, które chcą poznać cechy swojej osobowości.

Badanie osobowości przeprowadzane jest przez psychologa diagnostę z użyciem standaryzowanych metod diagnostycznych, między innymi MMPI®-2.

Takie badanie zazwyczaj wymaga nakładu czasu i wysiłku. Dlatego każde badanie osobowości musi być poprzedzone konsultacją diagnostyczną. Informacje zebrane podczas pierwszej konsultacji pozwolą diagnoście indywidualnie dobrać najlepsze metody diagnostyczne dla każdego pacjenta.

Każde badanie osobowości zakończone jest wydaniem pisemnego raportu z badania. Czas oczekiwania na raport to około 14 dni. Jeżeli po wydaniu raportu pacjent chciałby pogłębić uzyskane informacje, zaplanować dalsze postępowanie i leczenie, to możliwe jest umówienie wizyty temu dedykowanej – analiza wyników diagnostycznych.

Analiza wyników diagnostycznych

Odpowiadając na potrzeby pacjentów, możliwe jest umówienie dedykowanej wizyty, na której pacjent ma okazję szczegółowo omówić z diagnostą. Oferta ta to okazja, aby czas poprzednich spotkać poświęconych diagnozie uzupełnić swobodną rozmową o wnioskach, dalszym postępowaniu i możliwym leczeniu oraz innych aspektach współpracy pacjenta z diagnostą.

Cennik

Cennik Domu Lekarskiego znajduje się tutaj – SPRAWDŹ CENNIK.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane na stronach ceny mogą ulec zmianie.