Biopsja fuzyjna prostaty

Najważniejsze informacje

  • Biopsja fuzyjna to najnowocześniejsza metoda diagnostyki raka prostaty;
  • Dzięki połączeniu (fuzji) dwóch obrazów – rezonansu magnetycznego i USG, czułość tej metody diagnostycznej jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnej biopsji;
  • Biopsja fuzyjna jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU);

Biopsja fuzyjna

Co to jest biopsja fuzyjna?

Biopsja fuzyjna jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną raka prostaty – wykonywana jest u mężczyzn, u których stwierdzono podniesione stężenie PSA, lub też badanie palpacyjne wykazało nieprawidłowość, a także w przypadku podejrzeń, co do wystąpienia ognisk rakowych w obrazowaniu rezonansem magnetycznym.

Biopsja fuzyjna wykorzystuje badanie ultrasonograficzne oraz rezonans magnetyczny dla lepszego zobrazowania prostaty i ognisk podejrzanych onkologicznie. Fuzja umożliwia precyzyjne pobranie wycinków z interesujących obszarów, co zdecydowanie poprawia czułość badania w porównaniu z biopsją tradycyjną wykonywaną jedynie pod kontrolą ultrasonografii.
Jest przeprowadzana z dostępu przez skórę krocza lub przezodbytniczo. Preferowana przez nas metoda przezodbytnicza nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta, osłony bloku operacyjnego ani obciążającego znieczulenia. Badanie wykonywane jest całkowicie w trybie ambulatoryjnym w znieczuleniu miejscowym nasiękowym. Bezpośrednio po nim pacjent udaje się do domu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania histopatologicznego, czyli w razie rozpoznania raka prostaty pacjent otrzymuje informacje o możliwych opcjach terapeutycznych stosownie do zaawansowania choroby i stanu klinicznego.
Wczesne wykrycie raka prostaty zwiększa szanse na jego pełne wyleczenie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu samego zabiegu, jak i zasadności jego zastosowania w konkretnym przypadku udzieli Państwu lekarz w trakcie konsultacji kwalifikującej do zabiegu biopsji fuzyjnej.

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr n. med. Adam Gołąb - - 16:00 - 19:00 - -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.