Leczenie bezdechu sennego

Obturacyjny bezdech senny - co muszę wiedzieć?

Często wydawałoby się niegroźne chrapanie, czy senności w ciągu dnia mogą być symptomami poważnego schorzenia: obturacyjnego bezdechu  sennego (OBS).

Istotą OBS są przerwy w oddychaniu w czasie snu powodujące przejściowe niedotlenienia mózgu, czego konsekwencją są nieraz bardzo  liczne, nieświadome wybudzenia w ciągu nocy. Towarzysząca im reakcja układu krążenia przebiega z nagłą zwyżką ciśnienia tętniczego oraz częstości tętna.

Główne objawy OBS to: chrapanie, senność w ciągu dnia, poranne bóle głowy, pogorszenie nastroju oraz funkcji poznawczych, z czasem zwiększenie masy ciała i zaburzenia libido. Zwracam szczególną uwagę na nadmierną senność dzienna,  która zwiększa ryzyko mimowolnego zaśnięcia  w czasie wykonywania nawet bardzo absorbujących czynności, takich jak np. prowadzenie samochodu, co może doprowadzić do wypadku komunikacyjnego.

Bardzo często OBS pozostaje nie wykryta.  W czasie wieloletniego przebiegu OBS dochodzi nie tylko do istotnego pogorszenia jakości życia, ale także do dysfunkcji układu krążenia. Następuje pogorszenie stanu zdrowia w przebiegu takich chorób jak:

  • nadciśnienie tętnicze (OBS jest częstą przyczyna opornego i wtórnego nadciśnienia, nadciśnienia płucnego)
  • choroba wieńcowa (zwiększone ryzyko zawału serca)
  • niewydolność serca
  • zaburzenia rytmu serca (nagła śmierć sercowa)
  • niewydolność krążenia mózgowego (zwiększone ryzyko udaru mózgu)
  • choroby metaboliczne (cukrzyca, zespół metaboliczny)

Diagnostyka OBS obejmuje badanie lekarskie z oceną senności dziennej i innych objawów, czynników ryzyka, lecz samo rozpoznanie opiera się na analizie zapisu polisomnografii. Badanie poligraficzne snu przeprowadzone w warunkach szpitalnych określa nie tylko ilość bezdechów, czy czas chrapania,  ale także przebieg faz snu REM i NREM. Jednak w warunkach ambulatoryjnych w przeważającej większości przypadków do ustalenia rozpoznania OBS wystarcza mniej skomplikowane badanie poligraficzne. Odbywa się ono w domu pacjenta i jest nieinwazyjne.

W terapii OBS stosuje się urządzenia do nocnego wspomagania oddechu typu CPAP , zabiegi laryngologiczne,  wspomagające aparaty stomatologiczne, czy modyfikacja zachowań w czasie snu.

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr n. med. Artur Pudło 09:00 - 10:20 - - - -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

Dr n. med. Artur Pudło nie przeprowadza konsultacji hipertensjologicznych – pacjenci zapisywani są bezpośrednio na badanie zaburzeń snu, a następnie jeśli jest potrzeba skonsultowania wyniku zaburzeń – na wizytę.

UMAWIANIE TERMINÓW BADANIA

W sprawie umówienia terminu zabiegu lub dodatkowych pytań organizacyjnych w związku z planowanym zabiegiem proszę kontaktować się z naszą rejestracją telefoniczną: tel. 91 469 22 82.