Badania kardiologiczne

Najważniejsze informacje

 • Badania diagnostyczne są podstawą skutecznego leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
 • Im wcześniej rozpoznane i zdiagnozowane są nieprawidłowości, tym większa szansa na uniknięcie bardzo groźnych dla zdrowia i życia schorzeń, jak np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze czy zawał serca.
 • Posiadamy najwyższej na rynku klasy sprzęt diagnostyczny wspierający pracę doświadczonych kardiologów.
 • Zapraszamy do naszej nowej poradni kardiologicznej w Piastów Office Center.

ECHO SERCA (USG SERCA)

Echo serca

Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem USG. Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia. Echo serca umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

Medical Illustrations by Patrick Lynch, generated for multimedia teaching projects by the Yale University School of Medicine, Center for Advanced Instructional Media, 1987-2000.
ECHO serca,
Medical Illustrations
by Patrick Lynch,
Center for Advanced
Instructional Media,
1987-2000.
 • budowę i działanie zastawek serca,
 • pomiar wielkości jam serca i kurczliwości mięśnia sercowego,
 • diagnostykę wewnątrzsercowych przepływów krwi metodą Dopplera (kolorową),
 • diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego,
 • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym.

Jak wygląda badanie i jak się do niego przygotować?

W trakcie badania, trwającego od 30 do 90 minut, lekarz przykłada do klatki piersiowej specjalną głowicę USG, a obraz z urządzenia widoczny jest na monitorze. Dzięki temu od razu można stwierdzić, czy istnieją jakieś nieprawidłowości w budowie czy funkcjonowaniu serca. W zależności od rodzaju echa serca, należy odpowiednio przygotować się do badania. W podstawowej formie (echo serca) nie wymaga przygotowań, jednak np. w przypadku echa serca przezprzełykowego, konieczne jest pozostanie przed badaniem na czczo.

W naszym  środku wykonujemy badanie echo serca aparatem Phillips. Urządzenie jest cyfrowym aparatem najnowszej generacji pracującym w trybie m-mode, 2D, Doppler – tryb obrazowania w kolorze, Doppler tkankowy. Wykorzystuje technikę składowej harmonicznej – przez co ma lepszą jakość obrazowania. Aparat spełnia wszystkie standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Badanie Holtera

Holter EKG

Monitorowanie EKG metodą Holtera  to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu zaburzeń rytmu pracy serca w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Podczas badania przykleja się do klatki piersiowej pacjenta specjalne elektrody, do których z kolei podłączone są przewody małego aparatu rejestrującego pracę serca. Z tak podłączonym aparatem Pacjent funkcjonuje przez 24 godziny. Zapis z aparatu rejestrującego dokonywany jest podczas codziennej aktywności pacjenta. Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych w trakcie tych aktywności, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na rejestratorze EKG. Holter EKG pokazuje, jak serce zachowuje się w trakcie wykonywania różnych czynności (w przeciwieństwie do tradycyjnego EKG spoczynkowego).
Wskazania:

 • Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Choroba wieńcowa i stan po zawale serca.
 • Bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca.
 • Ocena rytmu po wszczepieniu stymulatora serca.
 • Obserwacja niektórych wrodzonych chorób serca.

Holter RR ciśnieniowy (ABPM)

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) pozwala na zbadanie ciśnienia bez np. efektu ‘białego fartucha’, czyli sytuacji, w której pacjent ma podwyższony pomiar ciśnienia tylko w gabinecie lekarskim, a także w przypadku diagnostyki nadciśnienia nocnego. Badanie to nazwane zostało Holterem ciśnieniowym ze względu na jego podobieństwo do EKG Holtera – całodobowego monitorowania.

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu zakładanego na ramię oraz ze sprzężonego z nim rejestratora. Pacjent nosi przez całą dobę rękaw do mierzenia ciśnienia oraz specjalny aparat rejestrujący pomiary. W porównaniu z tradycyjną metodą badania ciśnienia, pomiary są dokładniejsze i przekazują lekarzom więcej informacji o wzroście lub spadku ciśnienia w trakcie wykonywania różnych aktywności fizycznych lub sytuacji powodujących wzrost ciśnienia (np. stres).

Pomiary sygnalizowane są przez urządzenie krótkimi sygnałami dźwiękowi, po których pacjent powinien wyprostować rękę, co pozwoli urządzeniu napompować mankiet na ramieniu i pobrać pomiar ciśnienia. W przypadku, gdy mankiet jest w niewłaściwym ułożeniu, urządzenie również sygnalizuje konieczność poprawy i nie dokona pomiaru do momentu, w którym pacjent poprawnie ulokuje mankiet.

Holter telemedyczny

Holter telemedyczny pozwala na zdalne, całodobowe monitorowanie serca Pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny. Holter zakładany jest w punkcie pobrań – badanie odbywa się bez wychodzenia z domu. Diagnostyka kardiologiczna z użyciem Holtera telemedycznego jest bezpieczna, badanie może być powtarzane kilka razy.

Badanie Holterem telemedycznym umożliwia zapis sygnału EKG w pamięci urządzenia – w przypadku wykrycia przez Holter zaburzenia pracy Twojego serca, urządzenie wyśle na platformę fragment zapisu EKG, który niezwłocznie zweryfikuje personel medyczny. Po 24 godzinach Holter się wyłącza – Pacjent może zdjąć urządzenie samodzielnie lub zgłosić się do Centrum Medycznego w celu jego ściągnięcia. Po zakończeniu badania przynieś Holter do wcześniej wyznaczonego Centrum Medycznego. Wynik badania przygotowywany jest na podstawie analizy pracy serca przez lekarza kardiologa i wysyłany do Pacjenta drogą mailową w ciągu następnego dnia roboczego od zakończenia badania.

EKG (elektrokardiografia)

EKG spoczynkowe

Badanie EKG spoczynkowe jest wykonywane w spoczynku, tzn. w pozycji leżącej. Do nadgarstków i kostek pacjenta oraz klatki piersiowej mocuje się elektrody, które odczytują pracę serca (elektryczna rejestracja pracy mięśnia sercowego). Zapis odczytywany jest na monitorze lub papierze milimetrowym.

Jest to podstawowe badanie wykonywane w Domu Lekarskim przy wizycie kardiologicznej.

EKG wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem w diagnostyce chorób serca. Jest badaniem zapisu krzywej EKG połączonej z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz częstości i zaburzeń rytmu serca wykonywanej podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego. W trakcie wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co przy zwężeniu naczyń wieńcowych spowodowanym miażdżycą prowadzi do niedotlenienia serca i uwidacznia się w zapisie EKG.

Wskazania:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • diagnostyka niespecyficznych zmian w EKG spoczynkowym
 • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja do ewentualnych badań inwazyjnych (koronarografia)
 • kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • tak zwane wczesne testy pozawałowe
 • ocena rezerwy wieńcowej u osób planujących podjąć intensywny wysiłek fizyczny,
 • ocena przedoperacyjna.