Testy wykrywające przeciwciała IgG, IgM w Szczecinie

Testy na przeciwciała IgG i IgM przeznaczone są głównie dla osób, które chorowały już na COVID-19 lub chcą sprawdzić, czy miały kontakt z wirusem. Badania serologiczne na obecność przeciwciał anty-SARS-COV-2 można wykonać w punktach pobrań Domu Lekarskiego.

19.04.2021 r.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2, IgG i IgM powstają po kontakcie z wirusem – ich obecność może świadczyć o kontakcie z wirusem, ale ich brak nie wyklucza przebytej infekcji ani nie służy do rozpoznawania infekcji aktywnej. Ostateczne wykluczenie lub potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z rekomendacją WHO jest możliwe tylko poprzez pobranie materiału z wymazu dróg oddechowych i zbadanie go techniką real time RT-PCR.

testy-na-przeciwciała-igg-igm-szczecinKto powinien wykonać badanie serologiczne?

Chcesz sprawdzić, czy jesteś po infekcji COVID-19? Wykonaj badanie na przeciwciała przeciw SARS-CoV-2. Jeśli podejrzewasz bezobjawowe zachorowanie na COVID-19, nie ma dokładnego wskazania po jakim czasie od kontaktu z osobą zakażoną należy wykonać taki test. W innych przypadkach badanie przeciwciał najlepiej wykonać po 2-3 tygodniach (ok. 15.‒21. dnia) od wystąpienia objawów typu gorączka, kaszel, duszności, ponieważ wówczas stężenie przeciwciał jest najwyższe, a wynik najbardziej wiarygodny.

Badanie serologiczne zaleca się szczególnie:

  • u osób, u których wystąpiły objawy COVID-19 (kaszel, gorączka, duszności)
  • u osób, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną w celu sprawdzenia ich odporności;
  • w celu wykrycia osób, które przeszły infekcję bezobjawowo lub skąpo objawowo;
  • badania ozdrowieńców, np. aby uzyskać osocze do celów terapeutycznych.

Rekomendujemy wykonanie przeciwciał w obu klasach: IgG i IgM. Ocena zmian stężenia przeciwciał w czasie może odgrywać ważną rolę w procesie postępowania epidemiologicznego.

Jakie są rodzaje testów na przeciwciała?

  • Test wykrywający przeciwciała IgG, (półilościowo); cena: 109 zł

Przeciwciała IgG  nazywane są również przeciwciałami „późnej fazy” infekcji. Przeciwciała w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19, a  ich obecność wskazuje na przebyty kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Poziom przeciwciał IgG z czasem rośnie.

  • Test wykrywający przeciwciała IgM, (półilościowo); cena: 109 zł

Przeciwciała IgM nazywane są również przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgM wykonuje się w celu sprawdzenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19, a ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Poziom przeciwciał IgM z czasem spada.

  • Test wykrywający przeciwciała IgG + IgM (PAKIET, półilościowo); cena: 209 zł

Na czym polega test na przeciwciała metodą półilościową?

Testy na przeciwciała nie wymagają szczególnego przygotowania (nie trzeba być na czczo). Wykonywane są na podstawie próbki krwi pobranej od pacjenta.

Gdzie można wykonać testy na przeciwciała?

Badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 można wykonać w wybranych przychodniach Domu Lekarskiego:

  • Dom Lekarski Centrum Medyczne Piastów Office Center
  • Dom Lekarski Centrum Medyczne Struga (Outlet Park)
  • Przychodnia Rydla

Po jakim czasie można odebrać wynik?

Wynik badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 (IgG, IgM lub IgG + IgM) można uzyskać od 24 godzin do maksymalnie 3 dni roboczych.
Należy pamiętać, że wynik dodatni nie świadczy o rozpoznaniu zakażenia, w tym celu należy wykonać dodatkowo test RT-PCR.


Więcej informacji o testach na przeciwciała IgG i IgM: tel. 91 469 22 82