Mediator

Najważniejsze informacje

Mediacja dąży do znalezienia pokojowego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu za pomocą bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora.

Dla kogo jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w ramach której uczestnicy dążą do zawarcia ugody korzystnej dla obu stron przy pomocy neutralnej osoby trzeciej (mediatora). Porozumienie mediacyjne przeznaczone jest dla każdego, kto ma problem w osiągnięciu porozumienia z drugą osobą i jest stosowane, gdy konflikt utrudnia załatwienie ważnej sprawy. Mediator czuwa nad dobrą komunikacją stron – dba o to, by rozmowa między uczestnikami sporu odbyła się neutralnie i bez ładunku emocjonalnego. W Centrum Zdrowia Mentalnego prowadzimy mediacje we wszystkich sprawach, w których istnieje możliwość zawarcia ugody, m.in. mediacje dla par w sporach rozwodowych, rozstrzyganie konfliktów między rodzicami a dziećmi czy mediacje rodzinne w sprawach spadkowych.

Mediacja par dedykowana jest m.in. dla osób, które chcą wystąpić o separację, rozwód czy ustalenie opieki nad dziećmi. Zadaniem mediatora nie jest dostarczenie gotowych rozwiązań, ale pomoc stronom konfliktu, by na drodze dobrowolnych negocjacji wspólnie podjęły decyzję, prowadzącą do zadowalającego kompromisu.

Mediacje zwykle obejmują od 2 do 4 spotkań, jednak liczba spotkań ustalana jest indywidualnie z naszym mediatorem/psychologiem w zależności od zapotrzebowania (ilości problemów do rozwiązania) oraz dyspozycyjności uczestników.

Cennik

Cennik Domu Lekarskiego znajduje się tutaj – SPRAWDŹ CENNIK.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane na stronach ceny mogą ulec zmianie.