Mediator, coach

Najważniejsze informacje

  • Mediacja dąży do znalezienia pokojowego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu za pomocą bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora.
  • Coaching wspiera rozwój człowieka – pomaga w sposób efektywny wyznaczyć cele i je osiągać.
  • Trening mentalny pozwala na odblokowanie potencjału drzemiącego w człowieku i przekazanie mu wiedzy o samodzielnym używaniu technik, dzięki którym będzie mógł osiągnąć zamierzone cele. To również fundament procesu kształcenia sportowców.

Dla kogo jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w ramach której uczestnicy dążą do zawarcia ugody korzystnej dla obu stron przy pomocy neutralnej osoby trzeciej (mediatora). Porozumienie mediacyjne przeznaczone jest dla każdego, kto ma problem w osiągnięciu porozumienia z drugą osobą i jest stosowane, gdy konflikt utrudnia załatwienie ważnej sprawy. Mediator czuwa nad dobrą komunikacją stron – dba o to, by rozmowa między uczestnikami sporu odbyła się neutralnie i bez ładunku emocjonalnego. W Centrum Zdrowia Mentalnego prowadzimy mediacje we wszystkich sprawach, w których istnieje możliwość zawarcia ugody, m.in. mediacje dla par w sporach rozwodowych, rozstrzyganie konfliktów między rodzicami a dziećmi czy mediacje rodzinne w sprawach spadkowych.

Mediacja par dedykowana jest m.in. dla osób, które chcą wystąpić o separację, rozwód czy ustalenie opieki nad dziećmi. Zadaniem mediatora nie jest dostarczenie gotowych rozwiązań, ale pomoc stronom konfliktu, by na drodze dobrowolnych negocjacji wspólnie podjęły decyzję, prowadzącą do zadowalającego kompromisu.

Mediacje zwykle obejmują od 2 do 4 spotkań, jednak liczba spotkań ustalana jest indywidualnie z naszym mediatorem/psychologiem w zależności od zapotrzebowania (ilości problemów do rozwiązania) oraz dyspozycyjności uczestników.

Dla kogo jest coaching i trening mentalny?

Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. Coach w pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Często przekłada się to potem na większą motywację i determinację w działaniu.

Zarówno z coachingu, jak i treningu mentalnego można skorzystać w każdym wieku i na każdym etapie życia – realizując swoje cele życiowe i zawodowe. Trening mentalny przeznaczony jest przede wszystkim dla:

  • sportowców;
  • dzieci z problemami w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, które chcą lepiej reagować na zmiany lub też przechodzą trudny okres, towarzyszą im znaczące wydarzenia w życiu, mają problemy z motywacją czy samoakceptacją i samooceną;
  • dorosłych, którzy chcą podnieść swoją pewność siebie, potrzebujący wsparcia mentalnego, poszukujący zmiany w życiu i motywacji do pokonania blokady, brakuje im poczucia spełnienia i radości z wykonywanych zadań, z życia; chcą lepiej radzić sobie ze stresem, być bardziej zmotywowani do działań, obierania nowych celów w życiu.

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
Piotr Matulka - 17:00 - 20:00 - - -
Emil Dąbrowski - 17:00 - 20:00 - - -
Dorota Ryszkiewicz - 11:00 - 14:00 - - -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom. 

* Trenerzy mentalni: Piotr Matulka oraz Emil Dąbrowski przyjmują we wtorki, co drugi tydzień naprzemiennie – bieżący grafik trenerów dostępny jest w rejestracji, lub telefonicznie: 91 469 22 82.

Cennik

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.

Coaching i trening mentalny
Sesja coachingowa
180
Mentalny trening indywidualny
300