Logopeda

Najważniejsze informacje

Terapia logopedyczna wskazana jest, gdy zauważy się u dziecka opóźnienie rozwoju emocjonalnego (m.in. małomówność, jąkanie) i psychomotorycznego m.in. zmiany anatomiczne w obrębie aparatu  artykulacyjnego, do których zaliczyć można:

 • nieprawidłową budowę języka (np. zbyt krótkie wędzidełko językowe),
 • wady zgryzu, anomalie zębowe (np. przodozgryz, tyłozgryz),
 • osłabienie napięcia mięśniowego narządów mowy.

Terapię logopedyczną mogą odbywać również dorośli, którzy mają świadomość towarzyszącej im dysfunkcji aparatu mowy i chcą poprawić swoją sprawność w mówieniu, ale też udoskonalić zdolności komunikacyjne.

Diagnoza logopedyczna (około 50min.) pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Zaleca się diagnozę logopedyczną po ukończeniu przez dziecko 4 roku życia – wtedy dziecko gotowe jest już bardziej na współpracę i kontrreakcję co pozwala na bardziej szczegółową ocenę.

Całościowe badanie logopedyczne (diagnoza) obejmuje następujące elementy.

 1. Wywiad o stanie zdrowia dziecka (przegląd dokumentacji o przebytych chorobach).
 2. Ocena budowy, stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego (warg, języka, żuchwy, uzębienia).
 3. Ocena czynności fizjologicznych dziecka (oddychanie, żucie, gryzienie).
 4. Ocena tworzenia i rozumienia słów, zdań, tekstów dialogów, w odniesieniu do zasad gramatycznych.
 5. Ocena reakcji słuchowych (orientacyjne badanie słuchu i słuch fonemowy).
 6. Ocena realizacji samogłosek i spółgłosek całego alfabetu (miejsce artykulacji, kinestezja artykulacyjna, prawidłowość brzmienia głosek).
 7. Ocena pamięci słownej.

Diagnoza prowadzona jest m.in. na podstawie kwestionariusza Dr Danuty Emiluty-Rozyi. Pacjent po diagnozie otrzymuje kartę badania mowy.

Terapia logopedyczna – 30min.

Terapia logopedyczna to bardzo szeroki zakres metod technik i sposobów pracy nad zaistniałą wadą – dobierana jest indywidualnie przez logopedę po wcześniej przeprowadzonej diagnozie i planowana na każde spotkanie z pacjentem. Rodzaje terapii, które przeprowadzamy w gabinecie logopedycznym w Domu Lekarskim w Szczecinie:

 • terapia osób z afazja motoryczną
 • terapia osób z wadami zgryzu
 • terapia osób z rozszczepem warg
 • terapia osób z rozszczepem podniebienia
 • terapia osób z nieprawidłową przyswojoną wymową jednej lub wielu głosek
 • terapia osób jąkających się
 • nauka poprawnej pięknej wymowy (retoryka dla lektorów, prezenterów).

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
- - - - 17:30 - 19:00

Cennik

Cennik Domu Lekarskiego znajduje się tutaj – SPRAWDŹ CENNIK.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane na stronach ceny mogą ulec zmianie.