Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2019 Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Raport bieżący EBI nr 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Raport bieżący: Istotna informacja Dom Lekarski S.A. z dnia 11.12.2019 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A. Treść uchwal DLSA-zwza-26062019

Raport bieżący: Istotna informacja Dom Lekarski S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.   DLK treść uchwał NWZA

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Dom Lekarski S.A.   111589-michal-kuligowski-dlk

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18 maja 2019 r. DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący: Zakup akcji przez osobę pełniącą funkcje zarządcze w Dom Lekarski S.A.

Raport bieżący: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dom Lekarski S.A.

Korekta Raportu bieżącego EBI nr 1/2019 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Raport bieżący EBI nr 1/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Dom Lekarski S.A.  Przemyslaw Pietrzak CV

Informacja o dokonaniu przydziału obligacji serii A Dom Lekarski S.A.

Podjęcie uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu Spółki Dom Lekarski Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2018r.

Raport bieżący 6/2018: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 listopada 2018 r. DOM LEKARSKI S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A. w dniu 10 listopada 2018 r.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dom Lekarski S.A.

Zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji serii A Dom Lekarski S.A.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A Dom Lekarski S.A.  Uchwala Zarzadu – obligacje seria A

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A. dlk-zwza-23062018

Raport bieżący 3/2018: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 czerwca 2018 r. DOM LEKARSKI S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Raport bieżący 7/2017: Zmiana w składzie zarządu Emitenta Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Raport bieżący 6/2017: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący 7/2017: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2017 r.

Raport bieżący 8/2017: Zmiana statutu Spółki Dom Lekarski S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący 9/2016: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący 9/2016: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 8 października 2016 r.

Raport bieżący 6/2016: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2016 r.

Raport bieżący 5/2015: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący 4/2016: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 16/2015: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 13/2015: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu.

Raport bieżący 12/2015: Zawarcie istotnej umowy.

Raport bieżący 10/2015: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 9/2015: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 20 czerwca 2015 r.

Raport bieżący 8/2015: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKIM S.A.

Raport bieżący 6/2015: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 2/2015: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 1/2015: Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 16/2014: Realizacja programu nabywania akcji własnych

Raport bieżący 15/2014: Informacja dot. skupu akcji własnych – zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Dom Lekarski S.A. granicy 25% średniego dziennego obrotu akcjami

Raport bieżący 14/2014: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący 12/2014: Uruchomienie przez Emitenta programu nabywania akcji własnych

Raport bieżący 11/2014: Utworzenie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego „iSynergia”

Raport bieżący 10/2014: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2014 r

Raport bieżący 9/2014: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący Nr 8/2014: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr 5/2014: Informacja Zarządu Spółki w sprawie zamiaru umieszczenia w porządku obrad najbliższego WZA Spółki punktu w sprawie skupu akcji własnych

Raport bieżący Nr 4/2014: Informacja o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej DOM LEKARSKI za rok obrotowy 2013

Raport bieżący Nr 1/2014: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący Nr 16/2013: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 15/2013: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 14/2013: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Raport bieżący Nr 11/2013: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 15 czerwca 2013 r

Raport bieżący Nr 10/2013: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący Nr 7/2013: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący Nr 6/2013: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr 5/2013: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału

Raport bieżący Nr 4/2013: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Raport bieżący Nr 2/2013: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013.

Raport bieżący Nr 1/2013: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 19/2012: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący Nr 18/2012: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Lekarski S.A.

Raport bieżący Nr 16/2012: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący Nr 15/2012: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu.

Raport Bieżący Nr 14/2012: Otrzymanie 2,1 mln zł dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Raport bieżący Nr 12/2012: Emisja warrantów subskrypcyjnych

Raport bieżący Nr 11/2012: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Lekarski S.A.

Raport bieżący Nr 10/2012: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 9/2012: Raport roczny 2011 r. DOM LEKARSKI S.A.

Raport bieżący Nr 8/2012: Informacja wyjaśniająca

Raport bieżący Nr 7/2012: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr 5/2012: Zawarcie istotnej umowy.

Raport bieżący Nr 4/2012: Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

Raport bieżący Nr 3/2012: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 1/2012: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport bieżący Nr 27/2011: Zakup przez Emitenta 27% akcji w spółce Thomas Lowerton Lakarhuset AB

Raport bieżący Nr 26/2011: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu. 

Raport bieżący Nr 25/2011: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011 r. 

Raport bieżący Nr 23/2011: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący Nr 22/2011: Podjęcie negocjacji dotyczących zakupu przez DOM LEKARSKI S.A. udziałów w spółce Thomas Lowerton – Läkarhuset 

Raport bieżący Nr 20/2011: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA DOM LEKARSKI S.A. 

Raport bieżący Nr 19/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA DOM LEKARSKI S.A. w dniu 25.06.2011 r. 

Raport bieżący Nr 18/2011: Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. 

Raport bieżący Nr 17/2011: Zakup akcji przez Prezesa Zarządu.

Raport bieżący Nr 16/2011: Propozycja wpłaty dywidendy za rok 2010.

Raport bieżący Nr 15/2011: Zawarcie istotnej umowy.

Raport bieżący Nr 14/2011: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr 12/2011: Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010 

Raport bieżący Nr 10/2011: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C. 

Raport bieżący Nr 9/2011: Informacja o zawarciu istotnej umowy 

Raport bieżący Nr 8/2011: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych 

Raport bieżący Nr 7/2011: Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania ładu korporacyjnego. 

Raport bieżący Nr 6/2011: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu. 

Raport bieżący Nr 5/2011: Otrzymanie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Raport bieżący Nr 3/2011: Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z EFFR w ramach Poddziałania 1.1.3.

Raport bieżący Nr 2/2011: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011.

Raport bieżący Nr 1/2011: Uzyskanie dostępu do systemu EBI.