Prawda o maseczkach. Sprawdź, co wiesz!

Od czwartku 16 kwietnia rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Według specjalistów podstawową formą ochrony jest maseczka. Sprawdź, czy wiesz, jak prawidłowo z niej korzystać!

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia wprowadzającym obowiązek noszenia maseczki w miejscach publicznych, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, zebraliśmy najważniejsze informacje.

– Maseczka nie chroni nas przed zakażeniem, chroni innych przed nami. Na tym etapie epidemii rośnie ryzyko, że możemy być nosicielami – jak powiedział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Jaka powinna być maseczka?

  • wygodna i szczelnie przylegająca
  • posiadać zauszniki
  • składać się z wielu warstw tkaniny
  • pozwalać na swobodne oddychanie
  • nadawać się do prania i suszenia

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?
jak-prawidłowo-nałożyć-i-zdjąć-maseczkę-mz-gis

Grafika i informacje na podstawie materiałów opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

Gdzie dokładnie powinniśmy nosić maseczkę?

  • w miejscach ogólnodostępnych, tj. na drogach i placach, w placówkach handlowych lub usługowych, na targowiskach, straganach;
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego (nie dotyczy on jednak osób kierujących takim pojazdem oraz osób wykonujących zarobkowy przewóz osób, jeśli kierującego od przewożonych osób oddzielono w sposób uniemożliwiający kontakt ze źródłem zakażenia);
  • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny).

❌ Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy jednak osób pracujących lub wykonujących czynności służbowe w tych budynkach, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów.

❌ Ust i nosa nie muszą mieć zakrywane dzieci do ukończenia 4 życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

✅ Zamiast maseczki można używać szalików, chustek, kominów, czy innych podobnych elementów odzieży. Ważne, by twarz, a konkretnie usta i nos, pozostawały zasłonięte.

W jaki sposób bezpiecznie czyścić maseczkę?

Maseczkę należy dezynfekować po każdym użyciu. W przypadku maseczki wielokrotnego użytku najlepiej prać ją w pralce w temperaturze co najmniej 60°C.

Czy zasłanianie ust i nosa zwalnia z zasady zachowania bezpiecznej odległości?

Zasłanianie ust i nosa, np. maseczką, nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu (min. 2 m).

Odpowiedzi zostały opracowane na podstawie materiałów opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Chrońmy siebie i innych przed zakażeniem, nosząc maseczkę i dbając o nią we właściwy sposób. Kto nosi, nie roznosi!