Kim jesteśmy

Historia

Dom Lekarski S.A. powstał w 2001 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi szpitalne. Zrodzony z ideału o profesjonalnej i niezależnej placówce, w której czułby się dobrze zarówno lekarz, pielęgniarka, a przede wszystkim pacjent, Dom Lekarski szybko zyskał zaufanie pacjentów. Od stycznia 2011r. do sierpnia 2021 r. akcje spółki Dom Lekarski S.A. były notowane na giełdzie w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. W połowie 2012 r. Dom Lekarski S.A. przejął w zarząd publiczny szpital. Transakcja zakupu pakietu kontrolnego dotyczyła „Szpitala Gryfino” Sp. z o.o. Obecnie spółka prowadzi w Szczecinie trzy ośrodki, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne oraz dwa oddziały szpitalne z nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi.

W lutym 2021 roku większościowy pakiet akcji (73%) Domu Lekarskiego zakupiła spółka Medicover. Akwizycja Domu Lekarskiego przez Medicover pozwoliła na umocnienie pozycji inwestora w województwie zachodniopomorskim i wzmocnienie zasięgu sieci szpitali, placówek ambulatoryjnych i specjalistycznych oraz laboratoriów, które Medicover rozwija w całej Polsce.

W ramach transakcji wszystkie pięć placówek kontynuuje swoją dotychczasową działalność w niezmiennej formie – oferta medyczna tych ośrodków nie wlicza się do świadczeń gwarantowanych w ramach pakietów Medicover.

Nasze Centra Medyczne

Obecnie we wszystkich naszych centrach medycznych przyjmuje ponad 150 lekarzy, a pacjentów konsultujemy w ponad 30 specjalizacjach medycznych.

Centrum Medyczne przy ul. Rydla jest pierwszą otwartą przez Dom Lekarski przychodnią. Przez ponad 20 lat przeszła wiele przemian, aby ostatecznie zyskać miano nowoczesnego Centrum Medycyny Pracy oraz Zdrowia Mentalnego. W ramach usług dostępnych w tej przychodni Pacjenci mogą skorzystać m.in. z kompleksowej oferty medycyny pracy: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, do celów sanitarno-epidemiologicznych, a także z całego wachlarza usług specjalistycznych niezbędnych w medycynie pracy: psychologa transportu (psychotechnika dla kierowców), neurologa, laryngologa czy właśnie lekarza medycyny pracy.
Kolejnym działem medycyny i opieki nad zdrowiem pacjenta jest Zdrowie Mentalne – w tym obszarze zapraszamy pacjentów do skorzystania z usług specjalistów psychiatrii, psychologów i psychoterapeutów, którzy w kameralnych, intymnych warunkach oferują swoją profesjonalną pomoc.

Kolejne Centrum, to Centrum Medyczne w G.H. Turzyn, gdzie odbywają się konsultacje specjalistyczne, m.in. z zakresu ortopedii, okulistyki, a także zaawansowane badania USG i rehabilitacja dla Pacjentów ortopedycznych i po zabiegach. Jest to podkreślenie naszej kompleksowości – leczymy od diagnostyki, przez zabiegi operacyjne aż po rehabilitację.

Centrum Medyczne z oddziałem szpitalnym Piastów Office Center oprócz konsultacji specjalistów oferuje również leczenie szpitalne. Centrum wyposażone jest w nowoczesną salę operacyjną oraz oddział szpitalny dla pacjentów po zabiegach. Odbywają się tutaj m.in. zabiegi jednego dnia z laryngologii, ginekologii, flebologii (leczenie żylaków), chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, urologii czy proktologii. W ofercie znajduje się szereg specjalizacji medycznych, w ramach których wykonywane są badania na miejscu, np. kardiologia (echo serca, ergospirometria, etc.), laryngologia, audiologia i foniatria, urologia, chirurgia ręki.

Druga położona w prawobrzeżnej części przychodnia Domu Lekarskiego to Centrum Medyczne Struga w Outlet Park, gdzie największy nacisk położony został na gabinety lekarskie – w tym ośrodku przyjmujemy multispecjalistycznie. W ofercie przychodni znajduje się ponad 20 specjalizacji, m.in. ortopedia, okulistyka, ginekologia, stomatologia, chirurgia, onkologia, kardiologia, urologia, laryngologia, dermatologia, hematologia, interna, psychiatria, rehabilitacja i fizykoterapia.

Ponadto Dom Lekarski, to również Specjalistyczny Ośrodek Zabiegowy przy ul. Gombrowicza, gdzie odbywają się nasze operacje ortopedyczne oraz okulistyczne i chirurgiczne. Ośrodek ten niezmiennie od kilku lat jest miejscem, gdzie przeprowadzamy kilkaset operacji rocznie.

Ponieważ pracujemy dla pacjentów, na bieżąco monitorujemy satysfakcję leczonych u nas osób. Doskonałe wyniki przeprowadzonych ankiet utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze starania są przez Państwa doceniane. Jest to dla nas najwyższe wyróżnienie!