Najważniejsze informacje

Ciągły rozwój nauk medycznych oraz technologii biomedycznych stwarza możliwości wdrażania innowacyjnych, bardziej efektywnych metod leczenia. Naszą misją jest ciągły rozwój, tak by pacjent miał dostęp do najnowocześniejszych i możliwie najskuteczniejszych terapii. Dlatego też nasza firma zaangażowana jest w szereg projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych.

Projekty prowadzone są przez naszych lekarzy i specjalistów z działu badań i rozwoju. Ponadto, Dom Lekarski SA zainicjował działanie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego.

Badania i rozwój

Zachodniopomorski Klaster Medyczny iSynergia

Zachodniopomorski Klaster Medyczny iSynergia

Misją klastra jest nieustanne podnoszenie poziomu jakości sektora medycznego w regionie, poprzez współpracę interdyscyplinarnych zespołów, innowacje i synergię. Wynikiem tych działań będzie wzrost atrakcyjności zachodniopomorskiego rynku medycznego z perspektywy pacjentów krajowych jak i zagranicznych.
Główne kierunki prowadzonych przez nas prac badawczych to:

 • Biologiczne wspomaganie leczenia uszkodzenia łąkotki z zastosowaniem membrany kolagenowej Chondro-Gide,
 • Nowoczesna aparatura oraz metody leczenia w ortopedii i rehabilitacji (sztuczne biodro, stabilizacja kręgosłupa),
 • Chirurgia ręki,
 • Badania związane z komórkami macierzystymi.

Wraz z partnerami planujemy realizację kolejnych projektów:

 • przewlekłe schorzenia okulistyczne oraz schorzenia współistniejące (nowe metody diagnostyczne oraz innowacyjne sposoby leczenia),
 • ocena przydatności nowych materiałów w aplikacjach biomedycznych.

Poszukujemy pomysłodawców, gotowych wesprzeć nasz zbiorowy potencjał. Naszym celem jest realizacja innowacyjnych projektów medycznych i okołomedycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: wchlewicki@isynergia.pl

Patenty

PL410012: Urządzenie do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa obciążające głowę

Urządzenie do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa obciążające głowę,stab odc szyjnego charakteryzuje się tym, że ma postać prostopadłościanu i zawiera czujniki (1) położenia w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i horyzontalnej oraz czujnik (2) dotyku. W odmianie wynalazku urządzenie do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, obciążające głowę, charakteryzuje się tym, że ma postać prostopadłościanu z wewnętrzną kieszenią na smartphone’a, który wyposażony jest w czujniki (1) położenia w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i horyzontalnej oraz zawiera czujnik (2) dotyku wyposażony w złącze do połączenia ze smartphonem.

Patent: PL410012 (kliknij)

PL410011: Urządzenie do centrowania głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego

PL410011: Urządzenie do centrowania głowy kości teaser activ hipudowej w panewce stawu biodrowego, charakteryzuje się tym, że ma element (1) w postaci bryły utworzonej przez powierzchnię boczną prostokreślną i podstawy opisane krzywą gładką, a na powierzchni bocznej umieszczony jest co najmniej jeden czujnik (2) do pomiaru ciśnienia. Korzystnie do jednej podstawy elementu (1) urządzenia przymocowana jest elastyczna taśma (3). Drugi koniec taśmy (3) przymocowuje się do np. do drabinki treningowej.

Patent: PL410011 (kliknij)

 

Opiekunowie projektów

dr inż. Wojciech Chlewicki

od lewej) dr inż. Marcin Królikowski i dr inż. Wojciech Chlewicki w trakcie prac na drukiem 3D
(od lewej) dr inż. Marcin Królikowski i
dr inż. Wojciech Chlewicki
w trakcie prac na drukiem 3D

Uzyskał dyplom magisterski na kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja (specjalność: aparatura medyczna) oraz doktorat na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w latach 1999 i 2005. W latach 1999 -2000 był uczestnikiem Europejskiego Kursu Inżynierii Biomedycznej i Fizyki Medycznej na Uniwersytecie w Patras oraz Narodowej Politechnice w Atenach (Grecja). W Grecji uzyskał międzyuczelniany dyplom magistra na kierunku Inżynieria Biomedyczna w roku 2001. W latach 2003-2004 wykonywał badania naukowe w Centrum Tomografii Pozytonowej Szpitala Uniwersyteckiego w Arhus (Dania) otrzymując stypendium programu EU Marie Curie Training Site. W roku 2008 pracował na stanowisku Senior Research Engineer w Kingston Computer Consultancy Ltd, Londyn (Wielka Brytania). Kierownik i wykonawca projektów naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych. Od roku 2005 adiunkt w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Elektrycznego ZUT.

dr inż. Marcin Królikowski

Dr. inż. Marcin Królikowski posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów B+R w ramach m.in.:

 1. własnego projektu badawczego pn. Rozwój metod projektowania, optymalizacji i wytwarzania generatywnego nieregularnych struktur kierunkowych z zastosowaniem selektywnego stapiania proszków metali. Projekt był realizowany w latach 2010-2014, budżet wyniósł 608 tys. zł.
 2. projektu aparaturowego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – budowy Laboratorium Technik Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania ZUT, (wartość 3,7mln zł)
 3. projektu celowego pt.: Opracowanie konstrukcji, prototypu i wdrożenie bezdotykowej głowicy do pomiaru części jezdnej kół pojazdów szynowych Nr PC ROW-394/2004. Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz PPW „Koltech” Racibórz. Projekt realizowany w latach 2004-2005.

Posiada kompetencje i wiedzę w:

 1. modelowaniu przestrzennym (CAD/CAM),
 2. szybkim prototypowania,
 3. szybkim wytwarzaniu,
 4. modelowaniu i symulowaniu układów kinematycznych,
 5. przeprowadzeniu procesu patentowego.