prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz

specjalista diagnostyki obrazowej i radiologii

prof. Wojciech Poncyljusz

Opis

Edukacja

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz, specjalista diagnostyki obrazowej i radiologii – ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w 1994 roku. Stopień doktora nauk medycznych obronił w 1999r, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku. Od 2012r. prof. nadzwyczajny PUM. W 2014r. uzyskał tytuł profesora belwederskiego nadany przez Prezydenta RP. Odbył bardzo dużą ilość szkoleń i staży w prestiżowych ośrodkach zagranicznych zarówno w aspektach teoretycznych i praktycznych wykorzystując je zarówno w pracy naukowej jak i zabiegowej. Był promotorem wielu obronionych doktoratów oraz kierownikiem specjalizacji w swojej dziedzinie specjalizacji. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany. Na dorobek naukowy składają się bardzo liczne publikacje naukowe o wysokiej punktacji MNiSW i Impact Factor. Jest przewodniczącym Sekcji Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Doświadczenie

Zajmując się radiologią i neuroradiologią zabiegową jako pierwszy w Polsce wprowadził, zastosował i opublikował możliwości skutecznego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu technikami wewnątrznaczyniowymi. Wykonuje najbardziej zaawansowane zabiegi patologii naczyniowych mózgu technikami wewnątrznaczyniowymi zarówno u dorosłych jak i u najmłodszych dzieci, które nie mogą być leczone technikami tradycyjnej neurochirurgii.

Zakres konsultacji

Konsultuje w zakresie neuroradiologii zabiegowej: wady naczyniowe mózgu takie jak np. tętniaki, malformacje tętniczo-żylne, naczyniaki, przetoki oponowe mózgu, przetoki bezpośrednie, przetoki szyjno-jamiste zwężenia tętnic szyjnych w odcinku wewnątrz i zewnątrzczaszkowym itp.

Przynależność do Towarzystw Naukowych

Członek Zespołu Ekspertów Wytycznych Postępowania w Udarze Niedokrwiennym Mózgu
Członek komisji przy Ministrze Zdrowia ds. Procedur Wzorcowych i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w Rentgenodiagnostyce i Radiologii Zabiegowej
Obecnie członek:
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), The European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) oraz ECR

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz - - - - 14:00 - 16:40

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

*prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz przyjmuje 2 x w miesiącu – o bieżący grafik prosimy pytać w rejestracji telefonicznej (tel. 91 469 22 82) lub w naszych Centrach Medycznych