dr n. med. Dorota Stańczyk

specjalista otolaryngolog

Opis

W 1990 roku ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej, a w 1992 roku zakończyła staż podyplomowy. Następnie w roku 1997 uzyskała I stopień specjalizacji z otolaryngologii, a w roku 2000 tytuł doktora nauk medycznych. W 2002 roku ukończyła II stopień specjalizacji z otolaryngologii.

Na co dzień związana również z Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej w SPSK nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zajmuje się leczeniem zarówno dorosłych, jak i dzieci, wykonuje badania diagnostyczne oraz zabiegi operacyjne.