dr n. med. Dariusz Kuligowski

Ginekolog

Opis

Dyplom Lekarza uzyskał w 1990r. W czasie studiów brał aktywny udział w pracach Koła Naukowego przy Klinice Ginekologii IPG PAM, dwukrotnie zajął II miejsce w sekcji prac klinicznych podczas konferencji naukowych. Po ukończeniu studiów kontynuował zainteresowania naukowe, biorąc udział jako prelegent w licznych zjazdach i sympozjach. Jestem autorem i współautorem 18 prac naukowych, opublikowanych w periodykach polskich i zagranicznych. Specjalizację II st. z położnictwa i ginekologii uzyskał W 1997r. Tytuł doktora nauk medycznych zdobył w 1994r. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako asystent w Klinice Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM. Pracował w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie, Szpitala Rejonowego w Policach oraz w Oddziale Ginekologicznym Szpitala MSW w Szczecinie. Obecnie pracuje w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Od 1995 roku prowadzi z powodzeniem prywatną praktykę ginekologiczno-położniczą, ciesząc się dużym szacunkiem wśród pacjentek. Posiada Świadectwo Umiejętności Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dyplom ukończenia kursu sonomammografii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach programu MBA. Współuczestniczył we wdrażaniu inwestycji Domu Lekarskiego współfinansowanych z Phare 2000 oraz Phare 2002.

Na konsultacje ginekologiczne zapraszamy do naszego Ośrodka w Piastów Office Center przy Al. Piastów 30.

Filmy