dr n. med. Dariusz Kuligowski

Ginekolog

Opis

Dyplom Lekarza uzyskał w 1990r. W czasie studiów brał aktywny udział w pracach Koła Naukowego przy Klinice Ginekologii IPG PAM, dwukrotnie zajął II miejsce w sekcji prac klinicznych podczas konferencji naukowych. Po ukończeniu studiów kontynuował zainteresowania naukowe, biorąc udział jako prelegent w licznych zjazdach i sympozjach. Jestem autorem i współautorem 18 prac naukowych, opublikowanych w periodykach polskich i zagranicznych. Specjalizację II st. z położnictwa i ginekologii uzyskał W 1997r. Tytuł doktora nauk medycznych zdobył w 1994r. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako asystent w Klinice Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM. Pracował w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie, Szpitala Rejonowego w Policach oraz w Oddziale Ginekologicznym Szpitala MSW w Szczecinie.

Od 1995 roku prowadzi z powodzeniem prywatną praktykę ginekologiczno-położniczą, ciesząc się dużym szacunkiem wśród pacjentek. Posiada Świadectwo Umiejętności Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dyplom ukończenia kursu sonomammografii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Do końca marca 2020 r. pracował w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej SPSK-2 PUM w Szczecinie.

Ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach programu MBA. Współuczestniczył we wdrażaniu inwestycji Domu Lekarskiego współfinansowanych z Phare 2000 oraz Phare 2002.

Na konsultacje ginekologiczne zapraszamy do Centrum Medycznego Piastów przy Al. Piastów 30.