dr Joanna Trętkiewicz

ortopeda

Opis

Absolwentka studiów medycznych na wydziale lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu wojskowym w Szczecinie. W 2013 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortopedii i traumatologii w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w SPSK nr w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Główne zainteresowanie zawodowe to leczenie zaburzeń w obrębie stawu kolanowego i skokowego.

Ważniejsze kursy i staże:

  • Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej
  • Ultrasonografia układu mięśniowo- szkieletowego z elementami reumatologii
  • Ultrasonografia narządu ruchu z elementami reumatologii
  • Zespalanie kości przy użyciu systemu gwoździ śródszpilkowych