dr Ewa Kochanowicz

choroby wewnętrzne i specjalistka w zakresie medycyny rodzinnej

dr Ewa Kochanowicz

Opis

Dr Ewa Kochanowicz jest internistą, specjalistą medycyny rodzinnej i specjalistą transfuzjologii klinicznej. Ukończyła wydział lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1987 r.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas stażu w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie oraz w pracy ambulatoryjnej. Była kierownikiem Działu Ekspedycji Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, jednocześnie pełniąc rolę wojewódzkiego koorynatora d/s dystrybucji koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie w zakresie „Nowoczesne zarządzanie w Służbie Zdrowia” oraz studia podyplomowe w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w zakresie „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Towarzystwa Neurokognitywistów.

Podejmuje leczenie osób dorosłych w sposób kompleksowy nazywany „holistycznym” wykorzystując w opiece medycznej zdobyte umiejętności i swoje doświadczenie zawodowe.