Laserowa metoda leczenia jaskry

Endoskopowa cyklofotokoagulacja (w skrócie ECP), to najbardziej nowoczesna metoda obniżenia ciśnienia śródgałkowego. Dr Tomasz Miszczuk jest jednym z chirurgów wykonujących najwięcej zabiegów ECP w Polsce.

 

zabieg przecijaskrowyZabiegi endoskopowe należą obecnie do najbardziej nowoczesnych metod terapeutycznych we wszelkich dziedzinach medycyny. Nieznaczna inwazyjność i bardzo wysoka skuteczność zdecydowały o rozwoju i wielkim sukcesie endoskopii. Do niedawna była stosowana w takich dziedzinach medycyny jak chirurgia ogólna, gastrologia, laryngologia. Rozwój zaawansowanych technologii wraz z miniaturyzacją sprzętu sprawił, że dzisiaj endoskopia jest standardem również w mikrochirurgii oka. Jednym ze schorzeń, które można bardzo skutecznie leczyć wykorzystując mikroendoskop laserowy jest jaskra. Chociaż w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej mikroendoskopia jest stosowana od ponad 20 lat, w Polsce jej dostępność jest jeszcze stosunkowo niewielka. W Domu Lekarskim zabiegi ECP przeprowadzane są od marca 2013 roku.

Leczenie jaskry metodą endoskopowej cyklofotokoagulacji polega na wprowadzeniu do gałki ocznej sondy o średnicy ok. 1mm (od 0,90 –1,20 mm) i koagulacji nabłonka ciała rzęskowego, który odpowiada za wydzielanie tzw. cieczy wodnistej. Ciecz wodnista pełni bardzo ważne funkcje – m.in. odżywia i utrzymuje odpowiednie napięcie gałki ocznej, ale jej nadmiar może prowadzić do podwyższenia ciśnienia śródgałkowego. Podwyższone ciśnienie bardzo niekorzystnie wpływa na nerw wzrokowy, który uciskany zanika. W dużym uproszczeniu na tym właśnie polega schorzenie zwane jaskrą. W samej Polsce na jaskrę choruje około 800 tys. osób, z których leczy się jedynie 150 tys., czyli tylko jedna siódma chorych (za portalem http://www.jaskra.net/). Nieleczona jaskra prowadzi do całkowitej ślepoty.

Zabieg endoskopowej cyklofotokoagulacji posiada cechy niemal idealnej metody terapeutycznej:

  1. SKUTECZNY – należy do jednych z najskuteczniejszych metod chirurgicznego leczenia jaskry. Odsetek pacjentów, u których doszło do trwałego obniżenia ciśnienia sięga w zależności od postaci jaskry nawet 90%. U wielu pacjentów po zabiegu nie było konieczne dalsze leczenie farmakologiczne.
  2. BEZPIECZNY – jednocześnie, jest to metoda bardzo mało inwazyjna i bezpieczna dla pacjentów, co zostało udokumentowane bardzo licznymi badaniami na przestrzeni 20 lat jej stosowania.
  3. PROSTY – zabiegi, które są skomplikowane zawsze niosą za sobą ryzyko niedoskonałego wykonania przez chirurga. Zabieg prosty jest bardziej powtarzalny, a co za tym idzie bardziej bezpieczny i skuteczny. Dzięki użyciu endoskopu lekarz widzi ciało rzęskowe (normalnie niewidoczne) i laseruje je właśnie pod kontrolą wzroku
  4. MOŻLIWY DO ZASTOSOWANIA W KAŻDEJ POSTACI JASKRY
  5. UMOŻLIWIA EWENTUALNE STOSOWANIE INNYCH METOD TERAPEUTYCZNYCH – czasami obniżenie ciśnienia po wykonaniu zabiegu ECP nie jest wystarczające dla pełnego bezpieczeństwa nerwu wzrokowego. W przeciwieństwie do wielu innych metod, zabieg ECP nie ogranicza lekarza w dalszym postępowaniu i pozwala na zastosowanie każdej innej metody leczenia, czy to farmakologicznej, czy chirurgicznej.

Wskazania do zabiegu zachodzą zawsze w sytuacji, kiedy:

  • Nie można opanować jaskry farmakologicznie.
  • Pacjent ma jaskrę ustabilizowaną, ale chce wyeliminować leczenie farmakologiczne.

Zabieg najczęściej jest wykonywany w połączeniu w zabiegiem operacji zaćmy lub wkrótce po.

Rejestracja na konsultację do dr Tomasza Miszczuka 91 469 22 82.