Bezpieczne i sterylne. Zabiegi operacyjne w Piastów Office Center

Priorytetem podczas zabiegów na sali operacyjnej jest zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego. Czy istnieje miejsce, które byłoby bardziej sterylne? W obliczu informacji o zagrożeniu koronawirusem, przeprowadzamy zabiegi w ramach naszego oddziału szpitalnego, kładąc jeszcze większy nacisk na środki ochrony i bezpieczeństwa.

Mamy świadomość, że wszystkie operacje wiążą się z dużym ryzykiem zakażeń. Narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny wielokrotnego użycia muszą być czyste i sterylne, a ich jakość gwarantować pacjentom bezpieczeństwo. W celu zabezpieczenia pola operacyjnego przy zabiegach stosujemy wyroby medyczne spełniające najwyższe wymagania jakościowe. Okolica operowana pacjenta osłonięta jest odpowiednimi serwetami, a nasi lekarze noszą specjalne stroje, stanowiące skuteczną barierę zabezpieczającą przed zakażeniem.

Zabiegi ortopedyczne wykonywane w ramach przychodni Dom Lekarski w Piastów Office Center to:

 • zabiegi przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów;
 • nowoczesna sala operacyjna, spełniająca międzynarodowe standardy bezpieczeństwa;
 • wysokiej jakości sprzęt medyczny;
 • sterylne narzędzia chirurgiczne, stroje lekarza i asystenta zabiegu;
 • leki o długim czasie działania;
 • odpowiednie obłożenie operacyjne – serwety gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie pacjentów;
 • bieżąca dezynfekcja pomieszczeń.

Jednym z zabiegów ortopedycznych wykonywanych w oddziale szpitalnym Dom Lekarski Piastów Office Center jest selektywna blokada transforaminalna nerwów rdzeniowych kręgosłupa.

Selektywna blokada transforaminalna (potocznie „blokada”) jest to bezpieczna i skuteczna metoda leczenia bólu kręgosłupa, wywołanego zarówno przez mechaniczny ucisk, jak i wtórny obrzęk. Polega na bezpośrednim i precyzyjnym podaniu leku do źródła bólu, w przypadku gdy przemieszczony dysk uciska na nerwy rdzeniowe i worek oponowy.

BLOKADA KRĘGOSŁUPA – ETAPY PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

 1. W sterylnych warunkach bloku operacyjnego w sposób precyzyjny wprowadza się igły do przestrzeni transforaminalnej, ustalonej na podstawie badania klinicznego i obrazu rezonansu magnetycznego.
 2. Wprowadzenie igieł w bliskim otoczeniu tkanek nerwowych wymaga szczególnej ostrożności.
 3. Dla maksymalnego bezpieczeństwa, przez cały czas trwania zabiegu położenie igieł jest monitorowane radiologicznie przez doświadczonego chirurga ortopedę  – pod kontrolą aparatu RTG, który wspomaga bieżącą kontrolę położenia igły.
 4. Po potwierdzeniu radiologicznym docelowego położenia igieł we właściwym miejscu następuje podanie leku bezpośrednio do źródła bólu. Zazwyczaj używa się leków miejscowo znieczulających o długim czasie działania oraz leków przeciwzapalnych z grupy kortykosteroidów.
 5. Po zabiegu blokady selektywnej przykleja się plaster ochronny, dzięki któremu po igłach nie pozostaje żaden ślad.

Źródło: Przychodnia Dom Lekarski Piastów Office Center – zdjęcia i opis zabiegu we współpracy z doktorem Łukaszem Terenowskim, specjalistą ortopedą w Domu Lekarskim.

Jak długo utrzymuje się działanie blokad?

Na trwałość efektu przeciwbólowego wpływa kilka czynników:

 • czas trwania dolegliwości – bóle przewlekłe, wieloletnie, wymagają zazwyczaj kilku iniekcji w odstępach 1-2 tygodniowych dla uzyskania pełnego efektu terapeutycznego;
 • zaawansowanie choroby – chorzy z wieloma zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa utrzymują efekt terapeutyczny krócej niż pacjenci ze zmianami w jednym czy dwóch segmentach;
 • wiek chorego – pacjenci poniżej 60 r.ż. cieszą się dłużej trwającym działaniem przeciwbólowym.

W zależności od wszystkich ww. czynników, pacjent może cieszyć się efektem terapeutycznym od 6 miesięcy do nawet 2 lat od daty iniekcji, przy czym należy pamiętać, że każdorazowo jest to kwestia uzależniona od indywidualnego stanu zdrowia danego pacjenta.

W obecnym obliczu zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 zasady sterylności i jakości nabierają jeszcze większego znaczenia niż dotychczas. W tym trudnym czasie chcemy Was wspierać bardziej niż kiedykolwiek, dlatego przeprowadzane przez nas zabiegi ortopedyczne odbywają się przy zachowaniu wzmożonych środków ostrożności. Kompleksowa ochrona pacjenta przede wszystkim!