Badania medycyny pracy w Domu Lekarskim

Nowość! Teraz w Domu Lekarskim Piastów Office Center możesz wykonać badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy: wstępne, okresowe i kontrolne.

13.01.2021 r.

Środowisko pracy ma duży wpływ na nasz organizm, a jego oddziaływanie bada lekarz medycyny pracy bezpośrednio lub zlecając odpowiednie badania. Medycyna pracy obejmuje zarówno profilaktykę chorób zawodowych, jak i diagnostykę chorób już istniejących.

W naszym ośrodku w Piastów Office Center w Szczecinie przyjmują wykwalifikowani specjaliści medycyny pracy, dzięki którym wykonasz badania wstępne, okresowe i kontrolne. Przeprowadzamy badania z zakresu medycyny pracy dla osób, które potrzebują orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w określonym zawodzie, również w zakresie okulistyki. Prowadzimy badania profilaktyczne oraz diagnostyczne zgodnie z wymogami nałożonymi przez medycynę pracy. Po dokonaniu niezbędnych obserwacji oraz uzyskaniu wyników wystawiamy orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie (prace biurowe).

Lekarz medycyny pracy przyjmuje w środy w wyznaczonych godzinach. Prosimy o zgłaszanie się z aktualnym skierowaniem z zakładu pracy.

badania-medycyny-pracy-dom-lekarski-szczecin


Szczegółowe informacje i grafiki medycyny pracy dostępne są pod nr tel. 91 469 22 82.