Dla Pacjenta

Badania kliniczne to specyficzne procedury medyczne, które pozwalają poznać reakcję organizmu pacjenta na określone leki czy szczepienia. Pacjenci, którzy biorą udział w badaniach, są dobierani w bardzo restrykcyjny sposób, w zależności od specyfiki badań i wymagań medycznych. Priorytetem jest bezpieczeństwo pacjenta oraz poprawa stanu jego zdrowia, dlatego bardzo ważne jest, aby na każdym etapie pacjent miał dostęp do obszernej diagnostyki, wykonywanej na nowoczesnym sprzęcie oraz do najlepszych specjalistów, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie. Badania prowadzone w Domu Lekarskim to dla pacjentów wielka szansa na walkę z chorobą i powrót do zdrowia, a to wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry lekarzy.

Podczas badań klinicznych pacjent zyskuje dostęp do nowoczesnych metod leczenia, których celem jest określenie skuteczności danego preparatu, aby następnie mógł on zostać wprowadzony na rynek medyczny jako lek ogólnodostępny. W procesie badawczym pacjent przyjmujący innowacyjny preparat znajduje się pod stałą kontrolą lekarzy-badaczy. Dzięki temu mogą oni poznać specyfikę leku, oceniając m.in. jego skuteczność, tempo wchłaniania, przyswajalność przez organizm człowieka, jak również proces metabolizmu substancji, znajdujących się w składzie leku. Tak zebrane informacje pozwalają opracować nowoczesne metody terapii, wskazując dedykowane grupy pacjentów, wskazania czy przeciwwskazania terapeutyczne. W toku prowadzonych badań klinicznych opracowywana jest niezbędna dokumentacja dla każdego produktu farmakologicznego. Istotną kwestią jest także ustalenie i ocena wpływu produktu leczniczego na pacjenta w długim aspekcie czasu.

Prawa Pacjenta

Prowadzone przez Dom Lekarski badania kliniczne realizowane są zgodnie z prawami przysługującymi pacjentowi. Każdy uczestnik badania świadomie i samodzielnie wyraża wolę przystąpienia do projektu badawczego, jak również w każdej chwili może ową zgodę wycofać, tym samym rezygnując z dalszej terapii. Zgodnie z obowiązującymi prawami pacjenta, uczestnik projektu nie musi podawać przyczyn rezygnacji. Ponadto pacjent biorąc udział w badaniach klinicznych ma prawo do:

  • uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia oraz leku, który jest poddawany badaniom,
  • otrzymania kopii dokumentacji medycznej,
  • uzyskania informacji o przebiegu badań klinicznych, których udziela lekarz prowadzący,
  • należytej ochrony danych osobowych.

Badania prowadzone przez Dom Lekarski

Obecnie nasi specjaliści realizują zadania związane z projektami badawczymi w zakresie onkologii. Poszczególne programy dedykowane są do konkretnych grup pacjentów, kwalifikowanych do badań przez naszych specjalistów, zgodnie z przyjętymi procedurami.