Badania medycyny pracy

Najważniejsze informacje

medycyna pracyMedycyna pracy łączy wiele specjalizacji, dzięki którym powstaje wspólny obraz czynników wpływających na nas na danym stanowisku pracy. Jest to również specjalizacja zajmująca się profilaktyką i diagnostyką chorób zawodowych. Do postawienia odpowiedniej diagnozy lub wystawienia orzeczenia konieczne jest wykonanie odpowiednich badań, do których obliguje ustawodawstwo.

W naszych ośrodkach lekarze medycyny pracy wykonują:

  • badania wstępne – wykonywane przed rozpoczęciem pracy, a także po zmianie stanowiska pracy, jeśli pojawiają się nowe czynniki ryzyka oraz gdy na obecnym stanowisku pracy pojawia się nowy czynnik ryzyka;
  • badania okresowe – przeprowadzane, gdy upływa termin ważności badań wykonanych wcześniej w ramach danego stanowiska; mogą być też wykonywane przed upływem terminu ważności badań jeśli pracownik zgłosi pogorszenie stanu zdrowia, np. wzroku;
  • badania kontrolne – obowiązują pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni i mają na celu sprawdzenie, czy są zdolni do dalszej pracy na danym stanowisku;
  • badania sanitarno-epidemiologiczne – są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, wywołującymi stany chorobowe, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Wszystkie wymienione powyżej badania mogą wymagać przeprowadzenia lub zlecenia badań (np. okulistycznych lub laboratoryjnych) niezbędnych do wystawienia pracownikowi orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Lekarze medycyny pracy wydają orzeczenie lekarskie, a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Poszczególne grupy zawodowe wymagają różnego rodzaju badań i zaświadczeń. W naszym ośrodku lekarze kompleksowo wykonują m.in.:

  • badania kandydatów na kierowców;
  • badania kierowców zawodowych;
  • orzecznictwo o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;

Grafik przyjęć

PON WT ŚR CZW PT
dr n. med. Katarzyna Serdyńska - - - 10:00 - 12:00 -

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianom. 

Cennik

Badania medycyny pracy
Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)
75 zł
Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy (wstępne/okresowe) + książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne
90 zł
Wydanie orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego lub przedłużenie ważności książeczki sanitarno-epidemiologicznej
50 zł
Badanie laryngologiczne do celów medycyny pracy
75 zł
Badanie okulistyczne do celów medycyny pracy
75 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.