Złamanie goi się powoli lub wcale? EXOGEN może pomóc.

Ultradźwiękowy system gojenia kości EXOGEN to nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne służące do leczenia braku zrostu oraz do przyspieszonego gojenia świeżych złamań.

Zrost kostny i powikłania

Gojenie złamania kości jest złożonym procesem biologicznym, który obejmuje aktywność przestrzenną i czasową wielu typów komórek, setek jeśli nie tysięcy genów oraz powstawanie zawiłej macierzy pozakomórkowej oraz jej mineralizacji.

Gojenie się złamanej kości można podzielić na 4 fazy:

I faza
I faza (zapalna): Białe krwinki migrują do krwiaka w obrębie szczeliny złamania i oczyszczają ją z tkanek martwiczych

II faza
II faza: Krwinki dzielą się i mnożą, komórki macierzyste tworzą naczynia i tkankę chrzęstną, która łączy odłamy kostne, tworząc miękką kostninę

III faza
III faza: Kostnina ulega mineralizacji tworząc solidne połączenie odłamów kostnych

IV faza
IV faza: Kostnina ulega przebudowie do pierwotnej struktury kostnej w danym miejscu w zależności od kierunków przenoszonych obciążeń (remodeling)

 

Wszystko prowadzi do przywrócenia wytrzymałości mechanicznej kości i powrotu prawidłowej funkcji. Niestety zdarza się, że złamanie goi się bardzo powoli lub wcale. Powikłania zrostu kostnego pojawiają się w około 10% złamań. Są różne przyczyny powikłań w gojeniu kości. Z najważniejszych należy wymienić zaburzenie ukrwienia fragmentów kostnych na skutek urazu lub nieprawidłowego leczenia, nieprawidłowa stabilizacja odłamów, palenie papierosów, otyłość, cukrzyca, terapia niektórymi lekami, podeszły wiek, czy też specyficzna anatomiczna konfiguracja unaczynienia danej kości (np. kość łódeczkowata, kość skokowa). W przypadku powikłań zrostu odłamów kostnym standardową metodą postępowania jest leczenie operacyjne adekwatne do przyczyny powstania problemu. Istnieje jednak metoda alternatywna do leczenia operacyjnego lub wspomagająca w zależności od konkretnego przypadku. Jest to leczenie impulsami fal ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu. Jednym z urządzeń szeroko stosowanych w traumatologii jest Exogen.

exogen
Exogen

Jak działają ultradźwięki 

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości powyżej granicy słyszalności dla ucha ludzkiego. Fala akustyczna o wysokiej częstotliwości przekazuje energię mechaniczną i oddziałuje tym samym na tkanki, a w rezultacie na poszczególne komórki powodując nanoodkształcenia i reakcje biochemiczne na poziomie komórkowym. Nanoodkształcenia i nanonaprężenia są niezbędnym czynnikiem do gojenia się tkanki kostnej po złamaniu. Tym samym zastosowanie impulsów fal ultradźwiękowych o niskim natężeniu i odpowiedniej energii (30mW/cm2) stymuluje i przyspiesza zrost kostny.

Dane naukowe

szkieletBadania naukowe potwierdzają znamienne statystycznie przyspieszenie procesu zrostu kostnego, skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnego zrostu w trakcie leczenia złamań. Wykazano klinicznie przyspieszenie zrostu kostnego o 38% w świeżych złamaniach piszczeli i kości promieniowej leczonych z zastosowaniem ultradźwięków. Wykazano także wysoką skuteczność tego rodzaju terapii w leczeniu nieoperacyjnym powikłań zrostu (stawy rzekome, brak zrostu, zrost opóźniony) z 86% wskaźnikiem powodzenia niezależnie od rodzaju kości. Metodę można zastosować także jako wspomaganie zrostu kostnego po leczeniu operacyjnym zarówno świeżych złamań jak i powikłań. Badania kliniczne wykazały również, że zastosowanie fal ultradźwiękowych eliminuje negatywny wpływ wieku, otyłości i palenia papierosów na zrost kostny. Nie wykazano ponadto żadnych efektów ubocznych ani żadnych przeciwwskazań do tego rodzaju terapii.


Skuteczność terapii Exogenem w przypadku braku zrostu poszczególnych kości:

Obojczyk 77% (56 przypadków wygojonych na 72 leczone)
Kość ramienna 74,8% (83 przypadki wygojone na 111 leczone)
Kość promieniowa i łokciowa 89,5% (179 przypadków wygojonych na 200 leczone)
Dłoń i nadgarstek 95,7% (22 przypadki wygojone na 23 leczone)
Kość łódeczkowata 93,2% (123 przypadki wygojone na 132 leczone)
Kość udowa 84,5% (142 przypadki wygojone na 168 leczone)
Kość piszczelowa i strzałkowa 90,8% (708 przypadków wygojonych na 780 leczone)
Staw skokowy 85,3% (58 przypadków wygojonych na 68 leczone)
Kość śródstopia 92% (160 przypadków wygojonych na 174 leczone)
Stopa 86,7% (39 przypadków wygojonych na 45 leczone)

Czy Exogen jest dla mnie?

Tylko lekarz może ocenić, czy Exogen powinien być włączony do terapii w przypadku złamania kości, ale można spodziewać się korzyści jeśli:

– masz świeże złamanie i chcesz osiągnąć przyspieszenie zrostu, tym samym skracając okres niezdolności do pracy, czy aktywności sportowej,
– masz problem z prawidłowym zrostem odłamów kostnych (zrost opóźniony, brak zrostu, staw rzekomy),
– masz złamanie i czynniki ryzyka powikłań zrostu (np. palenie tytoniu, podeszły wiek, otyłość).

na opatrunek gipsowy
Zastosowanie na opatrunek gipsowy
świeże złamanie
Zastosowanie na świeże złamanie

Jak rozpocząć terapię systemem Exogen?

System Exogen jest osiągalny do wypożyczenia w naszym Centrum Medycznym w C.H. Turzyn. Terapia w przypadku świeżych złamań trwa 4 tygodnie, natomiast w powikłaniach zrostu 8 – 12 tygodni. Wystarczy 20 minut dziennie.